Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2007ko otsailaren 28koa, UPV/EHUko idazkari nagusiarena, Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 8an hartutako erabakia, unibertsitateko datu pertsonalen fitxategiak sortu, aldatu eta ezabatzeri buruzkoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 69
 • Hurrenkera-zk.: 2087
 • Xedapen-zk.: 48
 • Xedapen-data: 2007/02/28
 • Argitaratze-data: 2007/04/11

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua; Ekonomi Jarduerak
 • Azpigaia: Sailak; Gobernua eta herri administrazioa; Informazio etak komunikazioak

Testu legala

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20. artikuluak eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 4.2 artikuluak diote fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu behar direla xedapen orokorrak medio eta xedapen horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar direla.

Aipatutako guztia kontuan hartuta, honako hau

Informazio- eta komunikazio-teknologiak eta, oro har, informatika erabiltzen hasteak garrantzi handia izan du herri-administrazioetan, oro har, eta unibertsitateetan, bereziki.

Gaur egun, informazio-sistema modernoak ezinbestekoak dira unibertsitateetan, abantaila handiak baitituzte; abantaila horiei uko egitea dagoeneko ez da posible, ezta desiragarri ere.

Unibertsitateek beti izan dituzte esku artean datu pertsonalak. Unibertsitateek ez dituzte datu pertsonalak erregistratzen kapritxoz, administrazio-lanerako behar dituztelako baizik. Hau da, pertsonen datuak erregistratzen dituzte egokituta duten zerbitzu publikoa, hau da, goi mailako hezkuntza emate aldera; zerbitzu hori, unibertsitateek, irakaskuntza eta ikerkuntza medio ematen dute.

Unibertsitateak gizartearekin duen konpromisoaren euskarri batek, ikerkuntzak, alegia, funtzionamendu-sistema arinak behar ditu, ikertzaileek konpromiso etikoak eta araudiak bete ahal izan ditzaten. Horregatik, urte bete baino gutxiago dituzten ikerlanetako datu pertsonalak aitorpen honetan sortutako fitxategietan sartzen dira, eta urte bete baino gehiago duten datuak beste fitxategi bereizi batean.

Urteen poderioz, botere publikoek eta partikularrek informatika gero eta gehiago erabiltzen joan direnez, gizartearen ikuspegia aldatu egin da.

Gauzak horrela, Espainiako Konstituzioaren 18.4. artikuluan aitortutako datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidea legegileak garatu egin du, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, eta gure esparruan, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean.

Aipatu araudiari jarraiki, UPV/EHUk unibertsitatea kudeatzeko informatika erabil dezake pertsonen eskubideak urratu gabe.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 20. artikuluak eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 4.2. artikuluak diote fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu behar direla xedapen orokorrak medio eta xedapen horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar direla.

UPV/EHU antolakuntza, teknika eta arauen errealitateari egokitzen joan zaio eta, bide horretan, unibertsitatea kudeatzeko erabiltzen diren fitxategi automatizatuak aldatu, egokitu eta multzokatu egin dira; halaber, fitxategi berriak sortu dira.

Beraz, unibertsitateko fitxategiak jendearen eskura jartze aldera, erabaki honek 1996ko apirilaren 19an onartutakoa (maiatzaren 22ko EHAA eta maiatzaren 24ko BOE) indargabetzen du. Era horretan, erabaki hartan zehaztutako akademia, langileria, ekonomia eta ondare alorreko fitxategiak aldatu egiten dira eta II. eranskinean jasotako fitxategiak aitortzen dira.

Horregatik guztiagatik, hau da hartu dudan

Erabaki hau medio Euskal Herriko Unibertsitateak kudeatzen dituen datu pertsonalen fitxategiak erregulatzen dira.

Sortzea:

Datu pertsonalen fitxategi hauek sortzea (xehetasunak II. eranskinean daude):

 • Berezko irakaskuntza.

 • Gizarte-funtsa.

