Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2020ko irailaren 2koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, zeinaren bidez laguntza-deialdia egiten baita Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Masterra 2020-2021 ikasturtean egiteko.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Emakumearen Euskal Erakundea; Lehendakaritza
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 182
 • Hurrenkera-zk.: 3662
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2020/09/02
 • Argitaratze-data: 2020/09/15

Gaikako eremua

 • Gaia: Gizarte gaiak eta emplegua; Administrazioaren antolamendua; Hezkuntza; Osasun eta kontsumoa; Segurtasuna eta justizia
 • Azpigaia: Gizarte Gaiak; Gobernua eta herri administrazioa; Herrizaingoa

Testu legala

Emakumeen eta gizonen berdintasuna ezinbestekoa da emakumeen aurkako indarkeria berdintasun ezaren adierazgarri larrienetako bat eta giza eskubideen urratze nabarmena erabat desagerrarazteko. Arazo konplexua da, eta gizartetik guztiz kentzeko nahitaezkoa da koordinaturik jardutea indarkeria-egoerak, haien kausak eta indarkeria darabiltenen jarrerak prebenitzeko neurriak ikertzen, profesionalak trebatzen, eta laguntza- eta harrera-zerbitzuak biktimen beharrizanetara egokitzen.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 53.2 artikuluan ezartzen denez, «Euskal herri-administrazioek, betiere, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzen eta ezabatzen eta biktimak zaintzen eta haiei laguntzen diharduten erakunde pribatuetako langileek prestakuntza jaso dezaten lagunduko dute».

Horregatik, Emakundek, Deustuko Unibertsitatearekin koordinaturik, Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Aditu eta Master ikastaroaren lehen edizioa kofinantzatu zuen 2003. urteko jarduketa-planaren barruan.

Deialdi hau bat dator Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen 2019-2021 aldirako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzen duen Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 2018ko urriaren 31ko Ebazpenarekin. Dokumentu hori Emakunderen webgunean kontsulta daiteke.

Ezarritako lankidetza-ildoarekin jarraituz, Deustuko Unibertsitateak eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak premia ikusi dute emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzen lagunduko duten neurriak bilatzeko eta marko berri bat ezartzeko. Marko berri horrek ahalbidetuko du, batetik, hasitako prestakuntza-esperientziarekin jarraitzea, eta, bestetik, laguntza-deialdi publiko hau egitea, 2020-2021 ikasturterako, hain zuzen ere Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Master Ofizialaren edizio hau finantzatzeko, eta, hartara, langile espezializatuaren prestakuntzaren alde egiteko.

Horrenbestez, honako hau

Ebazpen honen xedea da Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofiziala egiteko laguntzen deialdia egitea. Masterra Deustuko Unibertsitatean emango da, 2020-2021 ikasturtean. Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofiziala 60 ECTS (Europako kredituak) dituen master ofiziala da, eta bost modulutan egituratzen da:

 1. modulua: gizarte mailako eta diziplina arteko esku hartzea.

 2. modulua: esku-hartze sozialerako tresna profesional espezifikoak.

 3. modulua: genero-indarkerian eta etxeko indarkerian esku hartzea.

 4. modulua: kanpoko praktikaldiak.

 5. modulua: masterreko amaierako lana.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen aurrekontuetan horretarako ezarritako aurrekontuko kredituetatik etorriko dira aurreko artikuluan ezarritako xederako erabiliko diren diru-baliabideak, eta, guztira, hogeita sei mila berrehun eta berrogeita lau euro dira (26.244).

Deialdi hau lehiarik gabeko prozedura baten bidez ebatziko da. Horretarako, garaiz eta behar bezala aurkeztutako eskabideak aztertuko dira. Dirua onuradunen artean banatuko da modu proportzionalean eta zati berdinetan esleituko zaizkie, baldin eta ebazpen honen bidez ezarri diren baldintzak betetzen badituzte.

 1. Betekizun orokor hauek betetzen dituzten pertsonek eska ditzakete laguntzak:

  1. Administrazio-auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan eduki behar da, laguntza eskatu baino urtebete lehenagotik, gutxienez.

