Begirada bat Europako gizarte politikei

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Europako mapa partziala

Europako mapa partziala

Europako politikek azken 20 urteetan izan duten bilakaeraren ikuspegiarekin ondorengo liburuak, 'Gizarte Politikak Europako gizarte aldakorretan. XXI menderako Ikerketa-agendak' (Social Policy in Changing European Societies. Research Agendas for the 21st Century) proposatzen du azterketa bat egitea, Europan lortutako garapen-aniztasuna, lorpenak eta jardunbide egokiak aztertzeko, eta datozen urteetan ikerketa-agendan sartu beharreko alderdiak identifikatzeko.

Atzera begirako hausnarketak eta ikerketaren eta gizarte politiken orainaren eta etorkizunaren azterketa biltzen dituen argitalpen honekin, Gizarte Politikak Aztertzeko Europako Sareak (European Social Policy Analysis network, ESPAnet), Europan gizarte politiken inguruko ikerketa sustatzeko diziplinarteko plataforma denak, bere eraketaren 20. urteurrena ospatzen du 2002an.

Liburuaren lehen zatian zazpi artikulu daude, zainketa politiken, osasunaren zainketen edo etxebizitzaren, familiaren, zahartzearen, pobreziaren eta gizarte-bazterketaren politiken bilakaerari buruzkoak.

Edukien lehen bloke horren zati gisa, eta Europako ongizate-estatuen esparruan, zainketen politikaren arloan, Mary Daly eta Margarita Leónek beren artikuluan azpimarratu dituzte zaintzaren kontzeptuaren inguruan izandako aldaketak. Zaintza kontzeptu hori azterketa akademikoaren xede bihurtu da duela hiru edo lau hamarkada, gehienez ere, eta hasiera batean literatura feministarekin lotuta dago, baita adinekoen osasunaren eta zaintzaren arloko ekoizpen intelektualarekin ere. Egileen arabera, kontzeptu hori ez zen egon ongizate-estatuaren aldaketei buruzko lehen analisietan, harik eta, 1990eko hamarkadaren hasieran, kontzeptu nagusi bihurtu zen arte, bereziki biztanleriaren zahartzearen larrialdian; izan ere, orduan hasi zen eragina izaten Europako gizarteetan, eta, bereziki, horrek zainketa-sistema publikoei gehitzen dien presioagatik.

Familia-politiken inguruko berrikuspenean eta hausnarketan, Wim Van Lancker eta Hannah Zagel autoreek nabarmendu zuten politika horiek azterketa-eremu independente bihurtu zirela hirurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, bereziki emakumea lan-merkatuan sartu izanaren eta familia-egiturak pixkanaka aldatu izanaren ondorioz. Familia-egituren aldaketa horiek dira familiari zuzendutako politikek hartzen duten arloari buruzko desadostasunen jatorria, nahiz eta etorkizuneko erronkak emantzipazioko, haurtzaroko eta diru-sarrerekin laguntzeko politiken inguruan identifikatzen diren.

Osasun-ikerketa eta -zainketei buruzko azterketa konparatiboan, Claus Wendt-ek honako hauek aipatzen ditu: gizarte politiken analisi konparatiboan erabilitako helburuen, metodoen eta kalitate-irizpideen antzekoak erabiltzearen konbergentzia; nola zentratu den, halaber, azterketa-fokua aldaketa instituzional deiturikoan; ez da ahaztu behar, halaber, osasun-zainketen sistemen ikerketari eta emaitzen ikerketari buruzko konbinazioa (adibidez, zainketek osasunean eta gizarte politiken sistemek osasunean edo pertsonei eragiten dieten gizarte desberdintasunetan duten eraginaren analisia). C. Wendt-ek etorkizunean osasun-zainketek, enpleguak, langabezia-politikek, hezkuntzak, familia-politikek edo beste alderdi batzuek pertsonen osasuna babesten, eta are hobetzen nola lagun dezaketen ikertzeko beharra identifikatzen du. Egileak, gobernantzaz eta politiken arteko lankidetzaz gain, osasunaren alfabetatzearekin lotutako alderdiak sustatzearen alde egiten du, pertsonen eta, oro har, herritarren osasuna hobetzeko.

Liburuaren bigarren zatiak, sei artikulutan zehar, zeharkako gaietan sakontzen du, hala nola Europako gizarte politiken ikerketan, eskualdeko gizarte politiketan, gizarte politiketako genero-alderdietan, lan-merkatuetan, ongizatearekiko jarreretan eta gizarte politiken arloko metodologia konparatiboetan.

Edukien bloke honetan, eta genero gizarte politiken ikerketaren arloan, Trudie Knijnek feminismoak arloa garatzeko markatutako tradizio politikoa eta intelektuala azpimarratzen du. Etorkizunari begira, egileak adierazten du berdintasun eta ezberdintasun kontzeptuen osagarritasuna (eta ez oposizioa) aitortu behar dela, gizarte politika ez-androzentrikoak garatzearen aldeko apustu argia eginez.

Liburuaren hirugarren zatian, bost artikulutan, Europako gizarte-politiken ongizatea eta garapena desafiatzen duten alderdiak identifikatzen dira, eta argi eta garbi aipatzen dira klima aldaketari, berrikuntza teknologikoaren ondoriozko eraldaketari, migrazio-mugimenduen eraginari eta krisi globalei lotutako alderdiak. Gainera, Europako gizarte politiken arloko jardunbide egokien multzo bat identifikatzen da bi hamarkadatan zehar.

Klima aldaketa gizarte politiketan eta ongizate-estaturako garrantzia hartzen duen alderditzat hartzen denetik, Bjorn Hvinden eta  Mi Ah Schoyen autoreek nabarmendu dute, gero eta maizago, klima aldaketa gizarte arriskuko elementu emergentea dela, pertsonen eremu pribatuari, etxeei eta bizi-euskarriari eragiten diena. Egindako ikerketa gehienak klima aldaketak gizartean eta ongizatean dituen inplikazioetan oinarritu dira, nahiz eta duela gutxi egin diren ekarpenek gizarte politikak zero edo emisio txikiko mundu bateranzko beharrezko bilakaerara egokitzeari heltzen dioten. Ildo horretan, gizarte politiketako ikerketa batzuek bidezko trantsizioarekin lotutako alderdiak jorratzen dituzte, klima aldaketak eragindako arriskuen aurrean herritarrentzat gizarte babes egokia sustatzeko.

Gizarte Politikak Aztertzeko Europako Sareak (European Social Policy Analysis network, ESPAnet) hogei urte ditu, eta argitalpen honetako artikuluei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ondorengo argitalpenera jo dezakezu: 'Gizarte Politikak Europako gizarte aldakorretan. XXI menderako Ikerketa-agendak' (Social Policy in Changing European Societies. Research Agendas for the 21st Century, Edward Elgar Publishing Ltd., 2022).