Arautegia

Inprimatu

64/2023 DEKRETUA, apirilaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen lanpostuen katalogo eguneratua onartzen duena.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 84
 • Hurrenkera-zk.: 2084
 • Xedapen-zk.: 64
 • Xedapen-data: 2023/04/18
 • Argitaratze-data: 2023/05/05

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua
 • Azpigaia: Gobernua eta herri administrazioa; Sailak

Testu legala

Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legea kudeaketa publikoaren gardentasuna bermatzeko helburuarekin onartu zen; horrela, funtzio publikoak dituen pertsona orok eginkizun etiko bat eta eginkizun sozial bat bete ditzan, eta, era horretan, gizarteak berriro konfiantza izan dezan interes komuna kudeatzen dutenengan. Era berean, legearen xedea da, kargu publikodunen jokabide-kodean agintzen duten printzipio orokorrak ezartzeaz gain, interes-gatazkak sor ditzaketen egoerak arautzea eta bateraezintasun-araubidea finkatzea, hori guztia interes orokorra nagusituko dela bermatzeko.

Ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 2. artikuluak zehazten du Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko zer kargu publiko sartzen diren legearen aplikazio-eremuan. Legearen garapenari eta aplikazioari ziurtasun juridikoa emateko, Jaurlaritzak kargu publikoen katalogoa onar dezala aurreikusten da 4. artikuluaren 1. apartatuan, lege horretan ezarritako araubide juridikoaren mende dauden kargu publikoak identifikatzeko eta horiei buruzko informazioa izateko. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogoa onartzen duen azaroaren 18ko 216/2014 Dekretuaren bidez onartu zen katalogo hori. Hori dela eta, 4. artikulu horretan, ezartzen da kargu publikoen katalogoak izaera eratzailea izango duela, kargu publikoa katalogoan azaltzea beharrezkoa izango dela legea aplikatu ahal izateko, kargu publikoen katalogoa etengabe eguneratuko dela eta herritar guztiek katalogoa eskura izango dutela Eusko Jaurlaritzaren webgunearen bidez.

Horri dagokionez, Kargu Publikodunen Betebeharrei eta Eskubideei buruzko azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuaren 51.1 artikuluan dago zehaztuta (ekainaren 26ko 1/2014 Legea garatzeko eman zen dekretu hori) publizitate aktiboaren konpromisoa. Artikulu horren a) letran, Kargu Publikoen Katalogoa azaltzen da, non kargu publikoen titularrei buruzko informazioa adieraziko baita, eta zer egunetan hasi diren zerbitzua ematen.

Horrela, kargu publikodunen lanpostuekiko gardentasun-konpromisoa hartuta, 2015etik aurrera, urterik urtera eman dira argitara kargu publikodunen lanpostuak, Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikodunen lanpostuen katalogo eguneratua onartu duten dekretuen bitartez.

Kargu publikoen postuei dagokienez, azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuaren 8. artikuluan ezarri bezala, Gobernu Kontseiluak Kargu Publikoen Katalogo eguneratua onetsiko du urtero, lehen hiruhilekoan, funtzio publikoaren arloan eskumena duen sailburuak hala proposatuta, dekretu bidez, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Erakunde hauetako kargu publikoen katalogo eguneratuak sartu dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko xedez: Arartekoa, Herri Kontuen Euskal Epaitegia, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea, Lan Harremanen Kontseilua eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2023ko apirilaren 18an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

 1. Euskal Autonomia Erkidegoko kargu publikoen katalogo eguneratua onartu da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko xedez. Dekretu honen I. eranskinean jaso da katalogoa.

 2. Arartekoaren, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearen, Lan Harremanen Kontseiluaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren kargu publikoen katalogo eguneratuak sartu dira, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara daitezen. Dekretu honen II. eranskinean jaso dira.

 3. Dekretu honek ondorioak dituen egunean dago eguneratuta dekretu honen bidez onartutako kargu publikoen katalogoa, eta gerora emandako beste edozein arauk aldatutzat joko da, baldin eta bertako kargu publikoen arautzeari eragiten badio.

Dekretu honen bidez onartzen den kargu publikoen katalogo eguneratua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA. Errekurtsoak.

