Protocolo sociosanitario para promover el buen trato a las personas mayores y prevenir, detectar e intervenir ante casos de maltrato "Adineko pertsonengan tratu txarren kasuak aurreikusi eta atzemateko, eta tratu ona sustatzeko protokolo soziosanitarioa"

Xehetasunak