[19] - 2018-2022 aldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Estatistika Planaren Legea

Egoera:
Lege-proiektua legebiltzarrari bidalita
Testu osoa deskargatzea

Legegintzaldia

XI. Legegintzaldia

Helburuak eta Sektoreak

  • Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera antolatzea 2018-2021 laurtekoan.
  • Plana legez onartzen da, eta Euskal Estatistika Erakundea/EUSTATek, Jaurlaritzako sailek eta ekintza-mailako estatistika-organoek (foru aldundiek nahiz udalek) indarraldian egin beharko dituzten estatistika-eragiketak eta estatistika-jarduerak hartzen ditu barruan.

 

Beste helburu batzuk:
  • Kalitateko informazio estatistikoa emateko sistema bideratzea, arriskuak ahalik eta txikienak izan daitezen politika publikoen plangintzan, eta haiek ebaluatu ahal izateko.
Eraginpeko gizarte-sektoreak:
  • Herri-administrazioak.
  • Gizarte-eragileak.
  • Informazio estatistikoa eskatzen duten politika publikoak ematean tartean diren kolektibo sozialak.
  • Herritarrak, oro har.

Noiz bidaliko zaion, gutxi gorabehera, lege-proiektua Jaurlaritzaren Kontseiluari, onar dezan

2018ko lehenengo lauhilekoan

Burutu gabeko faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Sailburuaren agindua, prozedurari ekiteko Hasi gabe
Idatzitako testuaren sailburuaren onarpena Hasi gabe
Negoziazio, entzunaldi edota kontsulta izapidea Hasi gabe
Aginduzko txostenak eta irizpenak Hasi gabe
Jarraitutako prozeduraren memoria laburra Hasi gabe

Lortutako faseak

Fase Hasiera data Amaiera data Egoera
Jaurlaritzaren Kontseiluan onartzea Amaituta
Legebiltzarrera bidaltze Amaituta

Azken aldaketako data: