Haurtzaroan eta nerabetasunean osasun-mentala sustatzearen, babestearen eta zaintzearen garrantzia

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Txostenaren azalaren erreprodukzio partziala 'Haurtzaroaren Mundu-Egoera 2021. Nire buruan: haurren osasun-mentala sustatzea, babestea eta zaintzea' (UNICEF, 2021).

Txostenaren azalaren erreprodukzio partziala 'Haurtzaroaren Mundu-Egoera 2021. Nire buruan: haurren osasun-mentala sustatzea, babestea eta zaintzea' (UNICEF, 2021).

UNICEFek, 2021ean eta lehen aldiz Haurtzaroaren Mundu-Egoerari buruzko urteko txostenean, munduko haurren osasun-mentalaren egoerari eragiten dioten erronkak identifikatzen ditu.

'Haurtzaroaren Mundu-Egoera 2021' izenburupean. Nire buruan: Haurren osasun-mentala sustatu, babestu eta zaintzea. Argitalpenak azpimarratzen du COVID-19 pandemiak duen garrantzia haurren zoriontasunerako eta ongizaterako arrisku-faktore gisa, eta, bereziki, pandemiaren ondorioek haur, nerabe eta zaintzaileen osasun- mentalaren oinarrietan eragin dezakete.

Txostenak adierazten duenez, osasun-mentala hertsiki lotuta dago pertsonen bizi-zirkunstantziekin, eta gaixotasun fisikoek, gatazka sozialek eta pertsonen arteko gatazkek, arrisku-egoerek edo pobrezia-egoerek eragin dezakete, baita prestakuntza eta enplegu aukerak lortzeko zailtasunek ere, besteak beste. Hala, arriskuek eta babes-faktoreek eragina dute haurren eta gazteen osasun-mentalean, garapenaren une erabakigarrietan. Faktore eta arrisku horiek hiru eragin-eremutan antola daitezke: haurraren munduarena, etxean eta arreta-inguruneetan zentratzen dena; haurraren inguruko munduarena, eskolaurreko ikastetxeetako, eskoletako eta komunitateetako segurtasuna eta lotura osasungarriak inplikatzen dituena; eta munduarena, oro har, gizarte-determinatzaileak eskala handian barne hartzen dituena, hala nola pobrezia, hondamendiak, gatazkak eta diskriminazioa.

Biztanleriaren osasun-mental txarraren kostuak, batez ere haur eta nerabeenak, giza potentzial eta garapenerako kostuak eragiten ditu, eta 'bizi-urteak eta bizitza osasuntsua galtzea eragiten du' buruko nahasmenduen ondoriozko giza kapitalaren galera kalkulatzeak desgaitasunaren arabera doitutako bizitza-urteen balioan oinarrituta –, eta, gainera, galdutako kapital mentalaren balioan eta frustrazioak eragiten ez dituzten haur gazteen balioan oinarritzen da.

UNICEFek zenbait daturen garrantzia adierazi du bere txostenean:

 • Kalkulatzen da 10 eta 19 urte bitarteko nerabeen %13k baino gehiagok dutela OMEren definizioaren arabera diagnostikatutako buru-nahastea. Hala eta guztiz ere, eta laguntza-eskaerak gorabehera, gobernuak osasun-mentalean egiten duen batez besteko gastua, mundu osoan, gobernuak osasunean egiten duen batez besteko gastuaren % 2,1 baino ez da.
 • Suizidioa, 15-19 urteko gazteen artean laugarren heriotza-kausa nagusi bihurtuta, eta bosgarren arrazoia, 10-19 urteko nerabeak 11 minuturo bizitza kentzeko. UNICEFek argitaratutako datuen arabera, Europan kalkulatzen da egunean hiru bizitza galtzen direla suizidioaren ondorioz, eta hori da bigarren heriotza-kausa 15-19 urteko nerabeen artean.
 • Depresioak, zeina UNICEFek eta Gallupek 2021eko lehen seihilekoan 21 herrialdetan egindako inkesta batean identifikatu baitzen, adierazten du bost gaztetik batek (%19), batez beste, adierazi zuela askotan deprimituta sentitzen zela edo jardueraren bat egiteko interes gutxi zuela.
 • Antsietatea eta depresioa 10-19 urteko nerabeen artean diagnostikatutako buru-nahasteen % 40 inguru dira. Europan, 10-19 urteko gazteen artean, buru-nahasteen prebalentzia % 16,3 da, eta munduko zifra adin-talde bererako % 13,2 da. Horrek esan nahi du 10-19 urteko 9 milioi nerabe buru-nahasmenduarekin bizi direla Europan.