  2. Interesa erakustea genero-indarkerian esku hartze alorreko prestakuntzan, eta gaitasun profesional bilatzea berdintasun arloan eta genero-indarkeriaren biktimentzako arreta osoaren arloan esku-hartze eraginkorrak egiteko.

  3. Emakumeen aurkako Indarkerian Esku Hartzeari buruzko Unibertsitate Master Ofizialean onartutakoen artean egotea.

 2. Emakume eta gizonen berdintasunari buruzko trebakuntza jaso duten pertsonek ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, baldin eta trebakuntza hori herri-administrazio batek finantzatu badu eta 150 ordukoa edo gehiagokoa izan bada.

 3. Ezingo dira izan ebazpen honetan deitzen diren laguntzen onuradun dirulaguntza bat itzultzeko edo hargatik zehapena ezartzeko prozedura batean sartuta daudenak, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek ematen dituzten laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den halako prozedura batean sartuta daudenak.

 4. Pertsona eskatzaileek bete beharko dituzte Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritako baldintzak, bereziki, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea eta, era berean, dirulaguntzak itzultzeko betebeharren ordainketa-egunean egotea.

 1. Prozedura honetako izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskaerak egiteko, interesdunek baliabide elektronikoak erabil ditzakete.

  Eskaerak ordezkari baten bidez ere aurkeztu ahal izango dira elektronikoki; horretarako, ordezkaritzak Eusko Jaurlaritzaren Ordezkarien Erregistroan eman beharko du izena: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

 2. Interesdunek onartutako egiaztagiri elektroniko bat izan behar dute, prozedura honen izapide guztiak bitarteko elektronikoak erabiliz egin ahal izateko: https://www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

 3. Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko jarraibideak bai aurrez aurre, bai bide elektronikoz honako egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036407

 4. Eskaera izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

  Eskabidearen osteko izapideak bide elektronikoz egiteko, egoitza elektroniko hau erabili ahal izango da: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

 1. Eskabideak aurkezteko epea 2020ko urriaren 16an amaituko da.

 2. Eskabideak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari zuzenduko zaizkio, eta aurrez aurre aurkez daitezke honako leku hauetan: herritarrei arreta emateko bulegoetan, Zuzenean Zerbitzuan (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbao; Andia kalea 13, 20003 Donostia; Ramiro de Maeztu kalea 10, 01008 Vitoria-Gasteiz); Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen Erregistro Nagusian (Manuel Iradier kalea 36, Vitoria-Gasteiz); edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan aurreikusitako organoetan.

  Eskabidea Zuzenean zerbitzuan aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, hitzordua jarri beharko dute aldez aurretik, 012 doako telefonoaren bidez (945 01 80 00) edo online, honako webgune honetan: https://www.euskadi.eus/hitzordua-zuzenean

  Eskabide-eredua eta gainerako dokumentazioa euskadi.eus egoitza elektronikoan eskuragarri egongo dira: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036407

 3. Interesdunek beraiek aukeratutako hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak eta horiekin batera doazen ziurtagiriak. Eskaeraren ondoriozko jardueretan eta prozeduran zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

 4. Eskabideak aurkezteak berekin dakar deialdi honetako oinarriak definitzen dituzten baldintzak espresuki eta formalki onartzea.

 5. Posta-bulegoaren bidez aurkezten diren eskabideak gutun-azal irekian jarri beharko dira, egiaztatu aurretik posta-zerbitzuko funtzionarioek eguna eta zigilua jartzeko. Hala egin ezean, dagokion bulego publikoan noiz sartzen den, egun horretan aurkeztutzat joko da.

 1. Laguntza-eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  1. Eskatzaileak genero-indarkeriako esku-hartzearen arloan prestakuntza jasotzeko zer nolako interesa duen azaltzea. Horretarako, eskuz idatzitako azalpen memoria bat aurkeztu beharko du.

  2. Deustuko Unibertsitatean masterra egiteko onartua izana egiaztatzea, hori izan ezean, onarpen-eskabidearen kopia.

  3. Nortasun-agiri nazionala, pasaportea edo pertsona fisikoaren nortasuna egiaztatzen duen antzeko dokumentua.

  4. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneraturik izatea ziurtatzen duen egiaztagiria.