Dekretu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Gobernu Kontseiluari, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik hilabete igaro baino lehen; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, dekretua argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabete igaro baino lehen.

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA. Eraginkortasuna.

Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteizen, 2023ko apirilaren 18an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua,

OLATZ GARAMENDI LANDA.

I. LEHENDAKARITZA.

 1. Lehendakaria.

  Kabinetearen zuzendaria.

 2. Koordinazio eta Gizarte Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia.

  1. Araubide Juridikoaren zuzendaria.

  2. Koordinazio zuzendaria.

  3. Zerbitzuen zuzendaria.

  4. Gizarte Komunikaziorako zuzendaria.

 3. Europar Batasunaren eta Kanpo Harremanetarako idazkaria nagusia.

  1. Kanpo Harremanetarako zuzendaria.

  2. Europar Batasunerako zuzendaria.

  3. Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaria.

  4. Euskadiren Europar Batasuneko ordezkaria.

  5. Euskadiren Argentinako ordezkaria (Mercosur).

  6. Euskadiren Txile, Peru eta Kolonbiako ordezkaria.

  7. Euskadiren Estatu Batuetako ordezkaria.

  8. Euskadiren Frantziako ordezkaria.

  9. Euskadiren Mexikoko ordezkaria.

 4. Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren idazkari nagusia.

  1. Berrikuntza Sozialaren zuzendaria.

  2. Gazteriaren zuzendaria.

 5. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako pertsona komisionatua.

  1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako komisionatua (Sailburuorde maila)

 6. Behin-behineko langileria.

  1. Lehendakariaren aholkularia (Sailburuorde maila)

  2. Lehendakaritzako Idazkaritza Nagusiaren aholkularia (Zuzendari maila)

  3. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako aholkularia (Zuzendari maila)

  4. Ekonomia suspertzeko eta enplegua sustatzeko BERPIZTU programa sustatzeko aholkularia (Zuzendari maila)

  5. Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Orokorreko aholkularia (Zuzendari maila)

  6. Nazioarteko Harremanetarako aholkularia (Zuzendari maila)

  7. Trantsizio sozialeko proiektuak koordinatzeko aholkularia (Zuzendari maila)

   02. SEGURTASUN SAILA.

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburua.

    1. Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Kabineteko zuzendaria.

    2. Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Komunikazio zuzendaria.

   2. Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea.

    1. Kudeaketa Ekonomikoaren eta Baliabide Orokorren zuzendaria.

    2. Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendaria.

    3. Giza Baliabideen zuzendaria.

    4. Telekomunikazioak eta Sistema Informatikoak Kudeatzeko zuzendaria.

   3. Segurtasuneko sailburuordea.

    1. Larrialdiei aurre egiteko eta Meteorologiako zuzendaria.

    2. Joko eta Ikuskizunen zuzendaria.

    3. Trafikoko zuzendaria.

    4. Ertzaintzaren zuzendaria.

    5. Segurtasuna Koordinatzeko zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Erakunde autonomoak.

   Polizia eta Larrialdietarako Euskal Akademia.

   Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren zuzendari nagusia (Sailburuorde maila).

   Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria (Zuzendari maila).

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Segurtasun Publikoari Teknologia Berriak Aplikatzeko aholkularia (Sailburuorde maila).

  2. Kalitatea Kudeatzeko Prozesuak ezartzeko aholkularia (Zuzendaria maila)

  3. Segurtasun Publikoaren Arloko Prestakuntza Politiken aholkularia (Zuzendaria maila).

  4. Euskadiko Segurtasun Publikoko Plana Garatzeko aholkularia (Zuzendaria maila)

  5. Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuaren Jardun-arloko Politika Publikoak Koordinatzeko aholkularia (Zuzendaria maila)

   03. LAN ETA ENPLEGU SAILA.

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburua.

    1. Zerbitzuen zuzendaria.

    2. Kabinetearen zuzendaria.

    3. Komunikazioko zuzendaria.

   2. Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuordea.

    1. Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendaria.

    2. Gizarte Ekonomiako zuzendaria.

   3. Enplegu eta Gizarteratzeko sailburuordea.

    1. Enplegu eta Gizarteratzeko zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Erakunde autonomoak:

   Osalan, Laneko Segurtasun Osasunerako Euskal Erakundea.

