Ikerketa soziosanitarioko proiektuak ezartzeko potentziala ebaluatzeko tresna

Erakundea:
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak, Osasuna
Organoa:
Arreta Soziosanitarioko Zuzendaritza, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
Egoera:
Proiektua bukatuta

Helburuak

Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritzak koordinazio soziosanitarioko taldeari eman dion agindua betetzea: ex – ante/ex - post azterketa egitea Etorbiziren ikerketa soziosanitarioko proiektuak burututakoan ebaluatzeko. Horretarako berariazko ebaluazio tresna prestatu da: “Proiektuak ezartzeko potentziala ebaluatzeko tresna (HPI)”.

Eremua

Parte-hartzaileak eta eragileak

  • BIOEFeko talde soziosanitarioa: HPI prestatu du, ikerketako proiektuak ebaluatu ditu eta ondorioak azaldu ditu azken txostenean.
  • Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Zuzendaritza.

Proiektua burutzeko aurreikusi den epea

2014/01/01 - 2015/01/30

Lortutako mugarri / produktuak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Deialdiaren eta balorazio-irizpideen ex-ante analisia. Amaituta
Osasun ikerketako eta ikerketa soziosanitarioko proiektuak aurretik eta ondotik ebaluatzeko ereduei buruzko literatura modu ez-sistematikoan berrikusi Amaituta
Eskalak bateratu erkapen sistematizatua egin ahal izateko Amaituta
Proiektuak ezartzeko potentziala ebaluatzeko tresna zehaztu Amaituta
Ikerketa soziosanitarioko 38 proiektu ebaluatu Amaituta

Azken ebaluazioa

Ebaluazio data:
Ebaluazioaren laburpena:

Euskadiko Arreta Soziosanitarioaren ildo estrategikoak (2013 - 2016). Ebaluazio txostena konsultatu