Dokumentuak agerian uzten du haurren, nerabeen eta haien zaintzaileen premia espezifikoak ulertu behar direla, eta ondo ezagutu behar dela gazteenen ikuspegia, haurtzaroan eta nerabetasunean osasun-mental onak duen garrantzia sustatzeko, egoera kalteberetatik eta egoera ahuletan daudenetatik babestuko dituen ikuspegi integral batekin. Horretarako, komunitatearentzako, gobernuentzako, ikastetxeentzako eta interesa duten beste eragile batzuentzako ekintza-esparru bat zehazten du, hiru printzipiotan oinarrituta.

 1. Liderren konpromisoa, finantza-inbertsioaren babesarekin.
 2. Komunikazioa, estigmak amaitzeko eta osasun-mentalari buruzko elkarrizketak hasteko giltzarri gisa, haren ezagutza zabaldu eta sentsibilizatzeko.
 3. Ekintza, osasunaren, hezkuntzaren, osasunaren babesaren, hezkuntzaren, gizarte-babesaren eta beste eragile garrantzitsu batzuen gaitasuna indartzeko bitarteko gisa; familiei, eskolei eta komunitateei hobeto laguntzeko; eta datuak eta ikerketa neurri handi batean hobetzeko, arrisku-faktoreak minimizatuz eta haurren eta gazteen osasun mentalaren babes-faktoreak maximizatuz. Azken batean, UNICEFentzat jarduteak honako esanahi hauek hartzen ditu:
 • familiei, gurasoei eta zaintzaileei laguntzea, zaintza hartzailea eta lotura afektiboak sustatzeko ardura duten lehen figurak baitira. Ildo horretan adierazten da, halaber, garrantzitsua dela gurasoek seme-alaben osasuna eta ongizatea babesten laguntzea; zaintzak beren gain hartzen dituzten pertsonen osasun-mentala zaintzea; eta gurasoak nola gaitu haurren osasun mentaleko arazoei erantzuteko.
 • Eskolek osasun-mentalaren alde egiten dutela bermatzea, hezkuntza mundua barne hartzen duen osasun mentalaren ikuspegian inbertituz; hezkuntzako profesionalen ezagutza eta gaitasun sozio-emozionalak indartzea; eta ikasgelak suizidioa prebenitzeko gune aliatu bihurtzea.
 • Sistemak eta langileak indartzea eta hornitzea arazo konplexuei erantzuteko, osasun-mentaleko zerbitzuak gizarte-babeseko eta arreta komunitarioko sistemetan integratuta; laguntza psikosozialeko eta osasun mentaleko esku-hartzeak hedatuta ingurune humanitario eta hauskorretan, eta genero-desberdintasunei helduta osasun mentaleko programetan.
 • Datuak hobetzea, ikerketa eta probak indartzea, eta sistematikoki gainbegiratzea haur eta gazteen eta haien zaintzaileen osasun-mentala.