   Osalaneko zuzendari nagusia.

   Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

   Zuzendari nagusia.

   Zerbitzu Orokorretako zuzendaria.

   Laneratzea Aktibatzeko zuzendaria.

   Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria.

   Prestazioen eta Gizarteratzearen zuzendaria.

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendaria maila)

  2. Erakundearteko Harremanetarako aholkularia (Zuzendaria maila)

  3. Teknologia Berrietako eta Informazioaren Gizarteko aholkularia (Zuzendaria maila)

  4. Legebiltzarrarekiko Harremanetarako aholkularia (Zuzendari maila)

  5. Analisiko eta Arau Garapeneko aholkularia (Sailburuorde maila)

   04. GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Gobernantza Publikoko eta Autogobernuko sailburua.

    1. Zerbitzuen zuzendaria.

    2. Kabinetearen zuzendaria.

    3. Autogobernuko zuzendaria.

   2. Erakunde Harremanetarako sailburuordea.

    1. Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria.

    2. Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendaria.

    3. Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako zuzendaria.

    4. Gobernu Irekiaren zuzendaria.

   3. Araubide Juridikoaren sailburuordea.

    1. Lege Garapen eta Arau Kontrolerako zuzendaria.

    2. Auzibide zuzendaria.

   4. Funtzio Publikoko sailburuordea.

    1. Funtzio Publikorako zuzendaria.

    2. Lan Harremanen zuzendaria.

   5. Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako sailburuordea.

    1. Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien zuzendaria.

    2. Baliabide Orokorren zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Erakunde autonomoak:

   IVAP-Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea.

   IVAPeko zuzendaria.

   2. Sozietate publikoak:

   Itelazpi, S.A.

   Zuzendari nagusia.

   Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE).

   Zuzendari nagusia.

  3. Partaidetzapeko entitatea:

   Izenpe, S.A.

   Zuzendari nagusia.

  4. Administrazioaren egitura hierarkikoan integratuta ez dagoen organoa:

   Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa.

  1. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  2. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  3. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  4. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  5. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  6. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  7. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

  8. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoko kidea.

   EAEko Administrazio Publikoko Datuak Babesteko ordezkaria.

   EAEko Administrazio Publikoko Datuak Babesteko ordezkaria.

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Sailaren Komunikazioko aholkularia (Zuzendari maila)

  2. Legebiltzarreko Kontuetarako aholkularia (Zuzendari maila)

  3. Administrazioaren Modernizazio Kontuetarako aholkularia (Zuzendari maila)

  4. Saileko Koordinazio eta Politikako aholkularia (Zuzendari maila)

   05. EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA.

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua.

    1. Kabinete eta Komunikazio zuzendaria.

    2. ZerbitzuEN zuzendaria.

   2. Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordea.

    1. Teknologia eta Berrikuntza zuzendaria.

    2. Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren zuzendaria.

   3. Industriako sailburuordea.

    1. Industriaren eta Energia Trantsizioaren zuzendaria.

    2. Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren zuzendaria.

    3. Portu eta Itsas Gaietarako zuzendaria.

   4. Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako sailburuordea.

    1. Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria.

    2. Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria.

    3. Arrantza eta Akuikulturako zuzendaria.

    4. Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria.

   5. Ingurumen Jasangarritasuneko sailburuordea.

    1. Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren zuzendaria.

    2. Natura Ondare eta Klima Aldaketako zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Zuzenbide pribatuko ente publikoak:

   Uraren Euskal Agentzia.

   Zuzendari nagusia (Sailburuorde maila)

   Administrazio eta Zerbitzuen zuzendaria.

   Plangintza eta Lanen zuzendaria.

   Jabari Publikoaren Kudeaketarako zuzendaria.

   Energiaren Euskal Erakundea (EEE/EVE).

   Zuzendari nagusia.

   SPRI Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia.

   Zuzendari nagusia.

   Nazioartekotze zuzendaria.

   Euskadiko Kirol Portua.

   Zuzendari nagusia.

   2. Sozietate publikoak:

  1. Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, A.B. (SHESA)

   Zuzendari nagusia.

