Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseilua

Ikuskizunei eta jolas-jarduerei loturiko gaietan euskal administrazio publikoen organo aholku-emailea, azterlan-egilea, koordinatzailea eta laguntzailea da. Bertan Eusko Jaurlaritzako eta EAEko udaletako zenbait kudeaketa-arloren ordezkariak daude eta, horiez gain, eraginpeko sektore sozioekonomikoen ordezkariek parte hartzeko deia jaso dezakete.

Arauketa

10/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena. (2016ko urtarrilaren 7ko EHAA, 3. Zk.)

17/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea garatzeko Erregelamendua onartzen duena.

05/2016 DEKRETUA, uztailaren 7koa (leiho berri batean irekitzen da), Jendaurreko ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseiluarena. Dekretu honen xedea da Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseilua osatzea eta horren funtzionamendu-araudia ezartzea, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legearen 7. artikuluan ezarritakoa garatuz. 

Azken bilera:

2020ko abenduaren 16an

Aztertutako gaiak:

Lehenengoa: 2019ko apirilaren 10eko bileraren akta onartzea, hala badagokio.

Bigarrena: Ikuskizunen eta jolas-jardueren arloko 2019ko memoria aurkeztea eta, hala badagokio, onartzea.

Hirugarrena: 2020an zehar egindako ikuskapenei buruzko informazioa.

Laugarrena: Eskaerak eta galderak.

Hurrengo bilera:

2021