Txosten honetan, halaber, osasun-mentalari arreta emateko zerbitzuak edo ekimenak hainbat herrialdetan garatzeko esperientziak erakusten dituzten zenbait kasu-azterlan jasotzen dira:

 • Libano, eta 2020an osasun-mentaleko plan nazional bat aktibatzen egindako ibilbidea.
 • Peru eta osasunaren arreta komunitarioko lehen-mailako zerbitzu-eredu bat abian jartzea.
 • Sierra Leona, eta osasun-langileak, profesionalak eta komunitarioak trebatzeko programa bat garatzea, zaintzaileei defentsa-mekanismoak garatzen laguntzeko, eguneroko bizitzan sor daitezkeen oztopoei eta estresari aurre egiteko.
 • Kenia, eta osasun mentalarekin eta haurren aurkako indarkeriarekin lotutako kasuei buruz haurrei entzuteko telefono-linea ireki baten esperientzia.
 • Irlanda eta MindOut programa unibertsala hedatzea, 15 urtetik gorako gazteen ikaskuntza sozial eta emozionalera bideratua.
 • Bangladesh, eta bere osasun mentaleko zerbitzuen programa, nerabeei egokitua, hilekoaren, ugalketaren eta laguntza psikosozialaren arloan.
 • Mexiko, eta aldi baterako aterpetxe batean inoren kargura ez dauden haur migratzaileen osasun- mentala babesteko programa bat garatzea.
 • Txina, eta hainbat kanal digitaletan eta hedabidetan COVID-19 pandemian estres eta antsietate-egoerei aurre egiteko aholkuak zabaltzeko abiarazitako ekimenak.
 • Filipinak, eta Haurren Ongizate Kontseiluak, UNICEF Filipinasek eta Gazteen Garapen Positiborako Sareak bultzatutako esperientzia; COVID-19 pandemian gazteei beren kezkak adierazteko gune bat eskaintzeko ekimena, eta pareen osasun-mentalaren ebaluazioan boluntario gisa gaitzeko eta, behar izanez gero, osasun-zerbitzuetara bideratzeko ekimena.
 • Espainia, eta bere esperientzia gazte migratzaileen eta inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileen osasun mentalari arreta emateko programa baten garapenean. Programa horrek komunitate-eragileei eta osasun mentaleko profesionalei prestakuntza eskaintzen die diziplina anitzeko arretari ekiteko eta kulturaren ikuspegitik ebaluazioa egiteko.
 • Sri Lanka, eta Europako Erkidegoko 19 eta 26 urte bitarteko bitartekari boluntarioen sare bat bultzatzeko esperientzia; bitartekari horiek osasun- mentalaren eta laguntza psikosozialaren arloko premiak eta arazoak identifikatzen dituzte tamil gatazkaren eraginpeko iparraldeko eta ekialdeko komunitateetan/auzotarretan, ia hiru hamarkadatan.
 • Kazakhstan, eta haren ikuspegi proaktiboa suizidioaren prebentzioan, 2015ean abian jarri baitzen nerabeen osasun mentala sustatzeko eta suizidioa prebenitzeko programa, Kazakhstango osasun-zentroetako eta eskoletako profesionalak inplikatzen dituena.

Azkenik, adierazi behar da txostenak agerian uzten duela ez dela daturik biltzen eta ez dagoela jarraipen sistematikorik gazteen osasun-mentaleko premiak zehazteko, eta horrek zaildu egiten du datuak lortzea, eta, azken batean, oztopatu egiten du herrialde askotan osasun-mentalari lehentasuna ematea eta horri buruzko politika publikoak egitea.

1980tik, Haurtzarorako Nazio Batuen Funtsak (UNICEF) Haurtzaroaren Mundu-Egoerari buruzko txostena argitaratzen du, haurrei eragiten dieten arazo nagusien ezagutzan sakontzeko eta, horrela, haurren eta nerabeen bizitza hobetuko duten irtenbideak sustatzeko.

Nahi izanez gero, ondorengo argitalpenera jo dezakezu: 'Haurtzaroaren Mundu-Egoerari 2021. Nire buruan: Haurtzaroan eta nerabetasunean osasun-mentala sustatzea, babestearen eta zaintzea' (UNICEF, 2021).