Fecha de la última modificación: 11/06/2007
Europako Erkidegoaren Ingurumeneko Seigarren Ekintza Programa

Seigarren Programaren helburua da ingurumeneko presioak eta hazkunde ekonomikoa bereiztea edo banatzea; gainera, subsidiariotasun-printzipioarekin koherentzia gorde nahi da eta Europako Batasuneko eskualdeen ezaugarri-aniztasuna errespetatu. Bestalde, ahalegin berezia eta beste bultzada bat behar dituzten lau eremu daude:

  • Klima-aldaketaren arazoa konpontzen saiatzea
  • Natura eta bioaniztasuna: bakarra den baliabidea babestea
  • Ingurumenaren eta osasunaren gaiak aztertzea
  • Baliabide naturalak zaintzea eta hondakinak kudeatzeaPdf formatoko dokumentua:
Europako Erkidegoaren Ingurumeneko Seigarren Ekintza Programa


Gaikako estrategiak:
Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos. COM (2003) 301 final
Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano. COM(2004)60 final
El programa Aire puro para Europa: hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire. COM(2001) 245 final
Hacia una estrategia temática para la protección del suelo. COM(2002) 179 final
HACIA UNA ESTRATEGIA TEMÁTICA PARA EL USO SOSTENIBLE DE LOS PLAGUICIDAS. COM(2002) 349 final
Hacia una estrategia de protección y conservación del medio ambiente marino. COM(2002) 539 final
Hacia una estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales. COM(2003) 572 final