  5. Errolda-ziurtagiria.

 2. Administrazioak ofizioz kontsultatu eta egiaztatu ahal izango ditu c) eta d) apartatuetako dokumentuak, bide presentziala edo elektronikoa erabiltzen denean, salbu eta egiaztapen elektronikoa egiteko baimena berariaz ukatzen duela jasota badago. Kasu horretan, interesdunak dokumentazioa aurkezteko konpromisoa hartzen du.

  Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan ezarritakoaren arabera, laguntza emateko ebazpena hartu aurretik egiaztatu egin behar dira deialdiaren betekizunak, bai bakoitzak dagozkion egiaztagiriak aurkeztuz, bai organo kudeatzaileak zuzenean egiaztapena egiteko eskumena ez ukatuz, zuzenean egiazta dezan.

  Pertsona eskatzaileek berariaz egin diezaiokete uko onarpenari, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 22.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

 3. Eskakizunak egiaztatzeko modua helbide elektroniko honetan zehaztuko da: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/0036407

 4. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua betetze aldera, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatu ahal izango da obligazio hauek betetzen direla:

  1. Beste edozein administraziok edo erakundek publikoa zein pribatua izan helburu bererako ematen dituen dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatuz gero, eta, hala badagokio, eskuratuz gero, horren berri eman behar da.

  2. Eskatzaileak ez duela dirulaguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penalik, ez eta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere.

  3. Egiaztatu egin beharko du, halaber, ez duela sexu-bereizkeria egitegatiko administrazio-zehapenik edo zehapen penalik jaso, eta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera, ez zaiela horrelako debekurik ezarri.

  4. Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako agirietan jasotako datuak.

  5. Eskatzaileak betetzen dituela Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluak ezartzen dituen baldintza guztiak laguntza hauen onuradun izateko.

 5. Erantzukizunezko adierazpenarekin batera doan edo aurkezten den edozein datutan, adierazpenetan edo agiritan oinarrizko zehaztasunik eza, faltsukeria edo omisioa atzemanez gero, galdu egingo da prozeduran jarraitzeko aukera, horren berri dagoen momentutik, alde batera utzi gabe gerta litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak.

  Halaber, gisa horretako egoera dagoela adierazten duen Administrazio Publikoaren ebazpen baten bidez, interesdunak dirua itzuli beharra duela adierazi ahal izango da, hala badagokio, eta denboraldi jakin batean ezin izango duela helburu bererako prozedura hasteko eskatu; hori guztia aplikatzekoak diren arauetan xedatutakoaren arabera.

 6. Beharrezko iritziz gero, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusiak egokitzat jotzen duen informazio osagarria eska dezake.

Laguntzetarako eskabideak behar bezala betetzen ez badira edo 7. artikuluan eskatutako agiriren bat falta badute, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak falta diren agiriak aurkezteko edo atzemandako hutsa zuzentzeko eskatuko dio eskatzaileari, eta horretarako, hamar egun balioduneko epea emango dio jakinarazpenaren egunaren biharamunetik aurrera. Horrez gain, eskatutakoa egin ezean eskaera ezetsi egingo dela ohartaraziko zaio eskatzaileari; eskaera ezesteko, aurretiaz ebazpena eman beharko da, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. eta 68. artikuluetan agindutakoari jarraikiz (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

 1. Aurkeztutako eskabideak aztertzeko, hautaketa-batzorde bat eratuko da. Hona hemen kideak:

  Presidentea: Zurińe Elordi Romero andrea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari nagusia,

  Bokalak:

  Izaskun Garaigordobil Garmendia andrea, Administrazio eta Zerbitzu Arloko arduraduna.

  Socorro Álvarez Fernández andrea, Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzearen Arloko arduraduna.

  Izaskun Fernández Otegi andrea, Aholkularitza Juridikoaren Arloko arduraduna.

  Sorne Etxebarria Arrien andrea, Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzearen Arloko teknikaria.

  Idazkaria: Aholkularitza Juridikoaren Arloko arduradunak beteko du eginkizun hori.

Dirulaguntza bakoitzaren zenbatekoak matrikulak duen kostuaren zati bat beteko du, 2020-2021 ikasturtean.

Aurrekontu dotazioa onuradunen artean banatuko da modu proportzionalean eta zati berdinetan, harik eta aurrekontu dotazioa agortu arte. Nolanahi ere, laguntzaren zenbatekoak ezingo du gainditu matrikula-kostuaren % 100.

