Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 para el acceso, goce y disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2022).

Xehetasunak

Ondorengo dokumentuaren azalaren erreprodukzio partziala: 'Desgaitasunari buruzko 2022-2030 Espainiako Estrategia, desgaitasuna duten pertsonen giza eskubideak eskuratu, gozatu eta gozatzeko' (Gizarte Eskubideen Ministerioa eta Agenda 2030, 2022)
Ondorengo dokumentuaren azalaren erreprodukzio partziala: 'Desgaitasunari buruzko 2022-2030 Espainiako Estrategia, desgaitasuna duten pertsonen giza eskubideak eskuratu, gozatu eta gozatzeko' (Gizarte Eskubideen Ministerioa eta Agenda 2030, 2022)