15. Euskal Autonomia Erkidegoko Banku Fundazioen eta Aurrezki Kutxen Legea

Legearen proiektua legebiltzarrari bidalita
IDENTIFIKAZIOA

Saila

Ogasuna eta Finantzak; Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Helburuak eta Sektoreak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki kutxei buruzko egungo araudia arlo honetan Estatuan etorkizunean egongo den oinarrizko arautegira egokitzea
 • Euskal Autonomia Erkidegoko banku fundazioen araubide juridikoa erregulatzea, Estatuan arlo honetan dagoen oinarrizko araudiaren arabera.
Beste helburu batzuk
 • Aurrezki-kutxen eta banku-fundazio izeneko erakunde juridiko sortu berrien finantza-jarduera ikuskatzeko araubidea egokitzea.
 • Espainiako finantza-sektorearen berregituraketak haren guztizko aldaketa ekarri du eta, praktikan, aurrezki-kutxak gaur egun arte ulertu diren bezala desagertzea eragingo du. Egoera horrek ezinbesteko du gure ordenamendu juridikoa testuinguru berrira egokitzea.
 • Era berean, banku-fundazio izeneko erakunde juridikoak sortu berri izanak fundazio horien babesa EAEko Fundazioei buruzko Legearen barruan bateragarri egitea eskatuko du.
Eraginpeko gizarte-sektoreak

 

 • Aurrezki-kutxak.
 • Foru-aldundiak.
 • Udal-administrazioa.
 • Ezarleak.
 • Inbertitzaileak.
 • Langileen ordezkari diren sindikatu-elkarteak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2015eko lehenengo seihilekoan.
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1 fasea: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin.2013/09/152014/01/14Amaituta
Ikusi2.1 fasea: Sailburuak testu idatzia onartzea.2014/01/152015/01/26Amaituta
Ikusi2.2 fasea: Negoziazio, audientzia edo kontsulta2015/01/272015/02/18Amaituta
Ikusi2.3 fasea: Aginduzko txostenak eta irizpenak.2015/02/192015/06/15Amaituta
Ikusi2.4 fasea: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra2015/06/162015/06/22Amaituta
Ikusi3.1 fasea: Gobernu Kontseiluaren onarpena2015/06/232015/07/27Amaituta
---4.1 fasea: Parlamentura bidaltzea2015/07/282015/09/01Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketa: 2016/10/17