Deialdi honetan ezarritako dirulaguntzak bateragarriak dira gainerako erakunde publiko edo pribatu guztiek helburu berarekin ematen dituztenekin, baldin eta gain-finantzaketarik gertatzen ez bada. Halakorik gertatuz gero, dagokion gehienezko mugaraino murriztuko da dirulaguntza.

 1. Eskabideak Hautaketa Batzordeak aztertuko ditu; ondoren, proposamena bidaliko dio Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari. Emakundeko zuzendariak ebazpen adierazia emango du, zeinaren bidez prozesua amaituko baita eta dirulaguntza nori eman eta nori ukatu zaion adieraziko.

  Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie eskatzaileei. Emandako dirulaguntzen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ere argitaratuko da, herritar orok horren berri izan dezan. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, hala ezarrita baitago uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 artikuluan eta 46. artikuluaren 1. eta 4. paragrafoetan (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa).

  Eskabidearen ondorengo izapideak, jakinarazpenak barne, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko «nire karpeta»ren bidez egingo dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

 2. Ebazpen honen babesean egindako eskabideak ebazteko eta ebazpena jakinarazteko epea hiru hilabetekoa izango da gehienez ere, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera. Epe horretan interesdunari ebazpenik jakinarazten ez bazaio, dirulaguntzarako eskaera ezetsi egin dela esan nahiko du, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 artikuluan ezarritakoaren arabera (39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena).

Ebazpen honetan arautzen diren dirulaguntzen onuradunek beteko dituzte Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan ezarritako betebeharrak, eta bereziki hauek:

 1. Emandako dirulaguntza onartu behar dute. Ildo horretatik, dirulaguntza eman zaiela jakinarazteko idazkia jaso eta hamabost eguneko epean onuradunek dirulaguntzari beren-beregi eta idatziz uko egiten ez badiote, diruaguntza onartu egin dutela esan nahiko du.

 2. Alta emanda egotea Ogasun eta Ekonomia Sailaren Hirugarrenen Erregistroan. Betekizun hori bete egin behar da, deialdia ebazteko eta ordainketak egin ahal izateko, laguntza ematearen aldeko ebazpena izanez gero. Alta emanda egoteko inprimakiak eskuratzeko helbidea hau da: http://www.euskadi.eus/hirugarrenak/

 3. Dirulaguntza zertarako eman den, xede horretarako erabili behar dute, eta, halaber, diruz lagunduko diren jarduerak Emakundek noiznahi egiaztatzea onartu behar dute.

 4. Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari, beren eginkizunetan dihardutela, deialdi honen kontura jasotako dirulaguntzen inguruan eskatutako informazioa eman behar diete.

 5. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50. artikuluan ezarritakoa betez, obligazioak betetzea (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaz onartutako testu bategina).

 6. Ebazpen honetan jasotzen dena betetzea.

Dirulaguntza zatika ordainduko da, bi alditan. Lehenik, emandako dirulaguntzaren % 75, 13.a) artikuluan aurreikusitako epea igarota, eta berariaz uko egiten ez bada. Ondoren, gainerako % 25a ordainduko da, zehazki onuradunak ikasturtearen lehen seihilekoan zer nolako asistentzia eta aprobetxamendua izan duen azaltzen duen Deustuko Unibertsitatearen jarraipen-txostena helarazi eta gero.

 1. Dirulaguntza emateko kontuan izandako baldintzaren bat aldatzen bada, Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariari jakinarazi beharko zaio Dirulaguntza emateko kontuan izan diren inguruabarrak aldatuz gero (baldin eta dirulaguntzaren helburua bete bada) edo beste edozein erakunde publikok edo pribatuk laguntzarik edo dirulaguntzarik emanez gero, dirulaguntzak emateko ebazpena aldatu daiteke, pertsona interesdunei aldez aurretik entzun ostean.

 2. Ebazpen honen 14. artikuluan aipatutako txostena edo, hala badagokio, artikulu honen aurreko paragrafoan aipatutako dokumentazioa jaso ondoren, eta agiriak aztertu eta ebaluatu ondoren, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak, administrazio-bidea amaitutzat emango duen ebazpen baten bidez, emandako dirulaguntza aldatu edo likidatuko du; horrez gainera, hala badagokio, dirulaguntzen zenbatekoak egokituko ditu. Ebazpen horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera; edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, betiere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3, 46.1 eta 46.4 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzetako bat edo batzuk betetzen ez direla egiaztatzen bada, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan ezarritakoa betez eta, bereziki, justifikaziorik gabe masterreko eskoletara joateari utzi zaiola edo masterra bertan behera utzi dela egiaztatzen bada, jasotako zenbatekoak eta zenbateko horiei dagozkien berandutze-interesak itzuli egin beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan ezarritakoaren arabera. Zehazkiago, dirua itzultzeko arrazoi izango dira azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 36. eta 37. artikuluetan hartutako ekintza eta egoerak.

Deustuko Unibertsitateak jakinaraziko du justifikaziorik gabe masterreko eskoletara joateari utzi bazaio edo masterra bertan behera utzi bada.

Ezarritako baldintzak edo betebeharrak betetzen ez direla eta, emandako dirulaguntza ezeztatu eta, hala badagokio, dirulaguntza itzultzeko jarraituko den prozedura abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan xedatutakoari lotuko zaio. Dekretu horrek honako hau ezartzen du:

 1. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak prozeduraren hasiera eta prozedura funtsatzeko arrazoiak jakinaraziko dizkio interesdunari, eta 15 egun balioduneko epea emango dio, egokitzat joz gero, alegazioak aurkezteko.

 2. Alegazioak jaso ondoren edo alegaziorik egin gabe epea amaitu ondoren, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariak amaitutzat joko du prozedura, ebazpen baten bidez. Ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, hala ezarrita baitago uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 artikuluan eta 46. artikuluaren 1. eta 4. paragrafoetan (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa).

  Ebazpenean baldintzak bete ez direla adierazten bada, galdutzat joko da dirulaguntza jasotzeko eskubidea, eta, beharrezkoa bada, jasotako zenbatekoak eta aplikatzekoak diren legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzultzeko aginduko da. Dirua bi hilabeteko epean itzuli beharko da, jakinarazpena egiten den egunetik hasita. Epe hori borondatezko alditzat joko da.

 3. Borondatezko aldian itzulketarik egiten ez bada, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Saileko organo eskudunari jakinaraziko zaio, premiamendu-bideari ekin diezaion, aplikatzekoa den legezko araudian xedatutakoari jarraituz.

 4. Aplikatzekoak diren arauak ez betetzeagatik dirulaguntzak itzultzeari buruz artikulu honetan araututako prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, gehienez ere.

Deialdi honetan parte hartzen duten lagunen datu pertsonalak sartuko dira Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen Bekak, sariak, laguntzak eta dirulaguntzak izeneko datuen tratamendua egiteko. Tratamendu hori Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan araututa dago. Erregelamendu horren bidez, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dira, eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen da. Esteka honen bidez informazio gehiago lor dezakezu: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/062200-capa1-eu.shtml

Erakundeak sustatutako laguntzak kudeatzeko bakarrik erabiliko da fitxategi hau, botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. Hala nahi dutenek baliatu ahal izango dituzte legeak aurreikusten dituen eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko, aurka egiteko eskubideak, bai eta Erregelamenduan aurreikusitako beste edozein eskubide ere. Datuak babesteko informazioa: www.euskadi.eus/datu-babesa

Datu pertsonalak ez dira hirugarren herrialdeetara bidaliko, ezta hirugarren pertsonei emango ere, lege-eginbeharra betetzeko ez bada.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

Ebazpen honetan berariaz jasotzen diren laguntzei, honako hauetan ezarritakoa aplikatuko da: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea; Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko legearen testu bategina; eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean xedatzen den oinarrizko legeria, eta Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dezakete, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, dagokion administrazioarekiko auzietako epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera, hala xedatuta baitago uztailaren 13ko 1998/13 Legearen 8.3 artikuluan eta 46. artikuluaren 1. eta 4. paragrafoetan (29/1998 Legea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoa).

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko irailaren 2a.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria,

MIREN IZASKUN LANDAIDA LARIZGOITIA.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik