46. Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legea aldatzen duen Lege-proiektua.

Legearen proiektua elaborazioan (2.3. aldia: Aginduzko txostenak eta irizpenak.)
Informazio gehigarria

IX Legealdiaren bukaera dela eta tramitazioa bertan behera utzi zen

IDENTIFIKAZIOA

Saila

Jaurlaritzaren Lehendakaritza; Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Helburuak eta Sektoreak

1990eko Legea gaur egungo kultura- eta hirigintza-errealitatera egokitzea.

Beste helburu batzuk
  • Kultura Ondarean esku hartzeko irizpideak zehaztea.
  • Kultura Ondarearen sailkapeneko kategoriak zabaltzea.
  • Arau-testua eguneratzea, Kultura Ondarean eragina duten bestelako legediak kontuan hartuta.
Eraginpeko gizarte-sektoreak
  • Babestutako ondasunen titular diren pertsonak.
  • Foru aldundiak.
  • Udalak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2012ko bigarren seihilekoa.
ELABORAZIO FASEAK

Lortutako faseak

DocumentuakFaseHasiera dataAmaiera dataEgoera
Ikusi1.1. aldia: Sailburuaren agindua, prozedura has dadin. 2011/09/012011/10/26Amaituta
Ikusi2.1. aldia: Sailburuak testu idatzia onartzea.2011/10/272011/12/05Amaituta
Ikusi2.2. aldia: Negoziazio-, entzunaldi- edo kontsulta-izapidea. 2011/12/052012/01/15Amaituta

Burutu gabeko faseak

DocumentuakFaseAurreikusitako hasiera dataAurreikusitako amaiera dataEgoera
---2.3. aldia: Aginduzko txostenak eta irizpenak.2012/01/162012/10/03Hasita
---2.4. aldia: Jarraitutako prozeduraren memoria laburra.2012/10/032012/11/02Hasi gabe
---3.1. aldia: Gobernu Kontseiluaren onarpena.2012/11/022012/11/13Hasi gabe
---4.1. aldia: Parlamentura bidaltzea 2012/11/132012/11/30Hasi gabe
Azken aldaketa: 2016/10/14