Arautegia

Inprimatu

1/2022 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, zeinaren bidez onartzen baita Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko abenduaren 29ko Erabakia, errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarriak aipatzen duen hitzarmenean aurreikusita dauden ahalmenak baliatzeko aurrekontu-baliabideak eskualdatzeari buruzkoa.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila; Ekonomia eta Ogasun Saila; Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 9
 • Hurrenkera-zk.: 198
 • Xedapen-zk.: 1
 • Xedapen-data: 2022/01/11
 • Argitaratze-data: 2022/01/14

Gaikako eremua

 • Gaia: Administrazioaren antolamendua; Garraio eta herri lanak
 • Azpigaia: EAEko udalak; Gobernua eta herri administrazioa; Sailak

Testu legala

Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko Erabakiaren bidez uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuak eta ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuak onartutakoa, hurrenez hurren, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan errepideko garraioei buruz aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak.

Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dizkiote errepideko lurreko garraioaren arloko eskumenak. Bestalde, errepideko garraioaren arloko betearazpen-eskumenak lurralde historikoetako foru-organoei dagozkie, Gernikako Estatutuaren artikulu horretan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluarekin lotuta. Bestalde, erakunde komunei dagozkie errepideko garraioen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako eta koordinazioko eskumenak.

Beste alde batetik, Espainiako Konstituzioaren 150.2 artikuluaren arabera, Estatuak 5/1987 Lege Organikoa onartu zuen (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa).

Lege Organiko horrek xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira aipatutako legean ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

Era berean, 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluak ezartzen du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak transferitu behar direla, lege horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskuordetza eman arte lurreko garraioak kudeatzeko berariaz bideratuta egon diren Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak dira baliabide horiek.

2021eko maiatzaren 10eko bileran hartutako erabakian jasotzen denez, eskualdatzeak eragina izango du 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian aurreikusitako hitzarmenak sinatzen diren unean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa), eta hitzarmen horiek 2021. urtean zehar izenpetu beharko dira.

Esandakoa kontuan hartuta, Batzorde Mistoak azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehen xedapen iragankorraren arabera ezarriak Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuan xedatutakoaren arabera jardun du aurrekontu-baliabideak zehazteko, eta, horretarako, behar den erabakia hartu du 2021eko abenduaren 29an eginiko osoko bilkuran.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren eta Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuaren proposamenez, eta Gobernu Kontseiluak 2022ko urtarrilaren 11n egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

Begoña Pérez de Eulate González andreak, Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren idazkariak, hau

ZIURTATZEN DU:

2021eko abenduaren 29an egindako osoko bilkuran, Transferentzien Batzorde Mistoak erabaki hau hartu zuen: autonomia-erkidego osorako erakundeen eskuetatik Arabako Lurralde Historikoko foru-organoen eskuetara aldatzea errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen baliatzeko aurrekontu-baliabideak, hemen adierazitakoaren arabera:

 1. Arabako Lurralde Historikoaren eskumenak.

  Espainiako Konstituzioaren 1. xedapen gehigarriak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuaren 10.32 artikuluak Euskal Autonomia Erkidegoari esleitzen dizkiote errepideko lurreko garraioaren arloko eskumenak. Bestalde, errepideko garraioaren arloko betearazpen-eskumenak lurralde historikoetako foru-organoei dagozkie, Gernikako Estatutuaren artikulu horretan xedatutakoaren arabera, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluarekin lotuta. Bestalde, erakunde komunei dagozkie errepideko garraioen arloko legegintzako, arauen garapeneko, goi-ikuskapeneko, plangintzako eta koordinazioko eskumenak.

  Beste alde batetik, Espainiako Konstituzioaren 150.2 artikuluaren arabera, Estatuak 5/1987 Lege Organikoa onartu zuen (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa).

  Lege Organiko horrek xedapen gehigarrian xedatzen duenez, Arabako Foru Aldundiarekin akordioa lortu ondoren, gaur egun indarrean dauden hitzarmenen arabera, Arabako Foru Aldundiak bere lurralde-eremua gainditzen duten garraioen gainean dituen ahalmen eta eskumenak egokitu egingo dira lege honetan ezarritako antolamendu substantibo eta konpetentzialera. Xedapen gehigarriak eransten duenez, Arabako Foru Aldundiarentzat ezarrita dagoena Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundientzat ere ezarriko da, eta dagozkion akordioak egingo dira horiekin, aipatutako legean ezarritakoaren esparruan.

  Era berean, 5/1987 Lege Organikoaren 1. artikuluak ezartzen du giza baliabideak, aurrekontukoak eta ondarekoak transferitu behar direla, lege horren 18. artikuluan ezarritakoaren arabera. Eskuordetza eman arte lurreko garraioak kudeatzeko berariaz bideratuta egon diren Estatuko Administrazio periferikoari dagozkionak dira baliabide horiek.

