Zerga-betebeharren ordainketa egunean edukitzea kontsultatzeko zerbitzua (FFAA + AEAT)

Gako-hitzak

Ogasuna: zerga-betebeharrak

Xehetasunak

Pertsona fisiko edo juridiko batek zerga-betebeharren ordainketa egunean daukan egiaztatzea.

Errekeritzaileak bere ziurtagiriarekin identifikatu behar du eta baimenak gaituta izan behar ditu zerbitzu hau kontsumitzeko erabili nahi duen prozeduraren esparruan.

Komunikazio mota: zerbitzu honi egindako eskaerak komunikazio mota sinkronoaren bitartez besterik ezin izango dira egin

Zerbitzu honi kontsulta egiteko behar diren gutxieneko datuak:

Zerga-betebeharren zerbitzu generikoaren kontsulta egiteko 2 tramite edo kontsulta mota daude:

 1. Administrazio publikoen kontrataziorako zerga-betebeharren ziurtagiria.
 2. Laguntzak eta diru-laguntzak eskatzeko zerga-betebeharren ziurtagiria.

 

 • Finalidad: zerbitzuaren kontsulta zein xede edo tramitetarako egiten den. Nahitaezkoa.
 • IdExpediente: eskabidearekin edo kontsultaren xede den dokumentu-zenbakiarekin lotutako espedientearen identifikatzailea edo zenbakia. Nahitaezkoa.
 • Consentimiento: datuen kontsulta egingo zaion interesdunaren baimena, salbu eta lege-mailako arau batek kontsulta egiteko baimena ematen badu. Nahitaezkoa. Balio posibleak: Bai edo Legea.

  

Titularraren TipoDocumentacion (/IFK/IFZ/NAN/AIZ/) + Documentacion (dokumentuaren zenbakia).

+

Titularraren NombreCompleto (nahitaezkoa IFKren kasuan) + (Nombre + Apellido1 + (Apellido2), nahitaezkoak NANaren edo AIZren kasuan).

 

Titularra zerbitzura bidalitako dokumentu-zenbakiaren eta izen-abizenen eta/edo izen sozialaren (NombreCompleto) arabera identifikatu ahal izateko, foru-aldundi bakoitzak integrazio-eskuliburuan adierazten diren irizpideak kontuan hartzen ditu

 

Datu espezifikoak

 

 • TipoTramite: kontsultaren xede den ziurtagiri mota adierazten du. Balio posibleak hauek dira: administrazioarekiko kontratuetarako, CONTRATACION; edo laguntzak eta diru-laguntzak eskatzeko, SUBVENCIONES. Nahitaezkoa.
 • Territorio: bere foru-ogasunak edo estatuko ogasunak kontsultatu beharreko titularraren zerga-informazioa duen probintziaren kodea (lurraldea): AEAT - Estatua (00), Araba (01), Gipuzkoa (20) edo Bizkaia (48).

 

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.

Zure kontsultaren datuak honela erakutsiko dira:

Aldundietako zerga-betebeharren zerbitzuaren erantzuna 2 motatakoa izan daiteke:

 • Erantzunaren zain (EDZ): igorleak ezin du tramitatu eskaera kontsulta jasotzen duen unean bertan, eta erantzuteko denbora zenbatetsia ematen du.

 

 • Azken erantzuna edo tramitatua: igorleak kontsulta jasotzen duen unean bertan tramita dezake eskaera, eta azken negozio-erantzun bat ematen du.
 • DatosTraza:
 • IdTraza: NISAEren jarduera-sisteman erregistratutako administrazio-aztarnaren identifikatzailea. Nahitaezkoa.
 • IdSolicitud: tramitatu den eskaerarekin lotutako eskabidearen identifikatzailea. Nahitaezkoa. Bat etorriko da eskatzaileak jatorrizko eskaeran bidalitakoarekin.
 • FechaCertificado: azken erantzuna igorri den data. Nahitaezkoa.

 

 • DatosConsulta:
 • TipoTramite: kontsultatu den ziurtagiri mota. Balio posibleak CONTRATACION edo SUBVENCIONES
 • Territorio: kontsulta egin zaion foru-ogasunaren lurraldeari dagokion izena. Balio posibleak hauek dira: AEAT - Estatua (00), AFA - Araba (01), GFA - Gipuzkoa (20) edo BFA - Bizkaia (48).

 

 • EstadoResultado:
 • Resultado: errore-kodea edo erantzunaren egoera. Nahitaezkoa.

Ikus balio posibleak 1. taulan.

 • Descripcion: errorearen edo erantzunaren egoeraren deskribapena. Nahitaezkoa.

Ikus deskribapena 1. taulan.

 • MotivosError: (foru-aldundietarako deietan bakarrik etorriko da beteta, baldin eta Resultado = E bada) aldundiak kasu partikular bakoitzean itzultzen dituen errorearen arrazoiak etorriko dira. Hauek izaten dira ohikoenak:
  • IFZ hori beste zergadun bati dagokio / IFZ hori ez dagokio zergadunari
  • IFZ hori ez dago
  • IFZ hori ez da zuzena
 • MotivosNoCumple: (foru-aldundietarako deietan bakarrik etorriko da beteta, baldin eta Resultado = N bada) titularrak bere zerga-betebeharren ordainketa egunean zergatik ez daukan adieraziko da.

 

 

Taulan (1. taula) deskribatzen dira zerga-betebeharrak kontsultatzeko zerbitzu generikoak DatosEspecificos/Retorno/EstadoResultado nodoan itzulitako egoerak.

 

Egoeraren kodea

Egoeraren deskribapena

Egoera hau noiz itzultzen den

0000

Nahitaezko datu bat edo batzuk ez dira behar bezala adierazi []

Sarrerako datuetan balidazio-erroreak gertatzen direnean eta eskaera igorleari bidaltzera iristen ez denean emango da.

1000

Tramitatua.

(AEATri egindako kontsulta) Aurtengo ekitaldirako ziurtagiriaren izaera positiboa edo negatiboa adieraziko da. Ikus <ObligacionesTributarias> eremuaren balioak

S

Titularrak egunean dauzka ordainketak.

(Foru-aldundiei egindako kontsulta) Zerga-betebeharrak positiboki bete izana adierazten du.

N

Titularrak ez dauzka egunean ordainketak, ez baititu bete zerga-betebeharrak.

(Foru-aldundiei egindako kontsulta) Zerga-betebeharrak negatiboki bete izana adierazten du.

E

Gorabeherak daude.

(Foru-aldundiei egindako kontsulta) Bidalitako titularraren datuen balidazioan foru-aldundiak erroreren bat detektatzen duenean emango da. Kasu horretan informazioa agertuko da errorearen arrazoietan.

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN OHARRA:

2012/10/08az geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak errorearen beste arrazoi mota bat itzultzen du Gipuzkoan alta eginda denbora laburra daramaten eta ordaindutako zerga-betebeharrak dituzten ala ez jakiterik ez duten emigratzaileen eta gazteen kasuan.

Kasu horietarako 2 erantzun mota eman daitezke errorearen arrazoi gisa:

-       Ez dago eragiketarik. Ez dago daturik. Ez dago egiaztatuta Gipuzkoan helbideratuta dagoenik. (esan nahi du ezin dela zehaztu bete denik, ez dagoelako pertsona horren daturik, ez atxikipenik, ez zorrik, ez aitorpenik, eta ez dakitelako zehazki noiztik den gipuzkoarra)

-       Alta: ee/hh/uuuu. Ez dago eragiketarik. Ez dago daturik. (esan nahi du ezin dela zehaztu bete denik, ez dagoelako pertsona horren daturik, ez atxikipenik, ez zorrik, ez aitorpenik, eta gipuzkoarra noiztik den jakin arren, data hori orain dela gutxiegikoa dela ezer ziurtatu ahal izateko).

 

Kasu horietan, garrantzizkoa da eraginpeko herritarrei aditzera ematea arazo hori konpontzeko Gipuzkoako Ogasuneko zergapekoen erroldan alta hartzeko eskaera egin behar dutela 030 ereduaren bidez, eta modu presentzialean egin beharko dutela haren edozein bulegotan.

 1. taula. Zerga-betebeharrak kontsultatzeko zerbitzu generikoak itzulitako egoera-kodeak.

 

Taulan (2. taula) deskribatzen dira ziurtagiriaren egoera NEGATIBOA izateko arrazoiak, ObligacionesTributarias/TipoNegativo/ nodoan itzultzen direnak.

 

Negatiboa

Negatibotasunaren arrazoiak

A

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren ondorioz.

B

Zerga-zorren ordainketa ez dauka egunean epe exekutiboan.

C

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren eta epe exekutiboan zerga-zorrak izatearen ondorioz.

F

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, Zigor Kodeari buruzko Lege Organikoaren (azaroaren 23ko 10/1995) 305.1/308.3 artikuluaren arabera epairen bat izatearen ondorioz.

G

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, Zergei buruzko Lege Orokorraren (abenduaren 17ko 58/2003) 186.1/2 b) artikuluaren arabera zehapenen bat izatearen ondorioz.

H

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

M

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, delitu fiskalaren ondorioz.

N

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren, epe exekutiboan zerga-zorrak izatearen eta delitu fiskalaren ondorioz.

O

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren eta delitu fiskalaren ondorioz.

P

Zerga-zorren ordainketa ez dauka egunean epe exekutiboan eta delitu fiskalaren ondorioz.

Q

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren eta detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

R

Zerga-zorren ordainketa ez dauka egunean epe exekutiboan eta detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

S

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, delitu fiskalaren eta detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

D

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren, epe exekutiboan zerga-zorrak izatearen, delitu fiskalaren eta detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

U

Zerga-betebeharren ordainketa ez dauka egunean, aitorpenak edo autolikidazioak ez aurkeztu izanaren, delitu fiskalaren eta detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

V

Zerga-zorren ordainketa ez dauka egunean epe exekutiboan, delitu fiskalaren eta detektatutako errolda-bajaren ondorioz.

 1. taula. Zerga-betebeharren zerbitzu generikoak itzulitako negatibotasun-arrazoien kodeak eta deskribapena.

 

*Informazioa osorik daukazu integrazio-eskuliburuan.