Alokabiderekin eta eusko jaurlaritzarekin lankidetzan aritu zure udalerriaren alokairu babestua bultzatzeko

Herritarren kezka eta eskaera nagusietako bat etxebizitza arrazoizko prezioan eskuratzea da.

Euskadin, 2015az geroztik, Etxebizitza Legea dugu, etxebizitza duina eskuratzea herritarren eskubide bihurtu duena, eta alokairua hautatzen duena hori egia bihurtzeko lehentasunezko formula gisa. Gizarte-aurrerapen oso nabarmena da, eta etxebizitzaren arloan eskumenak dituzten euskal erakunde guztiak konprometitzen ditu.

Etxebizitza hutsak mobilizatzeko lankidetza-akordioak sinatzeko aukera dago udal baten eta Alokabideren artean. 2004az geroztik, udalerri askok egin dute jada, eta administrazioen arteko lankidetza-eredu arrakastatsua zabaldu dute.

Gainera, Udal Bizigune programa dago, eta haren helburua da udal-titulartasuneko etxebizitzak lortzea eta Alokabide sozietate publikoaren bidez alokairurik gabeko merkatura sartu ezin diren pertsonen eskura jartzea.

Azkenik, gogora ekarri behar dira Jenderik gabeko Etxebizitzari buruzko Dekretuak erakundeei eta, bereziki, udalei helarazten dizkien betebeharrak, etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko beharrezko neurrien barruan.

mapa convenios