Bizi-zikloaren ingurumen-analisia (LCA) eta bizi-zikloaren kostuen analisia (LCC) batera aplikatzeko gida

Xehetasunak

Gida honek modu praktikoan azaldu nahi du bizi-zikloaren ingurumen-analisiaren (LCA) azterketa bizi-zikloaren kostuen azterketarekin (LCC) batera nola egin daitekeen, eta lortutako emaitzak nola interpreta daitezkeen, ekodiseinu- edo ekoberrikuntza-estrategiak definitzeko eta konparatzeko.