  Uztailaren 6ko 171/2021 Dekretuaren eta ekainaren 29ko 476/2021 Errege Dekretuaren bidez uztailaren 7ko EHAAn eta BOEn argitaratu ziren, hurrenez hurren, onartu egin zen Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoaren 2021eko maiatzaren 10eko erabakia. Erabaki horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio errepideko garraioei buruz uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoan aurreikusita dauden zenbait ahalmen gauzatzeko giza baliabideak eta aurrekontu- eta ondare-baliabideak.

  2021eko maiatzaren 10eko bileran hartutako erabakian jasotzen denez, eskualdatzeak eragina izango du 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian aurreikusitako hitzarmenak sinatzen diren unean (5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 31koa, estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uztekoa), eta hitzarmen horiek 2021. urtean zehar izenpetu beharko dira.

  Ondorioz, erabaki horretan jasotzen diren langileak eta lanpostuak lurralde historikoetara transferitzen dira orain, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean sartu gabe, gauzatzen diren egitekoak lurralde historikoen eskumenekoak baitira.

  Ez da ahaztu behar xedapen gehigarri horrek foru-eguneratze eta -parekatzerako erabakiak aurreikusten dituela. Eguneratzea Arabako Lurralde Historikoaren kasuan, zeina ahalmen gehienak 1950az geroztik Estatuarekin indarrean dauden hitzarmenen arabera baliatzen ari baita, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluak zehazten duen bezala, salbu eta garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionalari dagokion ahalmena, horrek hitzarmenetan aurreikusitakoa zabaltzea baitakar.

  Beraz, Arabako Lurralde Historikoko foru-organoek errepideko garraioaren arloan beren gain hartu behar dituzten aurrekontu-baliabideak honako egiteko hauei dagozkienak dira, betiere uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aipatzen diren hitzarmenetan jasotako eran eta baldintzetan:

  Garraiorako eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrietarako konpetentzia profesionala.

  Azkenik, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen lehenengo xedapen iragankorraren bigarren apartatuak eta Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituen ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuak ezartzen dituzte Eusko Jaurlaritzak Arabako Lurralde Historikoko foru-organoei baliabideak eskualdatzeko modua eta prozedura.

  Arau-aurreikuspen horietan oinarrituta, formalizatu egin behar da Arabako Lurralde Historikoko foru-organoei eskualdatzea errepideko garraioei dagokienez uztailaren 30eko 5/1987 Lege Organikoaren xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako hitzarmenean jasota dauden ahalmenak baliatzeko aurrekontu-baliabideak.

 2. Eskualdatzearen eraginpeko aurrekontu-kredituak.

  1. 2021eko ekitaldian, eskualdatzen diren egiteko eta zerbitzuek Euskal Autonomia Erkidegorako izango duten urteko kostu osoa eranskineko 1. zerrendan dago adierazita.

  2. Eskualdatzearen eraginkortasuna ez datorrenez bat aurrekontu-ekitaldi osoarekin, urteko kostu osoa (goian aipatutakoa) hainbanatu egingo da, Arabako Lurralde Historikoak benetan eskualdatzea gauzatuta izango duen urte-zatiaren proportzioan.

  3. Baliabideak banatzeko eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2022-2026 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko urriaren 7ko 4/2021 Legeak, 5. artikuluan, % 70,81eko koefizientea ezartzen du Ekonomia Itunetik datozen baliabideak bertikalki banatzeko ereduan, eta koefiziente horren barruan sartzen da, jada, errepideko garraioekin lotuta, aurreikusita dauden egitekoei atxikitako aurrekontu-baliabideak lurralde historikoei eskualdatzeak duen balorazioa. Hori kontuan hartuta, 2022ko ekitalditik aurrera, eskualdatzen diren egiteko eta zerbitzuei lotutako finantzaketa lurralde historikoen finantzaketa orokorrean sartuta egongo da.

 3. Eskualdatzen diren baliabideen agiriak eta espedienteak.

  Eskualdatzen diren egitekoen eta zerbitzuen agiriak eta espedienteak hilabeteko epean entregatu behar dira, erabaki hau onartzen duen dekretua argitaratzen denetik aurrera, ekainaren 19ko 194/1984 Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera 194/1984 Dekretua, Autonomia-erkidego osorako erakundeen eta Arabako Lurralde Historikoaren arteko zerbitzuak emateko arauak onartzen dituena.

 4. Eskualdatzearen eraginkortasun-data.

  Eskualdatzeak eragina izango du Estatuak errepideko garraioari eta kable bidezko garraioari buruz dituen ahalmenak autonomia-erkidegoen esku uzteko uztailaren 31ko 5/1987 Lege Organikoak xedapen gehigarrian eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 10. artikuluan aurreikusten diren hitzarmenak sinatzen diren unean.

  1. ZERRENDA

  2021EKO EKITALDIAN, LURRALDE HISTORIKOEI ESKUALDATU BEHARREKO ERREPIDEKO GARRAIOAREN ARLOKO EGITEKO ETA ZERBITZUEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGORAKO IZANGO DUTEN URTEKO KOSTU OSOA

  (Ikus .PDF)