Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkularia

Jokoaren Batzorde Tekniko Aholkularia joko-arloan eskumena duen Sailari atxikitako parte hartze organo aholku emailea da. Sailaren egitura organikoan integratu gabe, haren xedea da joko-sektorearen iradokizunak eta proposamenak bideratzea, joko-sektorearen egoera zein den aztertzea, arau berriek eta joko-mota berriek sektorean duten eragina aztertzea, eta joko arduratsua sustatzeko ekimenak bultzatzea.

120/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena.

Jarduera

Azken bilera:

2022 ko martxoaren 2a

Gaiak:

LEHENENGOA: 2021eko ekainaren 17ko bileraren akta onartzea, hala badagokio.

BIGARRENA: Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzaren 2021eko Memoriaren aurkezpena.

HIRUGARRENA: Joko eta Ikuskizun Unitatearen 2022rako ikuskapen-planaren aurkezpena.

LAUGARRENA: 120/2016 Dekretuaren aldaketaren aurkezpena.

BOSGARRENA: Jokoaren Euskal Behatokiak 2021ean egindako lanei buruzko informazioa eta 2022rako plangintzaren aurkezpena.

SEIGARRENA: Arrisku-jokoa goiz detektatzeko eta aurrea hartzeko gida.

ZAZPIGARRENA: Eskaerak eta galderak.

Hurrengo bilera:

2022ko 2. sei-hilabetekoan.