 • Lanpostuen aukeraketa eta hornitzea.

 • Oinarrizko ikerketa.

 • Erdi mailako ikerketa.

 • Goi mailako ikerketa.

 • Ikerketaren kudeaketa.

 • Enpresetako praktikak eta lan-poltsa.

 • Erregistro orokorra.

 • Idazkaritza Orokorra.

 • Heziketa-premia berezidun ikasleak.

 • Kirolak eta kultur jarduerak.

 • Mediku prebentzioa eta laguntza.

 • Odontologiako klinika.

 • Argitalpen Zerbitzua.

 • Informatika-fitxategi osagarria.

 • Liburutegia.

 • Irakaskuntza-kalitateari buruzko galdeketak.

 • Protokoloa.

 • Mesenazgo.

  Aldatzea:

  Ondarearen alorreko Arkhe fitxategia aldatzea, hirugarrenen kudeaketan (xehetasunak II. eranskinean daude).

  Ezabatzea:

  Behean agertzen diren datu pertsonalen fitxategiak (1996ko aitorpenean jasoak) ezabatzea eta fitxategi horien datuak aitorpen baliokide berrian sartzea.

  1996ko aitorpena Aitorpen berria

  Arkhe, akademia alorra • Unibertsitaterako sarrera.

  • Lehen eta bigarren zikloko matrikulazioa.

  • Hirugarren zikloko matrikulazioa.

  • Bekak eta laguntzak.

  • Unibertsitate-tituluen bidalketa.

  • Hirugarren ziklorako sarrera.

  • Doktoregoen kudeaketa.

  • Espediente akademikoak.

  Arkhe, langileria alorra • Nominak.

  • Langileen espedienteak.

  • Kontsumo-kredituak.

  Arkhe, ekonomia alorra • Hirugarrenen kudeaketa.

  • Erosketak eta kontratazioak.

Fitxategi bakoitzaren segurtasun-arduradunak beharrezko neurri guztiak hartuko ditu, batetik, fitxategiak sortutako zereginetarako erabil daitezen eta datu pertsonalak seguru egon daitezen bermatzeko; bestetik, datuak ez aldatzeko, ez galtzeko, behar ez bezala ez erabiltzeko eta baimenik gabe ez eskuratzeko; eta azkenik, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta haren garapen-araudietan aitortutako berme, betekizun eta eskubideak betetzeko.

Ikerketako errektoreordeari urte bete baino gehiagoko ikerketa-proiektuei lotutako datu pertsonalen fitxategiak sortzeko baimena ematea; betiere, DBLOko segurtasun-arduradunak txostena egin behar du aurretik.

DBLOko 20. artikuluari eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen 4.2 artikuluari jarraiki, UPV/EHUko fitxategiak sortu, aldatu edo ezabatu behar dira xedapen orokorrak medio eta xedapen horiek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu behar dira.

Ebazpen hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

Ebazpen hau indarrean sartutakoan Euskal Herriko Unibertsitatearen 1996ko apirileko erabakia indarrik gabe geratuko da; erabaki hura unibertsitateko datu pertsonalen fitxategi automatizatuak erregulatzeko hartu zen.

Datuak Babesteko Euskal Bulegoari erabaki honen berri emango zaio, horretarako ezarritako prozedura normalizatua medio, DBEBren Datuak Babesteko Erregistroan inskribatzeko eta, gero, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erregistroan sartzeko.

Euskal Herriko Unibertsitateko datu pertsonalen fitxategiak sortzea, aldatzea eta ezabatzea.

 1. – Unibertsitaterako sarbidea.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Unibertsitaterako sarbidea. Unibertsitatean sartzeko prozesuen kudeaketa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, ikasleen historiala.

  • Bereziki babestutako datuak: osasuna (urritasuna).

