Lanbidek DSBEren 49.413 titularrekin itxi du 2022 urtea, kopururik txikiena prestazio hori bere gain hartu zuenetik

Lanbide-PRINCIPAL-POS.png

2023-01-02

  • BGDS leihatila bakarrean sartu denez, zerbitzu publikoak estaldura zabaldu die DSBErako eskubiderik ez duten 9.866 hartzaileri

Guztira 49.413 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak abendua ixtean, urtebete lehenago baino 3.310 gutxiago (-%6,28), eta ondoz ondoko zazpi hilabete 50.000 baino gutxiago kateatu dira. Zifra hori 2009an eskubide hori aitortu zen lehen urtearen antzekoa da, eta txikiena Lanbidek 2012an prestazio hori bere gain hartu zuenetik. Beherakada hori pixkanaka gertatu da 2021eko otsailetik, orduan sendotu baitzen enplegua berreskuratzeko fasea, eta amaitu berri den urtean gainditu egin ditu Gizarte Segurantzako afiliazioaren maximoak, eta behin betiko zifra bihar jakinaraziko da.

Murrizketa hori gorabehera, Lanbidek Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerarako eskubidea duten 9.866 pertsona gehiagori eskaintzen die estaldura, baina ez DSBErako eskubidea dutenei, Euskadik prestazio horren transferentzia bere gain hartu zuenetik arrakastaz sortutako leihatila bakarrari esker. Horrela, 2022 amaitu da 19.794 espedienterekin, Euskal Autonomia Erkidegoan BGDSrako eskubidea aitortzen dutenak, eta horietatik 9.928k DSBErekin osa dezakete.

Horri gehitu behar zaio, Espainiako Gobernuaren transferentziaren ondorioz, Lanbidek Haurrentzako Laguntzarako eskubidea aitortzen duela, adingabeak dituzten bizikidetza-unitateentzako osagarria, haien diru-sarrerak, familia-motaren arabera, gehienez ere BGDSaren errenta bermatuaren % 300 badira, hau da, gehienez ere 37.000 euro. Zerbitzu publikoak EAEko 8.488 familiari aitortu die osagarri hori, eta horietatik 646 HL hutsak lirateke, hau da, prestazio horretarako baldintzak ez betetzeagatik BGDSra sartzen ez direnak.

Urtearen behin-behineko itxieran, prestazio horietako ordainketak 467.121.576 eurokoak izan dira guztira; horietatik 302 milioi DSBEri dagozkio (aurrekontuan sartutako 345 milioiak baino 43 gutxiago), 87,5 milioi BGDSri (horietatik 6 HLei dagozkie) eta 77,6 milioi EGPOri (2022rako aurreikusitakoa baino 10 gutxiago).

Urtea hastearekin batera, DSBEaren oinarrizko zenbatekoa % 8,5 igoko da, hiru hilabete barru Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko Euskal Sistemaren Lege berria indarrean sartu arte. Lege hori abenduaren 22an onartu zen Eusko Legebiltzarrean, eta abenduaren 29ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen. Lege berriak aurreikusten du orain prestazio hori jaso ezin duten pertsonak sartuko direla, eta horretarako aurrekontua 565 milioi eurokoa da, aurten exekutatutakoa baino % 20 gehiago.

Oharra: 2022. urtearen amaieran eskuragarri dauden datuen aurrerapena ematen dugu jarraian. Adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen araberako informazio osoa eskuragarri egongo da, ohi bezala, https://www.lanbide.euskadi.eus/estati/-/dbe-jarraipena/