12. Laguntzen eta Dirulaguntzen Euskal Autonomia Erkidegoko Legea

Legearen proiektua legebiltzarrari bidalita
IDENTIFIKAZIOA

Saila

Ogasuna eta Finantzak; Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Helburuak eta Sektoreak

  • Laguntzen eta dirulaguntzen araubide orokorra Euskadiko Ogasun Nagusiaren berezko gai moduan berariaz erregulatzea
  • Administrazioaren dirulaguntza-jarduera berrantolatzea, kontuan hartuta indarreko araudiaren aplikazioan orain arte pilatutako esperientzia.
Beste helburu batzuk
  • Dirulaguntza-jardueraren erregulazioa oinarrizko araudira (38/2003 Lege, azaroaren 17ko, Dirulaguntzei buruzko Orokorra) egokitzea.
  • Gardentasuna ziurtatzea dirulaguntzak eta laguntza publikoak emateko prozeduran.
  • Eraginkortasun- eta efikazia-mailak handitzea dirulaguntzen arloko gastu publikoaren kudeaketan.
Eraginpeko gizarte-sektoreak
  • Herri-administrazioak.
  • Herritarrak, oro har.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2016ko lehenengo seihilekoan.
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1 fasea: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin2014/09/152015/01/23Amaituta
IkusiFase 2.1: Sailburuak testu idatzia onartzea2015/01/242015/06/25Amaituta
Ikusi2.2 fasea: . Negoziazioa, entzunaldi edota kontsulta izapidea.2015/06/262015/07/31Amaituta
Ikusi2.3 fasea: Aginduzko txostenak eta irizpenak2015/08/012016/03/22Amaituta
Ikusi2.4 fasea: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra2016/03/222016/04/12Amaituta
---3.1 fasea: Gobernu Kontseiluaren onarpena2016/04/122016/04/14Amaituta
---4.1 fasea: Parlamentura bidaltzea2016/04/142016/05/18Amaituta

Legebiltzarrean tramitazioaren egoera

Azken aldaketa: 2016/10/17