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitatean sartzeko eta behar diren ziurtagiriak egiteko prozesuen euskarri izatea. Unibertsitatean sartzeko probak eta ziurtagiriak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: Unibertsitatean sartzeko ikasketak egiten ari diren edo egin dituzten ikasleak, eta unibertsitatean sartzeko probetarako matrikulatuta dauden ikasleak. Bigarren Hezkuntzako eta unibertsitateko irakasleak. Bigarren Hezkuntzako ikuskatzaileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona. Herri Administrazioak.

  • Datuak jasotzeko prozedura: formularioak edo galdeketak / bidalketa / internet.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Lehen eta bigarren zikloko matrikulazioa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Lehen eta bigarren zikloko matrikulazioa. Unibertsitateko lehen eta bigarren zikloetan matrikula egiteko prozesuak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, ikasleen historiala.

  • Bereziki babestutako datuak: osasuna (urritasuna).

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: ikasleak matrikulatzeko, matrikula kobratzeko eta abarretarako prozesuak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasketak unibertsitatean egin nahi dituzten ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo kupoiak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: bankuak eta erakunde kolaboratzaileak.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Hirugarren zikloko matrikulazioa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Hirugarren zikloko matrikulazioa. Unibertsitateko master eta graduondoko ikastaroetako matrikulazioa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, ikasleen historiala.

  • Bereziki babestutako datuak: osasuna (urritasuna).

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitateko graduondoko ikasleak master eta ikastaroetan matrikulatzeko prozesuak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: lizentziatutako ikasleak edo graduondoko ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo kupoiak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: beste unibertsitateei espedienteak lekualdatzerakoan, MEC-i.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Bekak eta laguntzak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Bekak eta laguntzak. Unibertsitateko bekak eta laguntzak eskatzen dituen jendearen datuak.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Arau-hauste administratiboen gaineko datuak.

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, gizarte-segurantzako edo mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, sinadura/hatz-aztarna, irudia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: egoera zibila, familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, adina, sexua, naziotasuna.

  • Gizarte-egoeren gaineko datuak: bizilekua/etxebizitza, jabetzak, ondasunak.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, ikasleen historiala.

  • Enplegu-datuak: lan-historiala.

  • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak: diru-sarrerak eta errentak, inbertsioak/ondare-ondasuak, banku-datuak, pentsio- eta ondare-planak.

  • Datu ekonomikoak: nomina, zergak, hipotekak, laguntzak/irabaziak.

  • Bereziki babestutako datuak: osasuna (urritasuna).

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: laguntzak eta bekak kudeatzea, eskatzen dituzten ikasleenak.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: Unibertsitateari bekak eta laguntzak eskatzen dizkieten ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: laguntzak kudeatzen eta ematen dituzten erakundeak (MEC eta Eusko Jaurlaritza).

 10. Segurtasun-maila eta -neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Unibertsitate-tituluak egitea.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Tituluak. Unibertsitate-tituluak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, beste batzuk, erregistro nazionaleko zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: unibertsitate-titulu ofizialak eta propioak egitea kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasketa-plana gaindituta dagokien unibertsitate-titulua eskatzen duten ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria / Herri Administrazioa.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: Hezkuntza eta Zientzia Ministerioko Tituluen Zerbitzua.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Ikasketa propioak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Ikasketa propioak. Ikasketa propioak egiten dituzten ikasleen matrikula eta espedienteak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, beste batzuk, erregistro nazionaleko zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak.

  • Bereziki babestutako datuak: urritasun-datuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: ikasketak bukatu dituzten ikasleek titulua izan dezaten egin behar diren gestioak burutzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasketa-plana gainditu eta titulua eskatzen duten Unibertsitateko ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria / Herri Administrazioa.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Tituluen atala.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Hirugarren ziklorako sarbidea.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Hirugarren ziklorako sarbidea. Unibertsitateko graduondoko ikastaroetan sartzeko prozesuen kudeaketa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, ikasleen historiala.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitateko hirugarren zikloko ikastaroetan sartzeko eta behar diren ziurtagiriak egiteko prozesuen euskarri izatea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: lizentziatutako ikasleak edo graduondoko ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona. Herri Administrazioak.

