Sororitatea adineko emakumeen bakardadearen, abandonuaren eta zahartze onaren aurkako estrategia

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Sororitatea adineko emakumeen bakardadearen, abandonuaren eta zahartze onaren aurkako estrategia

Sororitatea adineko emakumeen bakardadearen, abandonuaren eta zahartze onaren aurkako estrategia

Zahartzea Sare publikoan artikuluak Jacobo Lozano Jiménez-ek (Carlos III.a Unibertsitatea, Madril) sinatua argitaratzen du, eta "zahartze aktiborako sororitatearen potentzialtasunak aztertzen ditu, adinekoen zentroetako emakume erabiltzaileen diskurtsoen bitartez".

Egileak sororitatearen kontzeptua defendatzen du bere dimentsio politikoan (patriarkatutik ikasitako oztopo misoginoak gainditzeko emakumeen itun politikoa), baina baita dimentsio praktikoan ere: zainketen munduko adierazpen gisa, zahartzen ari denean. Hala, zahartze onaren eta bizi-kalitatearen hobekuntzaren arteko harremanean, funtsezkoak dira ongizatea sortzeko mekanismoak, bai maila objektiboan, bai alderdi subjektiboan. Subjektiboa da "pertsonak bere buruaz duen irudiarekin eta gizartean betetzen duen lekuarekin" erlazionatzen dena. Horrenbestez, "gizarte partaidetza funtsezko elementua da zahartze aktibo eta sortzaile batean, eta, zentzu horretan, sororitatea emakumeen parte-hartze soziagarriaren ondorioa da adinekoen zentroetan".

Sororitatearen esanahia adinekoen zentroetan

J. Lozano Jiménez-ek sororitatearen lehen ikuskera bat planteatzen du, "elkar zaintzeko jarrera bat, elkar ezagutzen ez duten emakumeen arteko konpainia eta laguntza sustatzen baititu". Zaintzaren dimentsio psikologikoa da, eta egileak eztabaida-taldeetan entzutea zainketen eta ongizate subjektiboaren sustapenaren funtsezko elementutzat hartzen du.

Zahartzaroarekin lotutako sororitatearen bigarren ikuskera estrategia kolektibo gisa formulatu da. Hau da, aukerak, osasuna eta gizarte eta familia-harremanak galtzen direnean, laguntza emateko mekanismo gisa. Horri dagokionez, egileak azpimarratzen du adineko emakumeek zentroetan parte hartze soziagarria izatea ez dela soilik bakardade egoeren ondorio, baizik eta pizgarri ere bihurtzen dela norberaren zentzua sortzeko prozesuan eta ongizate subjektiboa hobetzera bideratutako dinamika parte hartzaileak sortzeko prozesuan. Horrek laguntza-sarea birsortzeko prozesu gisa identifikatzen ditu emakumeak, eta entzuten eta ulertzen dituztela sentitzen dute.

Adinekoen zentroak gor-ahoko esperientziak sustatzeko gune bihurtzen dira, hau da, elkartzeko eta aintzatesteko gune bihurtzen dira, berdintzat hartzeko gune, beren burua onartzeko, esperientziak partekatzeko, beren autokontzeptua hobetzeko, eta erresilientzia sustatzeko (taldeko erresilientzia edo banakako erresilientzia errazten duten dinamika kolektiboak?).  

Azkenik, autorearen hitzetan, honako hau da sororitatea: kide izatearen sentimendua eta abandonuaren aurreko segurtasuna:sororitateari esker, adineko emakumeek beren esperientziak adieraz ditzakete eta beren buruei buruz gogoeta egin dezakete baldintza berdinetan".

Metodologia

Artikuluak egileak horri buruz egindako gogoetak azaltzen ditu, sororitatearen eta zahartze aktiboaren kontzeptuen berrikuspen bibliografikoa egin ondoren, eta Madrilgo Erkidegoko adinekoen zentroetanparte hartzen duten eztabaida-talde batzuk antolatu ondoren, ENCAGE-CM I+G Jardueren Programaren landa-lanaren esparruan (zahartze aktiboari, bizi-kalitateari eta generoari buruzko I+G jardueren programa, Zahartzaroa edadismoaren aurrean, Madrilgo Erkidegoan zentratua) eta "zahartze aktiboaren eraikuntza Espainian" ri buruzko I+G proiektua (ENVACES). Bi ekimen horiek zahartze aktiboa ikertzeko eta sustatzeko bultzatzen dira, zahartze aktiboaren lau zutabeak (osasuna, segurtasuna, parte-hartzea eta bizialdi osoko ikaskuntza) eta zortzi determinatzaileak (pertsonalak, jokabidekoak, gizarte- eta osasun-zerbitzuak, ekonomikoak, sozialak, ingurune fisikokoak, generokoak eta kulturakoak, azken bi horiek zeharkakoak) kontuan hartuta. 

Envejecimiento en Red, ENR?|, zahartzearen eta adineko pertsonen inguruko lankidetzako web-plataforma bat da, CSIC Fundazio Orokorraren eta CSICeko Ekonomia, Geografia eta Demografia Institutuaren (IEGD) arteko lankidetzatik sortzen dena, biztanleriaren eta banakoen zahartzeari buruzko ezagutzan, informazioan eta berrikuntzan erreferente izateko asmoz.

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, Jacobo Lozano Jimenez-en artikulua kontsultatu: "Sororitatea, ondo zahartzeko estrategia gisa: teoria feministatik hausnarketa bat" (Zahartzea Sarean, 2020ko urria)