Britainia Handiko osasun-sistemaren zeregina pobreziaren aurkako borrokan

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea.

Pobreziaren aurpegi anitzak

Pobreziaren aurpegi anitzak

The King's Fund-ek txosten bat argitaratu du, eta bertan identifikatzen ditu Britainia Handiko Osasun Sistemak (NHS) pobreziaren aurkako borrokan laguntzeko garatu beharreko funtsezko hiru funtzio.

NHSren printzipio sortzaileetako bat abiapuntutzat hartuta (doako osasun-arreta pertsonak osasun-arreta behar izateko eta jasotzeko pobrezia-arriskuaren aurrean babesteko elementu gisa), txosten honek sakondu egiten ditu NHSk Erresuma Batuan pobrezia prebenitzeko eta murrizteko bultza ditzakeen ekintzak.

NHS 1948an sortu zenetik, Erresuma Batuko erakundea eta arreta medikoaren eta osasun-zainketen hornidura bilakatzeaz gain, desberdintasun- eta pobrezia-kontzeptuek ere bilakaera izan dute, baita horiek pairatzeko arriskuan dauden pertsonen profilak ere. Gaur egun, pobrezia-egoeran dauden biztanle britainiarren bosten batekin, NHSk bere gain hartzen du pobreziaren eta osasunaren arteko harremana, eta biztanleriaren desberdintasunari eta pobreziari aurre egiteko funtsezko hiru funtzio garatzea planteatzen da: NHSko langileak sentsibilizatzea; lankidetza-ekintzak garatzea pobrezia-egoerak pairatzen dituztenen beharrak asetzeko; eta pobreziaren aurkako borrokan eragile aktibo gisa kokatzea. Hau da, estrategia hirukoitza hedatzea, hiru kontzeptutan oinarrituta:

  • Awareness pobreziaren kontzientzia eta pertsonen premiak eta zerbitzuekiko elkarreraginak nola aldatzen diren. 1. Pobreziari aurre egiteko eginkizunaren garrantziari buruzko kontakizun bat definitzea, osasuneko desberdintasunak murrizteko potentziala azpimarratuz; 2. Pobreziari buruzko gogoetak txertatzea estrategietan, finantzaketan eta erabakiak hartzean, toki- eta/edo nazio-mailan; 3. Tokiko komunitateekin benetako konpromisoa sustatzea, gaian dituzten ikuspegiak eta beharrak ulertzeko; 4. Zerbitzu espezifikoen diseinuari eta prestazioari buruzko informazioa ematea, pobrezian bizi direnen osasun-zerbitzuetarako irisgarritasuna handitzeko; eta 5. Langileei pertsona ardatz duen arreta ematea eta sektoreen arteko elkartzea sustatzea, pertsonen beharrak modu integralean asetzeko.
  • Action: Arreta diseinatzeko ekintza, baina baita NHSak botere ekonomiko eta zibiko gisa duen inpaktua, hauen bidez: 1. Pobrezia-esperientzia bizi izan duten pertsonekin zerbitzuak batera ekoiztea; 2. Pobreziak beste faktore batzuekin alderatuta izan duen esperientziari erreparatzea, adibidez, gehiengoa duten populazioetan eta ordezkaritza txikia duten populazioetan edo gutxiengoetan; 3. Pertsonei eta haien beharrei arreta integrala ematea, zerbitzu malgu, irisgarri eta hartzaileen bidez, eta arretaren eta zainketen jarraitutasuna bermatzea.
  • Advocacy: Pobreziari aurre egiteko sustapena, NHSak eta bertako langileek gizartean eragiteko gaitasuna duten postuak betetzen baitituzte.

Beraz, pobreziari aurre egiteko NHSren jarduna esku-hartzeko hiru eremu desberdinekin lotzen da: lehenik eta behin, pertsonei eta komunitateei osasun-zerbitzuak zuzenean emanez; bigarrenik, NHSk erkidego bakoitzean betetzen duen zeregin ekonomiko eta sozial garrantzitsuarekin; eta, hirugarrenik, erkidego bakoitzean hedatzen duen hurbileko lidergo-rolarekin, zeinak ospe eta estatus pribilegiatua ematen baitio pobreziaren murrizketan eragiteko eta bere ekimenekin -eta antolamendu-ezaugarriak kontuan hartuta- mugak gainditzeko. 

Tokiko komunitate bakoitzean, NHSk modu kolaboratiboagoan eta sortzaileagoan lan egin behar du bere bazkideekin eta tokiko komunitateetan bizi den biztanleriarekin, hau da, Lehen Mailako Arretako Sareak – PCN – Eta Arreta Integratuko Sistemak – ICS –). Pobreziari aurre egiteko ekintzak ez dira eraginkorrak izango, baldin eta NHSk ez badu lortzen beste sektore garrantzitsu batzuekiko (etxebizitza, gizarte-ongizatea, hezkuntza, garapen ekonomikoa, etab.) harreman sendo eta konfiantzazko batean inplikatzea, pobrezia-egoeran edo hori jasateko arriskuan dauden komunitateekin eta gizabanakoekin batera.

Azken batean, zerbitzuen hornitzaile den aldetik, NHSak funtsezko ekintzak gara ditzake, hala nola: pobrezia-esperientziak bizi izan dituzten pertsonekin zerikusia duten zerbitzuen partaidetza esanguratsua eta koprodukzioa sustatzea; desberdintasunei arreta jartzea berrikuntza digital jakin batzuk bultzatu ahala; gizarte-preskripzioa erabiltzea eta gizarte-ongizatearen eta osasun-zerbitzuen arteko integrazio handiagoa; langileei laguntzea pobrezia eta desberdintasun-egoerekin lotutako osasun-alderdiei heltzen; edo herritarren pobrezia prebenitzera, arintzera eta/edo horren aurrean jardutera bideratutako jardunbide egokiak zabaltzea, gabeziak lotura estua baitu osasunaren arloko emaitzekin eta desberdintasunekin.

Txosten honek, amaitzeko, Britainia Handiko osasun-zerbitzuak datorren hamarkadan pobreziak eta desberdintasunak pertsonen osasunerako eta ongizaterako dakartzaten erronkei aurre egiteko duen funtsezko rola azpimarratzen du, Britainia Handiko testuinguruan, non egiaztatzen baita gaur egungo desberdintasunen eta gabezia-egoeren gorakada gero eta handiagoa dela, etorkizun hurbilean jarraipena izanik.

The King's Fund (leiho berri batean irekitzen da) ongintza-erakunde independentea da, 1897an sortua, eta Ingalaterrako osasuna eta arreta hobetzeko lana antolatzen du, pertsona guztiek ahalik eta arreta eta osasun onena izan dezaten.

Informazio gehiago nahi izanez gero ondorengo artikula kontsulta dezakezu: 'NHSren zeregina pobreziaren aurkako borrokan: sentsibilizazioa, ekintza eta sustapena' (The NHS’s role in tackling poverty Awareness, action and advocacy (leiho berri batean irekitzen da)) The King’s Fund, (2021) argitaratutakoa.