  • Datuak jasotzeko prozedura: formularioak edo galdeketak / bidalketa / internet.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Doktoregoen kudeaketa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Doktoregoen kudeaketa. Unibertsitatean doktorego-tesia defenditzen duten ikasleen datu akademikoak eta kalifikazioak.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta helbide elektronikoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitatean defenditzen diren doktorego-tesiak erregistratzea eta kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: lizentziatutako ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Espediente akademikoak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Espediente akademikoak. Espediente akademikoak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, historial akademikoa.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: kalifikazioak sartzea, ziurtagiri akademikoak egitea, e.a.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: Unibertsitatean ikasten ari diren edo ikasi duten ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duten pertsonak eta irakasleak.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Nominak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Nominak. Nominak eta Gizarte Segurantzako kotizazioak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Bereziki babestutako datuak: sindikatu-afiliatzea.

  • Bereziki babestutako beste datu batzuk: osasuna.

  • Arau-hausteen gaineko datuak: arau-hauste administratiboak.

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, gizarte-segurantzako edo mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, sinadura, erregistro pertsonala.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: egoera zibila, familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, adina, sexua.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, esperientzia profesionala.

  • Enplegu-datuak: kidegoa / eskala, kategoria / maila, lanpostuak, nominaren datu ez-ekonomikoak, lan-historiala.

  • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak: diru-sarrerak eta errentak, banku-datuak, nominako datu ekonomikoak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  Unibertsitateko nominen kudeaketa integrala burutzea. Unibertsitateko langileen kudeaketa-dokumentuak eta nominak egitea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: Unibertsitateko langileak, irakasleak, administrazioko eta zerbitzuetako langileak, e.a.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria / erregistro publikoak / Herri Administrazioa.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: Ogasun Ministerioa. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra, MUFACE eta Unibertsitatearekin lan egiten duten beste mutualitate batzuk. Unibertsitatearekin lan egiten duten finantza-erakundeak.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Gizarte-funtsa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Gizarte-funtsa. Osasun-gastuak finantzatzeko laguntzak emateko erabiltzen den gizarte-funtsa kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, erregistro pertsonalaren zenbakia.

  • Laneko datuak: postuak, kategoriak.

  • Bereziki babestutako datuak: osasuna.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitateak langileen medikuntza-gastuak ordaintzeko daukan gizarte-funtsa kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: irakasleak, ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Langileen espedienteak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Langileen espedienteak. Giza baliabideak kudeatzea. Unibertsitateko giza baliabidea kudeatzea, Unibertsitateko langileak aukeratzea eta administratzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Bereziki babestutako datuak: arau-hauste administratiboen gaineko datuak.

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, gizarte-segurantzako edo mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, sinadura, erregistro pertsonala.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: egoera zibila, familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, adina, sexua.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, esperientzia profesionala.

  • Enplegu-datuak: kidegoa / eskala, kategoria / maila, lanpostuak, nominaren datu ez-ekonomikoak, lan-historiala, kontratuko datuak. Bateraezintasunak.

  • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak: diru-sarrerak eta errentak, banku-datuak, nominako datu ekonomikoak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  Unibertsitateko langileen kudeaketa administratiboa eta kontrola.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: irakasleak, ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria / erregistro publikoak / Herri Administrazioa.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: Herri Administrazioen Ministerioko langileen erregistroa.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Kontsumo-kredituak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Kontsumo-kredituak. Unibertsitateko langileek kredituak emateko funtsa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, erregistro pertsonalaren zenbakia.

  • Laneko datuak: postuak, kategoriak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  Unibertsitateak langileei kontsumorako kredituak emateko daukan funtsa kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: irakasleak, ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Postuak aukeratzea eta hornitzea.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Postuak aukeratzea eta hornitzea. Lan-poltsak eta postuak eskuratzeko eta hornitzeko deialdiak.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, erregistro pertsonalaren zenbakia.

