09. Enpleguaren Euskal Autonomia Erkidegoko Legea

Legearen proiektua elaborazioan (2.1 fasea: Sailburuak testu idatzia onartzea)
Informazio gehigarria

Legegintza egutegitik ezabatua, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2016/02/02ko bileran hartutako erabakiaren bitartez. Hurrengo legegintzaldian tramitatzea aurreikusi da

IDENTIFIKAZIOA

Saila

Enplegua eta Gizarte Politikak

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu politikaren helburuak eta printzipio gidariak finkatzea. Politika horren azken xedea hau da: enplegu-mailak, -egonkortasuna eta -kalitatea handitzea, pertsonen enplegagarritasuna eta laneratzea areagotzea, eta enplegu-politika aktiboak planifikatzeko eta garatzeko egiturak eta tresnak erregulatzea.

Beste helburu batzuk
  • Eragile publikoen eskumenak eta haien arteko koordinazio-kasuak zehaztea, hala nola erakunde laguntzaileen parte-hartzea.
  • Lan-bitartekotzarako eta enplegu-politika aktiboetarako eredua garatzea.
  • Gizarteak parte hartzeko eredua egituratzea parte hartzeko eta kontsultarako organoen bidez.
Eraginpeko gizarte-sektoreak
  • Lan egiteko adinean dauden pertsonak, bereziki langabeak, aktiboak izan gabe aktibo izan daitezkeenak eta enplegu prekarioa dutenak edo enplegua galtzeko arriskuan daudenak.
  • EAEko enpresak.
  • Enpleguaren esparruan esku hartzen duten EAEko erakunde publikoak.
  • EAEko enpresa-erakundeak.
  • EAEko sindikatuak.
  • Enpleguaren esparruan esku hartzen duten beste erakunde batzuk; besteak beste, enplegu-agentzia pribatuak, enplegu-zentro bereziak, laneratzeko enpresak, unibertsitateak, lanbide-heziketako zentroak eta beste ikastetxe publiko zein pribatu batzuk.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2015eko lehen seihilekoan.
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1 fasea: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin2014/12/012014/12/31Amaituta

Burutu gabeko faseak

DocumentuakFaseAurreikusitako hasiera dataAurreikusitako amaiera dataEgoera
---2.1 fasea: Sailburuak testu idatzia onartzea2015/01/012015/01/31Hasita
---2.2 fasea: Negoziazioa, entzunaldi edota kontsulta izapidea2015/02/012015/02/20Hasi gabe
---2.3 fasea: Aginduzko txostenak eta irizpenak2015/02/202015/05/30Hasi gabe
---2.4 fasea: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra2015/06/012015/06/08Hasi gabe
---3.1 fasea: Gobernu Kontseiluaren onarpena2015/06/082015/06/30Hasi gabe
---4.1 fasea: Parlamentura bidaltzea2015/07/012015/07/31Hasi gabe
Azken aldaketa: 2016/02/04