Biztanleriaren zahartzeari buruzko probokazio gogoetatsua Erresuma Batuan

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Txostena: Biztanleriaren zahartzeari buruzko probokazio gogoetatsua Erresuma Batuan

Txostena: Biztanleriaren zahartzeari buruzko probokazio gogoetatsua Erresuma Batuan

'Arakatu gabeko uretan nabigatzen: populazioaren zahartzea Erresuma Batuan' (Navigating the uncharted waters: Population ageing in the UK, ILC: 2019), azterlanaren egileak  David Bloom eta Paige Kirbyk). Population ageing in the UK Erresuma Batuaren azterketa soziodemografikoan sakontzen dute, eta fenomeno berritzaile bat agertzen da:  britainiar gizarteak inoiz izan duen adinekoen proportzio handiena (biztanleriaren% 18 2017an, non Japonia, Espainia, Grezia edo Portugal bezalako gizarteetarako estimazioen arabera, adineko populazioa% 35etik gorakoa izango baita 2050ean.

Haren ustez, zailtasunak hasten dira zahartzea bere lau erronka handietako bat dela onartu arren, jarduteko unea iritsi den gobernu britainiarrak zalantza duenean zer egin, nola bideratu zahartzea (erronka ala aukera? edo nola erabaki behar diren ekintza kritikoenak.

Egungo belaunaldiak aurreko belaunaldiak baino denbora luzeagoan eta osasun hobearekin bizi diren arren, D. Bloomek eta P. Kirbyk bizi-itxaropenaren ezberdintasun gero eta handiagoa eta balio-bizitzan eta osasunaren arteko arrakala gero eta handiagoa azpimarratzen dute.  Hau da, trantsizio demografiko hori esperimentatuta, pertsona batzuk oso modu desberdinean zahartzen dira, eta pertsona horiei askotariko premiak sortzen zaizkie.  Izan ere, arazo sozialen detonatzaileak dira horiek Britainia Handian; adinekoei laguntzeko balio duten azpiegitura ekonomikoei gero eta gehiago eragiten diete.

Gainera, 50,60 eta 70 urte bitartean lan egiten duten britainiarren proportzioak gora egin du. Hori, egileen iritziz, lehentasuna izan beharko litzateke zahartze demografikoari heltzeko orduan, eta babesa lortu beharko luke birziklapena eta lan-malgutasuna bermatzeko politiken bidez.

Azken batean, D. Bloom eta P. Kirbyren arabera, zahartzeak fenomeno gisa osasunaren esparrua gainditzen du, eta lan-baldintzekin, ingurumenarekin eta abarrekin zerikusia duten gaiekin lotzen da; izan ere, konponbide horiek gobernu britainiarrean sailen arteko koordinazio handia eskatzen dute.

Konponbideak: pentsamoldea aldatzea, politika eta berrikuntza

Txostenaren egileek adierazi dutenez, biztanleriaren zahartzeari lotutako erronkak alderdi interesatu desberdinenak dira; besteak beste, tokiko, nazioko eta nazioarteko arduradun politikoak, ikertzaileak eta osasun-arloko profesionalak, sektore pribatua eta, jakina, adinekoak, haien familiak eta lagunak. Beraz, demografiaren zahartzeak dakartzan kargak arintzeak, bere iritziz, konponbideen kartera integral eta polifazetikoa eskatzen du.

Bi egileek argudiatzen dute Erresuma Batuak ikuspegi politiko berri eta ausarta hartu behar duela erronkei aurre egiteko eta zahartzen ari den populazioaren aukerak kapitalizatzeko. Horretarako, baliabide gehiagoren, politika berritzaileen eta teknologiaren aprobetxamenduaren beharra aipatu dute, zahartze demografikoa abordatzeko.

Irtenbide gisa pentsamoldea aldatzeari buruz ari direnean, Bloom jaunak eta P. Kirbyk apustu egiten dute arduradun politikoek eta enplegatzaileek adinekoek lan-merkatuan jarraitzea sustatuko duten programak ezar ditzaten, beren interes eta gaitasunekin bat datozen eta beren baldintza fisikoetara eta osasun-baldintzetara egokitzen diren lanak berresleitzea ahalbidetuko duten neurriekin. Ekimen horiek aukera emango lukete finantza publikoetako presioa murrizteko (eta, alderantziz, diru-bilketa handitzeko), adineko pertsonen ongizatea sortzea eta bermatzea dakarren fakturaren kostua murrizteko eta erretiroa hartzen dutenean finantza-independentziaren baldintzak hobetzeko.

Bigarren eraldaketa-polea politikak aldatzeari buruzkoa da, eta erretiro-adina aukeratzea barne hartzen du, estres fiskala eta gastu publikoa arintzeko neurri gisa. Hala ere, neurriarekin kritikoak diren pertsonek argudiatzen dute hori desberdintasun-faktore bat izan daitekeela, maila sozioekonomiko baxuagoan daudenengan eragin negatiboa duelako, aldi berean bizi-itxaropen txikiagoa dutelako eta lan-bizitza luzatzen zaielako. Osasun- eta ongizate-baldintza onenetan urte gehiago biziko direnentzat onura

Gizarte britainiarraren zahartze demografikoa arintzeko beste aukera bat migrazio-politiketan dago. Politika horiek lan-adinean dauden kideak biztanleriaren piramidean sartzeko mekanismo gisa sortu dira, jaiotza-tasak murriztearen konpentsazio gisa.

Hala ere, zahartzeak erreforma politikoak eskatzen ditu osasun-sisteman, batez ere prebentziozkoak eta gaixotasunen diagnostiko goiztiarrak, teknologia berriak aliatu garrantzitsuak izan baitaitezke haientzat Esku-hartze goiztiarrean, egileek osasun-gastuak aurrezteko eta adinekoen artean osasun-emaitza hobeak lortzeko bitarteko bat defendatzen dute.

Aldaketaren hirugarren elementua berrikuntzan dago, batez ere teknologian (lan-merkatuaren eta osasunaren zerbitzura doitasunezko medikuntzaren garapenarekin), baina baita antolaketan ere (adibidez, zaintza-hornikuntzari eragiten dioten negozio-ereduetako aldaketei dagokienez).

Ondorioak

D. Bloomek eta P. Kirbyk beren probokazio gogoetatsuarekin amaitu dute. Adierazi dutenez, estatuetako eta nazioarteko liderrek beharrezko jokabide-aldaketak egiten badituzte, berrikuntza teknologikora jotzen badute eta erakundeetan beharrezko aldaketak egiten badituzte, nekez egingo dute porrot zahartze demografikoaren erronkari aurre egitean.

International Longevity Centre (Longevidad Nazioarteko Zentroa) (leiho berri batean irekitzen da) Think tank britainiar bat da eta  bizitza-luzerari buruzko ikerketa-zentroen sare batean sartuta dago.  Erreferentzia da bizi-luzetasunaren eta zahartzearen inpaktuaren azterketan, eta adituek fenomeno demografiko horiek planteatzen dituzten erronkei erantzuteko irtenbideak aztertzen dituzte.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, ondoren agertzen den azterlana kontsultatu:'Arakatu gabeko uretan nabigatzen: populazioaren zahartzea Erresuma Batuan' (Navigating the uncharted waters). Population ageing in the UK, ILC: 2019)