  2. Parque Tecnológico Teknologi Elkartegia, S.A.

   Zuzendari nagusia.

  3. Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa, IKEKS, S.A.

   Zuzendari nagusia.

  4. Sprilur, S.A.

   Zuzendari nagusia.

  5. NEIKER, Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea, A.B.

   Zuzendari nagusia.

   Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa, Ihobe, S.A.

   Zuzendari nagusia.

   3. Sektore publikoko fundazioak.

   HAZI Fundazioa.

   Zuzendari-gerentea.

   ELIKA Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa.

   Zuzendari-gerentea.

   4. Sektore publikoko partzuergoa.

   Euskal Partzuergo Zientifiko Teknologikoa Basque Research and Technology Aliance (BRTA).

   Zuzendari nagusia.

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Nazioartekotzeko eta Europako Programetako aholkularia (Sailburuorde maila)

  2. Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza Gaietarako aholkularia (Zuzendari maila)

  3. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendari maila)

  4. Koordinazio eta Plangintzako aholkularia (Zuzendari maila)

  5. Ingurumenaren arloko aholkularia (Zuzendari maila)

   06. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Ekonomia eta Ogasuneko sailburua.

    1. Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren zuzendaria (Sailburuorde maila)

    2. Kabinete eta Komunikazio zuzendaria.

    3. Zerbitzuen zuzendaria.

   2. Ekonomiako eta Europako Funtsetako sailburuordea.

    1. Ekonomia eta Plangintzaren zuzendaria.

    2. Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen zuzendaria.

   3. Finantza eta Aurrekontuetako sailburuordea.

    1. Finantza Politikako zuzendaria.

    2. Aurrekontuen zuzendaria.

   4. Ogasuneko sailburuordea:

    1. Zerga Administrazioko zuzendaria.

    2. Ondare eta Kontratazioko zuzendaria.

    3. Erakundeen Baliabideetako zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Erakunde autonomoak:

   Euskal Estatistika Erakundea (EEE/IVE).

   Zuzendari nagusia.

   Lehiaren Euskal Agentzia.

   Lehiaren Euskal Agentziako presidentea (Sailburuorde maila)

   Lehiaren Euskal Agentziako kidea.

   Lehiaren Euskal Agentziako kidea.

   Ikerketa zuzendaria.

   2. Zuzenbide pribatuko ente publikoa.

   Finantzen Euskal Institutua.

   Zuzendari nagusia.

  3. Administrazioaren egitura hierarkikoan integratuta ez dagoen organoa:

   Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen Inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoa.

   Administrazio Organoko titularra

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Programa eta Azterlanen aholkularia (Zuzendari maila)

  2. Legebiltzarreko Ekimenen Arloko aholkularia (Zuzendari maila)

  3. Kabinete eta Koordinazioko aholkularia (Sailburuorde maila)

  4. Programa eta Azterlanen aholkularia (Zuzendari maila)

  5. Egitura-funtsetako aholkularia (Zuzendari maila)

   07. HEZKUNTZA SAILA.

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Hezkuntzako sailburua.

    1. Unibertsitatez Kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen zuzendaria (ISEI).

    2. Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

   2. Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea.

    1. Kudeaketa Ekonomikoaren zuzendaria.

    2. Langileak Kudeatzeko zuzendaria.

    3. Azpiegitura, Baliabide eta Teknologia zuzendaria.

    4. Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendaria.

   3. Hezkuntzako sailburuordea.

    1. Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria.

    2. Ikastetxe eta Plangintza zuzendaria.

    3. Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako zuzendaria.

   4. Lanbide Heziketako sailburuordea.

    1. Plangintza eta Antolaketako zuzendaria.

    2. Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria.

   5. Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordea.

    1. Unibertsitate Politika eta Koordinazioko zuzendaria.

    2. Ikerketa zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Sektore publikoko fundazioa.

   Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia-Musikene, fundazio pribatua.

   Zuzendari nagusi eta zuzendari akademikoa.

   Zuzendari-gerentea.

   2. Sektore publikoko partzuergoa.

   Haurreskolak partzuergoa.

   Gerentea.

   3. Zuzenbide pribatuko ente publikoa.

  1. Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia.

   Zuzendaria.

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Eskola Kontseiluko lehendakaria (Zuzendari maila)

  2. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendari maila)

  3. Hezkuntza Arloko aholkularia (Zuzendari maila)

  4. Hezkuntza Arloko aholkularia (Zuzendari maila)

  5. Administrazio-aholkularia (Zuzendari maila)

   08. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK.

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua.

    1. Kabinetearen zuzendaria.

    2. Zerbitzuen zuzendaria.

   2. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren sailburuordea.

    1. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren zuzendaria.

   3. Etxebizitzako sailburuordea.

    1. Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitekturaren zuzendaria.

    2. Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendaria.

   4. Azpiegitura eta Garraioko sailburuordea.

    1. Garraio Plangintzaren zuzendaria.

    2. Garraio Azpiegituren zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Zuzenbide pribatuko ente publikoa.

   Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea (ETS).

   Sozietatearen zuzendari nagusia.

   2. Sozietate publikoak:

   Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. (Visesa).

   Sozietatearen zuzendari nagusia.

   Alokabide, S.A.

   Zuzendari nagusia.

   Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (Euskotren).

   Sozietatearen zuzendari nagusia.

   II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

  1. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendari maila)

  2. Erakundearteko Harremanetarako aholkularia (Zuzendari maila).

  3. Koordinazioko aholkularia (Sailburuorde maila).

  4. Legebiltzarrarekiko Harremanetarako aholkularia (Zuzendari maila).

  5. Etxebizitzako aholkularia (Zuzendari maila).

   09. OSASUN SAILA.

   I. KARGU PUBLIKOAK.

  1. Organo zentralak:

   1. Osasuneko sailburua.

    1. Osasun Sailburuaren Kabineteko zuzendaria.

   2. Osasuneko sailburuordea.

    1. Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria.

    2. Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko zuzendaria.

    3. Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko zuzendaria.

    4. Arreta Soziosanitarioko zuzendaria.

   3. Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordea.

    1. Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendaria.

    2. Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria.

    3. Farmaziako zuzendaria.

  2. Sektore publikoa:

   1. Zuzenbideko pribatuko ente publikoa.

   Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua.

   1. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Zuzendaritza Nagusia.

    1. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zuzendari nagusia.

    2. Asistentzia Sanitarioko zuzendaria.

    3. Ekonomia eta Finantza zuzendaria.

    4. Giza Baliabideetako zuzendaria.

   2. Emergentziak Emergentzietako Lurralde Unitateak.

    1. Zuzendari-gerentea - Emergentziak (4. mailakoa).

    2. Kudeaketako zuzendaria - Emergentziak (4. mailakoa).

   3. Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

    1. Zuzendari-gerentea -Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa (4. mailakoa).

    2. Kudeaketako zuzendaria -Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa (4. mailakoa).

   4. Arabako Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (1. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (1. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (1. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (1. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (1. mailakoa)

    6. Arreta Integratuaren zuzendaria (1. mailakoa).

   5. Arabako Errioxako Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (4. mailakoa).

    2. Kudeaketako zuzendaria (4. mailakoa).

   6. Arabako Osasun Mentalaren Sarea.

    1. Zuzendari-gerentea (4. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (4. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (4. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (4. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (4. mailakoa).

   7. Ezkerraldeko, Enkarterriko eta Gurutzetako Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (1. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (1. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (1. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (1. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (1. mailakoa).

    6. Arreta Integratuaren zuzendaria (1. mailakoa).

   8. Bilbo-Basurtuko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (2. mailakoa).

    2. Arreta Integratuaren zuzendaria (2. mailakoa).

    3. Zuzendari medikoa (2. mailakoa).

    4. Erizaintzako zuzendaria (2. mailakoa).

    5. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (2. mailakoa).

    6. Langileen zuzendaria (2. mailakoa).

   9. Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (2. mailakoa).

    2. Arreta Integratuaren zuzendaria (2. mailakoa).

    3. Zuzendari medikoa (2. mailakoa).

    4. Erizaintzako zuzendaria (2. mailakoa).

    5. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (2. mailakoa).

    6. Langileen zuzendaria (2. mailakoa).

   10. Barakaldoko eta Sestaoko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (3. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (3. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (3. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (3. mailakoa).

