Toki herri administrazioaren alorrean energiaeraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019

LABURPENA
Titulua: 
Toki herri administrazioaren alorrean energiaeraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019
Xedea: 
Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko udal instalazio eta eraikin publikoetan energiaren aurrezpena, eraginkortasunaeta energia berriztagarrien erabilera, bereziki eguzki energia instalazio termikoen bidez, sustatzeko jarduerak diruz laguntzea da programahonen helburu nagusia, eta hartara, argitaratzen da Toki herri administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntza programa hau.
Diru kopurua: 
1.700.000,00 euro
Deialdiaren araudia: 
 • EBAZPENA, 2019ko apirilaren 29koa (EHAA Zk. 88/2019)
  EBAZPENA, 2019ko apirilaren 29koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, tokiko herri-administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki-energia termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena 2019. urtea.
 • EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 24koa (EHAA Zk. 102/2019)
  EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 24koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 2019ko apirilaren 29ko Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, tokiko herri-administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki-energia termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dira, 2019. urtea
ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea: 
EVE - Ente Vasco de la Energía
Deialdia egiten duen organoa: 
EVE - Ente Vasco de la Energía
Erakunde erabakigarria: 
Erakunde eta Sozietate Publikoak
Bertan emandako arreta: 
C/Alameda de Urquijo, 36 - 1º.Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
Telefono bidezko arreta: 
Teléfono:944 035 600.Fax. 944 035 699
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua: 
C/Alameda de Urquijo, 36 - 1º.Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
ItzuliC/Alameda de Urquijo, 36 - 1º.Edificio Plaza Bizkaia 48011 Bilbao.
Toki herri administrazioaren alorrean energiaeraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntzak. 2019
Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko udal instalazio eta eraikin publikoetan energiaren aurrezpena, eraginkortasunaeta energia berriztagarrien erabilera, bereziki eguzki energia instalazio termikoen bidez, sustatzeko jarduerak diruz laguntzea da programahonen helburu nagusia, eta hartara, argitaratzen da Toki herri administrazioaren alorrean energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko laguntza programa hau.
NORI ZUZENDUA
Onuradunak: 
Diru laguntzen onuradunak hauexek izan daitezke: EAEko udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, baldin eta diru laguntza programa honetako 4. eta 5. oinarri edo ataletan aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte Euskal Autonomia Erkidegoan. Energia Zerbitzu Enpresa (aurrerantzean ¿ESE¿) moduan diharduen edozein pertsona juridiko, baldin eta diru laguntza programa honetako 4. eta 5. oinarri edo ataletan aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn,2.1 atal honetan adierazten diren onuradun potentzialen kontura esklusiboki.
Pertsona onuraduntzat jotzeko ezinbesteko baldintza izango da, diru laguntza eman aurretik zein diru laguntza emanez gero egoera edo baldintza horretan jarraitu ahal izateko, zergen eta gizarte segurantzaren inguruko betebeharrak edo ordainketak eguneratuak edukitzea, eta hala badagokio, diru laguntzak itzuli behar izateagatiko betebeharren ordainketak ere.
PRESTAZIOA
Dotazioa: 
1.700.000,00 euro
Muga: 
Laguntza programa honen kontura gauzatuko diren jardueretan, energia eraginkortasunaren alorrean nahiz eguzki-energia termikoaren arloan, proiektuko gehieneko diru laguntza berrogei mila (40.000) eurokoa izango da, eta onuradun bakoitzeko izango duen gehieneko diru laguntza hirurogei mila (60.000)eurokoa izango da. Ez du inola ere gaindituko jardueramota bakoitzerako ezarritako ehunekoa, laguntza programa honen oinarri hauetako 4. eta 5.ataletan azaltzen direnak. Nolanahi ere, 4. oinarriko b)eta c)ataletan azaltzen diren jardueren diru laguntzaren zenbatekoak ezin izango du kostu lagungarriaren %25 gainditu energia eraginkortasun alorrekoak gauzatzeko, eta kostu lagungarriaren %35 eguzki termikoaren arloko jarduerak direnean. Energia azterlana edo auditoria egiteko inbertsioei dagokienez, 4. oinarriko d.1)atalarenkasuan, laguntzen programa honen kontura proiektubatek jaso dezakeen gehieneko eta guztizko diru laguntza hogei mila (20.000) eurokoa izango da, eta ezin izango du inbertsio lagungarriaren %50 gainditu.Inbertsioa 4. oinarriko d.2) atalarilotuta badago, berriz, gehieneko diru laguntza berrogeita hamalau mila (54.000)eurokoa izango da, eta ezin izango du kostu lagungarriaren %75 gainditu.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Trámite Solicitud
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Dokumentazioa:
 • Ikus deialdiaren oinarriak
Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Elektronikoa
Aplikazioak:


Elektronikoa
Aplikazioak:


DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2019/05/14 - 2019/10/31
Isilbidearen ondorioak: 
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: Hilabete 1
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Ez onartzea
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea: 
 • Jartze epea: 3 hilabete
 • Ebazteko epea: 3 hilabete
 • Ebazpen falta: Onartzea