  • Laneko datuak: postuak, kategoriak.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, jaioterria, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa eta titulazioak, esperientzia profesionala.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  Unibertsitateko postuak aukeratzeko eta hornitzeko prozesuak kudeatzea; postuak izan daitezke irakasleenak, ikertzaileenak eta administrazio eta zerbitzuetako langileenak.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: irakasleak, ikertzaileak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, Unibertsitatean lan egin nahi duten pertsonak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Goi mailako ikerkuntza.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Goi mailako ikerkuntza. Xedea ikerkuntza da; behar diren datu pertsonalak goi mailakoak dira.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak: oinarrizko mailari, maila ertainari eta goi mailari dagozkien datuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: xedea ikerkuntza da; behar diren datu pertsonalak goi mailakoak dira.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikerkuntza-proiektuen jorragai diren pertsonak edo kolektiboak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Ikerkuntza kudeatzea.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Ikerkuntza kudeatzea. Erakunde publiko eta pribatuek ikerkuntza-jarduerak egiteko ematen dituzten laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea eta bideratzea, Unibertsitateko sailek eta ikastegiek burututako ikerkuntza-jarduerari buruzko azterketak eta analisiak bilduta.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, erregistro pertsonalaren zenbakia.

  • Datu akademikoak: titulazioa.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: ikerkuntza-proiektuen eta jabetza intelektualaren kudeaketa administratiboa eta ekonomikoa egitea eta ikerkuntza sustatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: hornitzaileak, irakasleak eta ikertzaileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: aitorpenak, formulazioak, fakturak eta datuen transmisio elektronikoa.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: EIN, Eusko Jaurlaritza, Gobernu Zentrala.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Erdi mailako ikerkuntza.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Erdi mailako ikerkuntza. Xedea ikerkuntza da; behar diren datu pertsonalak erdi mailakoak dira.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak: oinarrizko mailari eta maila ertainari dagozkien datuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: xedea ikerkuntza da; behar diren datu pertsonalak erdi mailakoak dira.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikerkuntza-proiektuen jorragai diren pertsonak edo kolektiboak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Oinarrizko mailako ikerkuntza.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Oinarrizko mailako ikerkuntza. Xedea ikerkuntza da; behar diren datu pertsonalak oinarrizko mailakoak dira.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak: oinarrizko mailari dagozkion datuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: xedea ikerkuntza da; behar diren datu pertsonalak oinarrizko mailakoak dira.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikerkuntza-proiektuen jorragai diren pertsonak edo kolektiboak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta -neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Enpresetako praktikak eta lan-poltsa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Praktikak eta lan-poltsa. EHUko ikasleek enpresetan praktikak egin ditzaten eta EHUn ikasketak bukatu dituzten ikasleei enplegua topa dezaten erraztea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ edo pasaportea, izen-abizenak, helbidea, telefono-zenbakia eta irudia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, adina, sexua, naziotasuna.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa, titulazioak, historial akademikoa, profesionalen elkargo edo elkarteetako kide izatea.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: praktikak eta lan-poltsa. EHUko ikasleek enpresetan praktikak egin ditzaten eta EHUn ikasketak bukatu dituzten ikasleei enplegua topa dezaten erraztea, ikasleek emandako datuek enpresen esku utzita eta alderantziz.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasleak (ikasketak egiten ari direnak eta ikasle ohiak), praktiketako tutore diren irakasleak eta programan izena emandako enpresekin hartu-emanak izateko ardura duten langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Erregistro orokorra.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Erregistro orokorra. Dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistroa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ edo pasaportea, izen-abizenak, helbidea.

  • Arau-hauste administratiboen gaineko datuak (Arduradunari datu horiek sartzeko eskumena ematen dion araua: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, 38. artikulua. Erregistroak).

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: dokumentuen sarrera- eta irteera-erregistroa.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: partikularrak, Unibertsitateko langileak eta erregistratutako dokumentua bidali duten edo dokumentu horien hartzaile diren ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria / Beste pertsona batzuk / Erakunde pribatua / Herri Administrazioak.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Idazkaritza nagusia.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Idazkaritza Nagusia. Erabakiak, izendapenak, auzi judizialak eta beste administrazio batzuen eskakizunak erregistratzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ edo pasaportea, izen-abizenak, helbidea.

  • Arau-hauste administratiboen gaineko datuak (Arduradunari datu horiek sartzeko eskumena ematen dion araua: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, 38. artikulua. Erregistroak).

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: idazkaritza Nagusiaren jarduerak erregistratzea, esaterako, erabakiak, izendapenak, auzi judizialak eta beste administrazio batzuen eskakizunak.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: partikularrak, Unibertsitateko langileak eta EHUko Idazkaritza Nagusiaren administrazio-jarduerekin zerikusia duten ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria / Beste pertsona batzuk / Erakunde pribatua / Herri Administrazioak.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila ertaina. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Hirugarrenen kudeaketa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Hirugarrenen kudeaketa. Finantza-kudeaketa. Finantza-kudeaketaren, aurrekontu-kontabilitatearen eta finantza-kontabilitatearen gaineko datu-basea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, gizarte-segurantzako edo mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, erregistro pertsonala.

  • Informazio komertzialari buruzko datuak: jarduerak eta negozioak.

  • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak: banku-datuak, fakturak.

  • Transakzio-datuak: emandako ondasunak eta zerbitzuak, jasotako ondasunak eta zerbitzuak, finantza-transakzioak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitatearen fakturak egitea eta ordainketak egitea (kontularitza) eta horrek zerga-alderdietan duten eragina aztertzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: hornitzaileak, irakasleak, ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: aitorpenak, formulazioak, fakturak eta datuen transmisio elektronikoa.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: Zerga Administrazioko Estatu Agentzia. Unibertsitatearekin lan egiten duten finantza-erakundeak. EAEko esku-hartze orokorra.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Erosketak eta kontratazioa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: erosketak eta kontratazioa. Unibertsitateko hornitzaileak eta kontratistak.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta posta elektronikokoa), telefono-zenbakia.

  • Laneko datuak: postuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  Unibertsitateko kontratazio- eta erosketa-prozesuak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: hornitzaileak eta kontratistak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleek Unibertsitatean ikasketak egin ahal izan ditzaten behar diren egokitzapenak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia, erregistro pertsonalaren zenbakia.

  • Bereziki babestutako datuak: osasunari buruzko datuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: urritasunen bat duten ikasleek ikastaro eta praktiketara bertaratzeko, apunteak lortzeko eta abarretarako behar dituzten baliabide logistikoak prestatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Kirolak eta kultur jarduerak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Kirolak eta kultur jarduerak. Kirol jarduerak eta kultur ekitaldiak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: eskuz lantzekoa eta automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta posta elektronikokoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, jaioterria, sexua, adina.

  • Datu akademikoak: ikastegia.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: Unibertsitate kirol-txartela kudeatzea, kirol jarduerak antolatzea eta edozein alorretako kirol-txapelketetan parte hartzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasleak, AZP eta IIP, eta, batik bat, EHUk jende guztiarentzako antolatzen dituen kirol-jardueretako partaideak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta:

  • Nazioko lehiaketetako partaideentzako Kiroletako Goren Kontseilua.

  • EHUko hitzarmenari jarraiki kirol-zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeak.

  • Lehiaketak antolatzen dituzten erakundeak.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Prebentzioa eta medikuntza-asistentzia.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea (1).

  (1) Enpresa (kasu honetan Unibertsitatea) medio langileei egiten zaizkien azterketa medikuei dagokienez, enpresaburuak Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legeari jarraiki, enpresaburuak (Unibertsitateak) ezin ditu azterketa medikuen emaitzak ikusi langileen baimenik gabe. Medikuntza-informazio hori medikuek eta langileen osasuna zaintzen duten osasun-agintariek bakarrik izan dezakete eskura. Enpresaburuak bakarrik jakin dezake langileak lanerako gai diren ala ez (Laneko arriskuen prebentzioari buruzko 31/1995 Legearen 22. artikulua).

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: Prebentzio Zerbitzua.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Prebentzioa eta medikuntza-asistentzia. Alor hauetarako behar diren datuak: osasun-kontrola, azterketa medikoak, kontsulten segimendua, arriskuen prebentzioa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Bereziki babestutako beste datu batzuk: osasuna.

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, gizarte-segurantzako edo mutualitateko zenbakia, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, helbide elektronikoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: egoera zibila, familiaren datuak, jaioteguna, jaioterria, adina, sexua, naziotasuna, ezaugarri fisiko edo antropometrikoak.

  • Enplegu-datuak: kategoria / maila, postuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: laneko osasuna kudeatzea eta kontrolatzea. Unibertsitateko langileen osasun-egoera balioestea, arriskuak prebenitzea, epidemiak zaintzea, osasun alorrarekin zerikusia duten giza tira-birak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: irakasleak, ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Odontologiako Klinika.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Bezeroak erregistratzea. EHUko Odontologiako Klinikaren administrazio- eta asistentzia-kudeaketa.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: eskuz lantzekoa eta automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Bereziki babestutako beste datu batzuk: osasuna.

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea eta posta elektronikokoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioterria, sexua, adina.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  EHUko Odontologiako Klinikaren administrazio- eta asistentzia-kudeaketa. Ikerkuntza eta irakaskuntza.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: EHUko Odontologiako Klinikako bezeroak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: galdeketak. Elkarrizketak eta azterketa medikuak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: maila altua. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Argitalpen zerbitzua.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Argitalpen Zerbitzua. Salmentak eta harpidetzak kudeatzea eta argitalpenak sustatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: izen-abizenak, helbidea (posta elektronikokoa), telefono-zenbakia, faxa.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: naziotasuna.

  • Transakzio-datuak: jasotako ondasunak.

  • Gizarte-egoeren gaineko datuak: interesgarriak diren gai kulturalak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza:

  Argitalpen Zerbitzua. Salmentak eta harpidetzak kudeatzea eta argitalpenak sustatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: Argitalpen Zerbitzuko bezeroak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria. Beste pertsona fisiko batzuk.

  • Datuak biltzeko prozedura: formulario elektronikoak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Fitxategi informatiko osagarria.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Fitxategi informatiko osagarria. Sistema eta domeinuetan erabiltzaileak baliozkotzea, hainbat aplikaziotan autentifikazioa erraztea eta, oro har, Unibertsitateko baliabide informatikoen eta komunikazioen barne-kudeaketa burutzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: izen-abizenak, barne-helbidea, posta elektronikoa, telefono-zenbakia, IP helbidea, erabiltzea, pasa-hitza.

  • Datu akademiko eta profesionalak: Unibertsitateko kolektiboa, maila profesionala.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: sistema eta domeinuetan erabiltzaileak baliozkotzea, hainbat aplikaziotan autentifikazioa erraztea eta, oro har, Unibertsitateko baliabide informatikoen eta komunikazioen barne-kudeaketa burutzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: administrazio eta zerbitzuetako langileak, irakasleak, ikertzaileak, ikasleak eta EHUko sistema informatikoak erabiltzeko baimena duten gainerako langileak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: kudeaketa akademikoa eta giza baliabideak.

  • Datuak biltzeko prozedura: formulario elektronikoak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Liburutegia.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Liburutegia. Liburuen eta aldizkarien maileguak eta erreserbak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta elektronikokoa), telefono-zenbakia.

  • Ezaugarri pertsonalen gaineko datuak: jaioteguna, jaioterria, sexua, adina.

  • Datu akademikoak: ikastegia, saila, ikastaroa, irakasgaia.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: liburuen eta aldizkarien maileguak eta erreserbak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: ikasleak, AZP, IIP eta, batik bat, lankidetza-hitzarmenei jarraiki Liburutegiko funtsetara sarbidea duen jendea.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria.

  • Datuak biltzeko prozedura: matrikula-formularioak edo Liburutegiko formulario elektronikoak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Irakaskuntza-kalitateari buruzko galdeketak.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Irakaskuntza-kalitateari buruzko galdeketak. Irakasleen gaineko iritzi- eta gogobetetze-galdeketak eta irakaskuntzarekin zerikusia duten galdeketa orokorrak kudeatzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: eskuz lantzekoa eta automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ, izen-abizenak.

  • Datu akademikoak: titulazioa, lanpostuari buruzko datuak, irakaskuntza-zeregina.

  • Beste datu akademiko eta profesional batzuk: ikasleen iritziak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: irakaskuntza-kalitateari buruzko galdeketak. Irakasleen gaineko iritzi- eta gogobetetze-galdeketak eta irakaskuntzarekin zerikusia duten galdeketa orokorrak kudeatzea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: EHUko Irakasleak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: langileen eta ikasleen espediente-fitxategia (interesa duen pertsonarena edo haren legezko ordezkariarena ez den jendearena).

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak (arruntak edo elektronikoak).

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Protokoloa.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Protokoloa. EHUko protokolo-ekitaldien informazioa eta gonbidapenak bidaltzea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ edo pasaportea, izen-abizenak, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia.

  • Datu akademiko eta profesionalak: formazioa, titulazioak, historial akademikoa, profesionalen elkargo edo elkarteetako kide izatea.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: EHUko protokolo-ekitaldien informazioa eta gonbidapenak bidaltzea (ikastaro-hasiera, izendapenak, urteurrenak, e.a.).

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: politika, kultura eta sindikatuen alorreko karguak. EHUko eta beste unibertsitate batzuetako kargu akademikoak.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko ordezkaria eta beste erakunde batzuk.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: ez da lagapenik aurreikusi.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.

 1. – Mezenasgo.

 1. Fitxategiaren erantzule den organoa: Euskal Herriko Unibertsitatea.

 2. Kontra egiteko, sartzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak gauzatu daitezkeen Zerbitzua edo Unitatea: DBLO segurtasunaren arduraduna.

 3. Fitxategiaren izena eta deskribapena: Pertsona fisikoek EHUri egindako ekarpenen kudeaketa eta dagozkien ziurtagiriak ematea.

 4. Fitxategi automatizatua edo eskuz lantzekoa: automatizatua.

 5. Sartuko diren datu pertsonal motak:

  • Identifikazio-datuak: NAN/IFZ edo pasaportea, izen-abizenak, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia.

  • Ekonomia eta finantza datuak: ekarpenak eta banku-datuak.

 6. Fitxategiaren xedearen eta aurreikusitako erabileren deskribapen zehatza: pertsona fisikoek EHUri egindako ekarpenen kudeaketa eta dagozkien ziurtagiriak ematea.

 7. Datuak eman ditzaketen edo eman behar dituzten pertsonak eta kolektiboak: Mezenas.

 8. Datuen jatorria eta datuak jasotzeko prozedura:

  • Datuen jatorria: interesa duen pertsona edo haren legezko.

  • Datuak biltzeko prozedura: formularioak edo galdeketak / transmisioa / Internet.

 9. Aurreikusitako lagapenen organo edo erakunde hartzaileak, nazioarteko transferentziak zehatz-mehatz azalduta: Zerga Administrazio desberdinei.

 10. Segurtasun-maila eta –neurriak: oinarrizko maila. Maila horri dagozkion neurriak, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuari jarraiki.