   11. Santa Marina Ospitalea.

    1. Zuzendari-gerentea (4. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (4. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (4. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (4. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (4. mailakoa).

   12. Gorlizko Ospitalea.

    1. Zuzendari-gerentea (4. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (4. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (4. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (4. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (4. mailakoa).

   13. Bizkaiko Osasun Mentalaren Sarea.

    1. Zuzendari-gerentea (2. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (2. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (2. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (2. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (2. mailakoa).

   14. Uribeko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (3. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (3. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (3. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (3. mailakoa).

   15. Donostialdeko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (1. mailakoa).

  3. Zuzendari medikoa (1. mailakoa).

  4. Erizaintzako zuzendaria (1. mailakoa).

  5. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (1. mailakoa).

  6. Langileen zuzendaria (1. mailakoa).

  7. Arreta Integratuaren zuzendaria (1. mailakoa).

   1. Goierriko eta Urola Garaiko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (3. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (3. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (3. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (3. mailakoa).

   2. Bidasoko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (3. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (3. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (3. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (3. mailakoa).

   3. Debabarreneko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (3. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (3. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (3. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (3. mailakoa).

   4. Debagoieneko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (3. mailakoa).

    2. Zuzendari medikoa (3. mailakoa).

    3. Erizaintzako zuzendaria (3. mailakoa).

    4. Ekonomia eta Finantza zuzendaria (3. mailakoa).

    5. Langileen zuzendaria (3. mailakoa).

   5. Gipuzkoako Osasun Mentalaren Sarea.

    Zuzendari-gerentea (4. mailakoa).

    Kudeaketako zuzendaria (4. mailakoa).

   6. Tolosaldeko Erakunde Sanitario Integratua.

    1. Zuzendari-gerentea (4. mailakoa).

    2. Kudeaketako zuzendaria (4. mailakoa).

     2. Sozietate publikoa.

     Osatek, S.A.

     Zuzendari-gerentea.

     3. Sektore publikoko fundazioa.

     Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioa (BIOEF).

     Ezagutzaren kudeaketako eta ebaluazioko koordinatzailea.

     I+G+Bko kudeaketa-koordinatzailea.

     II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

    1. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendari maila)

    2. Erakundearteko Harremanetarako aholkularia (Zuzendari maila)

    3. Osasun Programa eta Herritarrekiko Harremanetarako aholkularia (Sailburuorde maila)

    4. Kudeaketa Estrategikorako aholkularia (Zuzendari maila)

    5. Osasun Plangintza eta Berrikuntzarako aholkularia (Zuzendari maila)

     10. BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKA SAILA.

     I. KARGU PUBLIKOAK.

    1. Organo zentralak:

     1. Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua.

      1. Kabinetearen zuzendaria.

      2. Komunikazioko zuzendaria.

      3. Zerbitzuen zuzendaria.

     2. Justiziako sailburuordea.

      1. Justizia Administrazioko zuzendaria.

      2. Justizia Digitalaren eta Azpiegituren zuzendaria.

      3. Justizia zuzendaria.

     3. Gizarte Politiketako sailburuordea.

      1. Gizarte Zerbitzuen zuzendaria.

      2. Familia eta Haurren zuzendaria.

      3. Migrazio eta Asiloko zuzendaria.

     4. Giza Eskubide, Memoria eta Lankidetzako sailburuordea.

      1. Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasuneko zuzendaria.

    2. Sektore publikoa:

     1. Erakunde autonomoak:

     Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea.

     1. Emakunderen zuzendari nagusia (Sailburuorde maila)

     1. Emakunderen idazkari nagusia (Zuzendari maila)

      Gogora, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua.

      Gogorako zuzendaria (Zuzendari maila)

      2. Zuzenbide pribatuko ente publikoak:

      Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia (Elankidetza).

