2006-2009ko Etxebizitza Bideratzeko Plana. Laburpena