Recull de bones pràctiques en la intervenció social sorgides durant la pandèmia de la Covid-19. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya, 2021.

Xehetasunak

Recull de bones pràctiques en la intervenció social sorgides durant la pandèmia de la Covid-19. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya, 2021.
Recull de bones pràctiques en la intervenció social sorgides durant la pandèmia de la Covid-19. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya, 2021.