Erandioko udalerrian jarduera ekonomikoen sorrera bultzatzeko diru-laguntzen. 2019

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen xedea da Erandioko udalerrian jarduera ekonomikoa eratzen eta abian jartzen diren ekintzak laguntzea, enpresaren forma juridikoa edozein dela, banakako enpresaburuak, profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne.

ESKABIDEEN AURKEZPEN EPEA: 2019/11/09 – 2019/12/13

ONURADUNAK:

Sustatzaileek bultzatuta, jarduera ekonomikoa hasi, Erandioko udalerrian kokatu eta deialdiak adierazitako epean sortutako erakundeak izango dira onuradunak.

ARAUDIA:

Jarduera hasteko laguntzen bidez Erandioko udalerrian jarduera ekonomi-koen sorrera bultzatzeko diru-laguntzen 2019ko deialdia.