Idoia Mendia: "Lan ingurunean aniztasuna kudeatzea funtsezkoa da"

Idoia Mendía lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuak gaur goizean inauguratu du Osalanen 11. udako ikastaroa. Edizio honetan, "Dibersitatea eta laneko arriskuen prebentzioa" du hizpide, eta gai hori gizarte bakoitzak dibertsitatearen mapa dinamiko bat duela egiaztatu ondoren aukeratu da. Mapa hori eremu hauetan agertzen da: biologikoa, funtzionala, kulturala, hezitzailea, linguistikoa, genetikoa, erlijiosoa, erlijiosoa, sexuala, eta, besteak beste, funtsezko pentsamendua, sexuala.

Bere hitzaldian, lehendakariordeak azpimarratu du ideia hori egon dela Osalanek azken urteotan antolatu dituen Udako Ikastaro ia guztien oinarrian. Adibide batzuk jartzearren, Mendíak gogorarazi du 2019ko ikasturtean adinaren gaia jorratu zela, eta zahartzen ari garen heinean eta nola zahartzen ari garen heinean, sortzen ari diren premia aldakorrei erantzuteko irtenbide berriak diseinatu eta martxan jartzeko beharra planteatzen dela. Gaur egun, historian lehen aldiz, pertsona gehienek, ia mundu osoan, hirurogeita hamar urte eta gehiago arte bizitzea espero dezakete; aldi berean, Espainian, 2050ean, 65 urtetik gorako pertsonen kopuruak % 80,4 egingo du gora, 15,2 milioira iritsi arte, eta biztanleria osoaren % 36,4ra iritsiko da, Europa osoko kopururik altuena izanik. Eta EAEn, "2026 biztanleria-proiekzioen" arabera (Eustat), adin-piramidearen zahartzea honako ondorio honetan laburbildu daiteke: proiekzioaren horizontean (2026), EAEko biztanleriaren ia erdiak 50 urte edo gehiago izango ditu.
"Beraz, langileen zahartzea lan munduan gertatzen ari den aldaketa garrantzitsuetako bat da", ohartarazi du.

Baina – Eta horixe da gaiaren muina – Estrategiak garatu behar ditugu, lan-bizitzaren iraunkortasunari laguntzeaz gain, kolektibo horren kapital intelektuala, zientifikoa eta gizatiarra aprobetxatzeko, gero eta ugariagoa baita, gure herrialdearentzat aukera ekonomiko eta sozialen iturri izan daitekeena.

Lehendakariordeak aniztasunaren beste adibide bat eskaini du: gizonezkoek eta emakumezkoek baldintza eta egoera sozial eta ekonomiko desberdinak ditugula lanari dagokionez. "Genero-ikuspegia lan-arriskuen prebentzioan txertatzeko, ezinbestekoa da emakume langileentzat garrantzitsuak diren arloak ikertzea, lan-arriskuak ez gutxiestea, laneko osasunari buruzko erabakietan parte-hartzerik eza murriztea eta hartutako prebentzio-neurriak egokiak direla bermatzea", nabarmendu du Mendiak.

Eta hirugarren eta azken adibide bat: garai batetik hona, ingurune digitaletako lanaren eklosioa gertatzen ari da, eta gaur egungo inguruabarrek hori indartu besterik ez dute egin, eta, berez, lan-munduaren iraultza da.

Gaur egun, plataforma digitalen lana hainbat esparrutan proiektatzen da, hala nola logistikan, zerbitzuetan, elikaduran, garraioan, merkantzietan, finantzetan, ikaskuntzan, osasunean eta ongizatean, erakundeetan, eta zaila da haiengandik guztiz kanpo dagoen ingurune bat aurkitzea. "Eta esparru horretan, laneko arrisku orokorragoekin batera (laneko bide-segurtasuna edo arrisku ergonomikoak edo higienikoak, batzuk aipatzearren), arrisku-faktore espezifikoak identifikatzen ditugu. Batzuk, plataformen erabilerarekin lotutakoak (hiperkonexioa, monitorizazioa, ikusezintasuna, kontaktu sozialik eza, prekarietatea); beste batzuk, lanaren antolamenduarekin lotutakoak (isolamendua, ospe digitala, algoritmo kudeatzaileak, etab.). Horiei guztiei esker, arrisku psikosozialak ager daitezke, hala nola estresa, sexu-jazarpena edo erreta egotearen sindromea ", adierazi du.

Horren guztiaren ondoren, Osalanek erabaki du UPV/EHUn egingo duen Udako XI. Ikastaroa aniztasunak planteatzen duen agertokietako batera ez bideratzea, baizik eta haren osotasunera, hau da, "Dibertsitatera eta Laneko Arriskuen Prebentziora". Bertan, aipatutako adibideetatik harago, beste alderdi batzuk jorratzen dira, hala nola kultura-dibertsitatea, gaixotasun psikikoak edo desgaitasun fisikoa, hainbat dibertsitate-eremutan laneko arriskuen prebentzioa bermatzeko garatu beharreko ekintzak identifikatzeko helburuarekin.