26. Garapenerako Lankidetzaren Lege-proiektua.

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek egiten eta bultzatzen duten garapenerako lankidetzaren eta nazioarteko elkartasunaren politika arautzea.

Beste helburu batzuk:
  • Garapenerako Lankidetzaren V. Gida Plana, Afrika indartuz, besteak beste. Garapenerako politiken benetako koherentziaranzko bultzada irmoa.
  • Eusko Jaurlaritzako sailak beren jardun-eremuekin lotutako lankidetza-ekimenetan sartzeko ekintza zehatzak sustatzea.
  • Erakunde barruko eta erakunde arteko koordinazioa, Euskal Fondoarekiko aliantza bereziki sakonduz.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Erakunde publikoak.
  • Garapenerako lankidetzako eragileak.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2022ko bigarren seihilekoa.