      Zuzendaria (Zuzendari maila)

      Aukerak, Gizarteratzeko Euskal Agentzia

      Zuzendaria (Zuzendari maila)

      II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

      1. Azterlan eta Programetako aholkularia (Zuzendari maila)

      2. Gizarte Politiketako aholkularia (Zuzendari maila)

      3. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendari maila)

      4. Kabineteko aholkularia (Zuzendari maila)

      5. Saileko Politikarako aholkularia (Sailburuorde maila)

      6. Espetxe Erakundeetako aholkularia (Sailburuorde maila)

      7. Biktimen Arretarako Aholkulari Koordinatzailea (Zuzendari maila)

      8. Erakundearteko Harremanetako aholkularia (Zuzendari maila)

       11. KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA.

       I. KARGU PUBLIKOAK.

      1. Organo zentralak:

       1. Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua.

        1. Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen zuzendaria.

        2. Zerbitzuen zuzendaria.

        3. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria.

       2. Kulturako sailburuordea.

        1. Kultura Ondarearen zuzendaria.

        2. Kultura Sustatzeko zuzendaria.

       3. Hizkuntza Politikarako sailburuordea.

        1. Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko zuzendaria.

        2. Euskara Sustatzeko zuzendaria.

        3. Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

      2. Sektore publikoa:

       1. Erakunde autonomoak.

       Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE)

       HABEko zuzendari nagusia.

       2. Zuzenbide pribatuko ente publikoa:

       Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB)

       Zuzendari nagusia.

       Zuzendari-gerentea.

       Estrategia eta Komunikazio Korporatiboko zuzendaria.

       Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute.

       Zuzendari nagusia.

       Euskararen Sustapen eta Hedapenerako zuzendaria.

       Euskal Kulturaren Sustapen eta Hedapenerako zuzendaria.

       3. Sozietate publikoak:

       EITB MEDIA. S.L.U.

       Sozietatearen zuzendaria.

       Orquesta de Euskadi, S.A.

       Sozietatearen zuzendari nagusia.

       II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

      1. Komunikazio Gaietako aholkularia (Zuzendari maila).

      2. Kultur Industria eta Industria Sortzaileetarako aholkularia (Zuzendari maila).

      3. Kultur Ondarea Garatzeko aholkularia (Sailburuorde maila).

      4. Nazioartekotze aholkularia (Zuzendari maila).

      5. Kabineteari laguntzeko aholkularia (Zuzendari maila).

       12. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA.

       I. KARGU PUBLIKOAK.

      1. Organo zentralak:

       1. Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburua.

        1. Kabinete eta Komunikazioko zuzendaria.

        2. Zerbitzuen zuzendaria.

       2. Turismo eta Merkataritzako sailburuordea.

        1. Turismo eta Ostalaritzako zuzendaria.

        2. Merkataritzako zuzendaria.

      2. Sektore publikoa:

       1. Erakunde autonomoak.

       Kontsumobide-Kontsumorako Euskal Institutua.

       Zuzendaria.

       2. Sozietate publikoa.

       Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia, S.A.

       Zuzendari nagusia.

       II. BEHIN-BEHINEKO LANGILERIA.

      1. Azterlan eta Programetako aholkularia (zuzendari maila).

      2. Komunikazio Gaietako aholkularia (zuzendari maila).

      3. Erakundearteko Harremanetarako aholkularia (zuzendari maila).

      4. Teknologia Berrien eta Informazioaren Gizartearen Kontuetarako aholkularia (zuzendari maila).

      5. Analisiko eta Arau Garapeneko aholkularia (sailburuorde maila).

I. ARARTEKOA.

 1. Arartekoa.

 2. Arartekoaren ondokoa.

  II. HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA (HKEE).

 1. HKEEko kideak.

  1. HKEEko lehendakaria.

  1. HKEEko lehendakariordea.

  1. HKEEko kidea.

  1. HKEEko kidea.

  1. HKEEko kidea.

  1. HKEEko kidea.

  1. HKEEko kidea.

 2. HKEEko idazkari nagusia.

 3. HKEEko behin-behineko langileak.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko auditoretzako aholkularia.

  1. HKEEko Lehendakaritzako aholkularia.

   III. EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOETAKO BATZORDEA.

   1. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko lehendakaria.

   2. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeko idazkari nagusia.

    IV. LAN HARREMANEN KONTSEILUA.

   1. Lan Harremanen Kontseiluko lehendakaria.

   2. Lan Harremanen Kontseiluko idazkari nagusia.

    V. DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOA.

    Zuzendaria.

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik