Elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien bidezko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako laguntzak. 2019

LABURPENA
Titulua: 
Elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien bidezko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako laguntzak. 2019
Xedea: 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, Eusko Jaurlaritzaren energia politikaren helburuekin bat etorriz, behar den bultzada publikoaren bidez, honako misio hau gauzatzen laguntzen du: energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotzen, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortzen, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitzen, kontsumitzeko energia gutxiago erabiltzen eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murrizten. Energia baliabideen urritasunak eta energiaren erabilerak ingurumenean dituen eraginak ekarri dute gero eta kezka handiagoa izatea administrazioaren aldetik zein gizartearen aldetik energia gaiaren inguruan. Beraz, laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko, energiaren kontsumoa murriztea, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioen sustapenaren bidez
Diru kopurua: 
1.100.000,00 + 800.000,00 euroak
Deialdiaren araudia: 
 • EBAZPENA, 2019ko apirilaren 29koa (EHAA Zk. 88/2019)
  EBAZPENA, 2019ko apirilaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena 2019. urtea.
 • EBAZPENA, 2019ko abuztuaren 7koa (EHAA Zk. 170/2019)
  EBAZPENA, 2019ko abuztuaren 7koa, EEE¿Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2019ko ekitaldiko elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien instalazioak sustatzeko inbertsioen laguntza programaren deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak areagotzea onartzen duena.
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
EVE - Ente Vasco de la Energía
Deialdia egiten duen organoa: 
EVE - Ente Vasco de la Energía
Erakunde erabakigarria: 
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta: 
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Telefono bidezko arreta: 
Telefono:944 035 600.Fax. 944 035 699
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
Urkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
ItzuliUrkijo zumarkalea 36 - 1. solairua, Bizkaia Plaza Eraikina. 48011 Bilbao
Elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien bidezko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako laguntzak. 2019
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, Eusko Jaurlaritzaren energia politikaren helburuekin bat etorriz, behar den bultzada publikoaren bidez, honako misio hau gauzatzen laguntzen du: energiaren kontsumoan eraginkortasuna areagotzen, energia sistema lehiakorrago, seguruago eta iraunkorrago lortzen, ingurumen eragina edo inpaktua gutxitzen, kontsumitzeko energia gutxiago erabiltzen eta kanpoko baliabideen mendekotasuna murrizten. Energia baliabideen urritasunak eta energiaren erabilerak ingurumenean dituen eraginak ekarri dute gero eta kezka handiagoa izatea administrazioaren aldetik zein gizartearen aldetik energia gaiaren inguruan. Beraz, laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoko, energiaren kontsumoa murriztea, energia berriztagarriak aprobetxatzeko instalazioen sustapenaren bidez
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
Laguntza Programa honek arautzen dituen diru-laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke: a) Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak, baldin eta biomasa erabiltzeko instalazioetan inbertsioak egiten badituzte EAEn. Diru-laguntzez baliatzeko jarduerak Laguntza Programa honen 4. oinarrian zehazten dira. b) Halaber, udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, Laguntza Programa honetako 4. oinarri edo atalean aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn. c) Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko udal batena edo batzuena dena, eta haien helburuak Laguntza Programa honetako 4. atalean jasotzen diren jarduerak gauzatzea ahalbidetzen badu. d) Energia Zerbitzu Enpresa (aurrerantzean ESE) moduan diharduen edozein pertsona juridiko, baldin eta dirulaguntza programa honetako 4. oinarrian aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn, 2.1 atal honetan adierazten diren onuradun potentzialen kontura esklusiboki.
Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, diru laguntza eman aurretik zein diru laguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta hala badagokio, diru laguntzak itzuli behar izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
1.100.000,00 + 800.000,00 euroak
Muga: 
Laguntzen programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, proiektu bakar batek edo bakoitzak jaso dezakeen gehieneko diru laguntza berrogei mila (40.000) eurokoa izango da, eta onuraduneko jaso daitekeen gehieneko diru laguntza berrogei mila (40.000) eurokoa izango da, eta ez da inola ere gaindituko proiektu mota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, oinarri hauetako 4. atalean azaltzen direnak
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Dokumentazioa:
 • Deialdiaren oinarriak ikustea
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/05/14 - 2019/10/31
Aurkezteko epe-muga: 
Laguntza programari esleitutako diru-saila agortzen denean amaituko da.
Ebazteko epea: 
Aipatutako ebazpena sei (6) hilabeteko epean helaraziko dio eskatzaileari, diru laguntza eskaera aurkezten den egunetik kontatzen hasita
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea