Euskadin haur eta nerabeen kontrako sexu-abusua eta sexu-esplotazioa gertatzen direnean jarduteko jarraibideak. Arartekoaren 2/2021 Gomendio Orokorra, maiatzaren 18koa. Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2021

Xehetasunak

Euskadin haur eta nerabeen kontrako sexu-abusua eta sexu-esplotazioa gertatzen direnean jarduteko jarraibideak. Arartekoaren 2/2021 Gomendio Orokorra, maiatzaren 18koa. Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2021
Euskadin haur eta nerabeen kontrako sexu-abusua eta sexu-esplotazioa gertatzen direnean jarduteko jarraibideak. Arartekoaren 2/2021 Gomendio Orokorra, maiatzaren 18koa. Vitoria-Gasteiz, Ararteko, 2021