Emakumeen Aurkako Indarkeria EAE-n

Xehetasunak

Emakumeen Aurkako Indarkeria EAE-n

Lan eta Justizia Sailaren Jarduera-plana 2019-2021

Agiri honetan jaso dira azken bi urteetan Lan eta Justizia Sailean (aurrerantzean, LJS) emakumearen aurkako indarkeriaren biktimen gaian (aurrerantzean, EAIB) eta biktimen eta Justizia Administrazioaren (aurrerantzean, JA) arteko harremanen gaian Euskal Autonomia Erkidegoan (aurrerantzean, EAE) egindako azterketaren emaitzak, hausnarketak eta dokumentazioa.

Hartara, Lan eta Justizia Sailak datozen urteetan garatu beharreko jardueren planifikazioa zehaztu da, kontuan hartuta erakundearteko lankidetzari buruzko informazioa baita JAk EAIBekiko harremanetan duen funtzionamenduari buruzko informazioa ere.