01. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana-ZTBP 2030

Erakundea:
Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Egoera:
Gobernu-plana kitatuta

Legegintzaldia

XII. Legegintzaldia

Plana burutzeko aurreikusi den epea

2021 - 2024