Enpresa-Proiektu berritzaileen lehiakortasunaren hobekunta eta sustapena babesto laguntza programa. Bonu teknologikoa Tecnalia. Donostia 2019

LABURPENA
Titulua: 
Enpresa-Proiektu berritzaileen lehiakortasunaren hobekunta eta sustapena babesto laguntza programa. Bonu teknologikoa Tecnalia. Donostia 2019
Xedea: 
TECNALIArekin lankidetzan, tokiko enpresek eta ekintzaileek sustatutako teknologia osagaidun proiektuak sustatzea eta garatzea, Donostiako ikerketa zentroetan garatutako ezagutzaren transferentzia teknologikoaren bidez. Horretarako, teknologia osagaidun proiektuen alde egin nahi da, TECNALIAk produktuak eta/edo zerbitzu teknologikoak garatzeko prozesuetara ekar ditzakeen zerbitzu espezializatuen, azterketen eta laguntzen teknikoen bidez.
Diru kopurua: 
174.000,00 euros
Deialdiaren araudia: 
 • 2019ko deialdia (GAO Zk. 87/2019)
  DonostiaINN, Donostiako enpresa-proiektu berritzaileak bultzatzeko eta haiek hobetzeko laguntzaprograma eraentzen duten oinarrien argitalpeniragarkia. Sustapen Ekonomikorako 2019 Donostia / San Sebastián UP! Plana.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
Donostiako sustapena
Deialdia egiten duen organoa: 
Donostiako sustapena
Erakunde erabakigarria: 
Erakunde, Ente eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta: 
Donostia Sustapeneko Informazio Zerbitzu Zentralean Reina Regente kaleko 8. Zenbakian, Victoria Eugenia Antzokiko Eraikinean, Donostia, 20.003
Telefono bidezko arreta: 
943.482800
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
Donostia Sustapeneko Informazio Zerbitzu Zentralean Reina Regente kaleko 8. Zenbakian, Victoria Eugenia Antzokiko Eraikinean, Donostia, 20.003
ItzuliDonostia Sustapeneko Informazio Zerbitzu Zentralean Reina Regente kaleko 8. Zenbakian, Victoria Eugenia Antzokiko Eraikinean, Donostia, 20.003
Enpresa-Proiektu berritzaileen lehiakortasunaren hobekunta eta sustapena babesto laguntza programa. Bonu teknologikoa Tecnalia. Donostia 2019
TECNALIArekin lankidetzan, tokiko enpresek eta ekintzaileek sustatutako teknologia osagaidun proiektuak sustatzea eta garatzea, Donostiako ikerketa zentroetan garatutako ezagutzaren transferentzia teknologikoaren bidez. Horretarako, teknologia osagaidun proiektuen alde egin nahi da, TECNALIAk produktuak eta/edo zerbitzu teknologikoak garatzeko prozesuetara ekar ditzakeen zerbitzu espezializatuen, azterketen eta laguntzen teknikoen bidez.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
Laguntza hauen onuradun izan daitezke pertsona fisiko edo juridikoak, publiko edo pribatuak, nazionalak edo atzerritarrak, eta baita aurreko izaerarik ez duten taldeak ere, Oinarri hauetan ezarritako baldintzetan lehiatzen direnetan, araudi juridikoari jarraituz egoki osatu baldin badira
a) Proiektu berritzaileak aurkeztea b) Bertoko proiektua izatea, ondoren definituko dena: Bonu Teknologiko ̈ laguntzetarako, I+D+i agenteen bidezko proiektu teknikoak garatzeko, diruz lagundutako proiektua garatzen den zentrua edo denda Donostian egon behar da c) Diru-laguntza hauen onuraduna irabazteko asmoa duen jarduera ekonomikoa egiten duen pertsona fisikoa izan behar da edo pertsona juridikoa.Pertsona juridikoa izateaz gain, Salbuespen gisa, ̈Bonu Teknologiko ̈ laguntzak jasotzeko pertsona fisikoak (enpresaren eraketa aurretik) onuradunak izan daitezke.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
174.000,00 euros
Muga: 
14.500 euros
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
 • Administrazio agiriak: 1. Eskabide-orria (¨Eskaera¨ eranskina). 2. Diru-laguntza eskatzen duen pertsona edo erakundearen bankuko datuen alta orria, dagokion banketxeak zigilatua (¨Bankuko datuak¨ eranskina). 3. Pertsona fisikoa bada eskatzailearen NANaren fotokopia. 4. Pertsona juridikoa bada IFKren fotokopia eta ahaldunaren NANaren fotokopia. 5. Pertsona juridikoa bada eratzearen agiriak edo aktak bere jarduera arautzen dituen arauak dituena eta bere izena duena dagokion Erregistro Publikoan pertsona juridiko motaren arabera. Sozietate Zibilen kasuan, berezko nortasun juridikorik gabe, Foru-Ogasunak zigilatutako kontratu pribatua eduki behar dute. 6. Eskaera sinatzen duen pertsona aktetako edo eratze agirietako pertsonarekin bat ez badator, ahaldun izatearen akta publikoa ere eman behar da eskaera egiteko ahalmena duela adierazten duena. 7. Diru-laguntza eskatzen duen enpresak zergen ordainketaren beharraz jabetuta zaudela adierazten duen ziurtagiria. 8. Diru-laguntza eskatzen duen enpresak Gizarte Segurantzari ordainketaren beharraz jabetuta zaudela adierazten duen agiria. 9. Diru-laguntza eskatzen duen pertsonaren Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera ekonomiko-historikoen ziurtagiria eguneratua. 10. Diru-laguntza eskatzen duen pertsonak Donostiako Udaletxearekin zorrik ez duela adierazten duen ziurtagiria edo bestela (¨Eskaera¨ eranskinean barne dago) Donostiako Sustapenak zuzenean Udaletxetik informazio hori jaso dezan baimena. 11. Euskal ZT Sareko kidea bada, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasunaren aholkulari ordearen ebazpena Euskal ZT Sareko Eragile Zientifiko eta Teknologiko egiaztatu eta aitortzen duena. Interesa duen erakunde edo enpresak 2017, 2018 edo 2019ko Donostiako Sustapeneko laguntzak eskatu baditu, atal honetan eskatzen diren agiriak ez dira berriz aurkeztu behar. Dena dela, agiriak indarrean egon behar dira eta datuek berdin jarraitu behar dute. Oroitidazki deskriptibo teknikoa eta ekonomikoa: Oroitidazkiak garatuko den proiektu berritzailea deskribatuko du. Informazio tekniko eta ekonomikoa edukiko du eta proiektuaren diseinu orokorra erakutsi behar du (garapen aldiak, eginbeharrak, arduradunak, kronograma, emaitzen adierazleak) eta dagoen egoera argi eta garbi azaldu behar du. Hurrengo atalak edukiko ditu: 1. Proiektuaren izena. 2. Laguntza eskatzen duen pertsonaren datu identifikatzaileak eta orokorrak. 3. Proiektuaren eta helburuen deskribapen laburra. 4. Proiektuaren aurrekaria eta justifikazioa. 5. Nazioarteko hedadura. 6. Funtsezko aldien eta proiektuaren garapenaren deskripzio laburra. 7. Lanaren kronograma, jarraipena eta kontrol adierazleak. 8. Lan taldearen deskribapena (barnekoa + kanpokoa). 9. Proiektuaren bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa eta espero diren emaitzak. 10. Proiektuaren eragin ahaleman. 11. Sustapenak bultzatutako sektore estrategiko eta hiriko ildo estrategikoekiko proiektuaren lotura. Oroitidazkiak sinplea eta argia izan behar du eta teknizismoak ekiditu behar ditu proiektuaren ulermena errazteko. 9. artikuluan zehaztutako irizpideak baloratzeko proposamenaren informazio zehatza edukiko du. 8 orritako gehiengo luzera iradokitzen da. Oroitidazkiaren kopia digital bat emango da edo posta elektronikoz bidaliko da fomentoss@donostia.eus helbidera. Eranskina: Bonu teknologikoen dokumentazio espezifikoa gidoia. Gutxienez ondorengo informazioa izango du: 1. I+D+i agenteari eskatutako zerbitzuen deskribapena Ahalmen Katalogoko beharrezko teknologiak eta zentru nagusia identifikatuz eta haien beharra justifikatuz 2. Proiektuari lotutako lan taldearen deskribapena zentru teknologikoarekin harreman lana egingo duena. 3. Aurreikusten den lan kronograma. 4. Beste zentru teknologikoekin edukitako aurreko esperientziak. Eskatzailea pertsona fisikoa bada (enpresa sortu aurretik) ondorengo informazioa duen enpresa plana ere aurkeztu behar du. 1. Bazkide gakoak: Proiektuaren pertsona eragileen aurkezpena. 2. Jarduera gakoak: Garatuko diren jardueren xehetasunak. 3. Balio proposamena: Proposatutako abantailaren xehetasunak. 4. Bezeroen alorra: Bezero objektuen eta erakartze moduaren informazioa. 5. Kostuen egitura: Aurreikusitako kosteen egitura. 6. Aurreikusitako diru iturria: Aurreikusitako diru-sartze eredua. 7. Proiektua egiten den zentrua edo denda Donostian kokatuta dagoela konpromisoa.
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/10/03 - 2019/10/31
Aurkezteko epe-muga: 
edo baliabide ekonomikoak agortu arte.
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea