Osasuna eta desberdintasunak. Onurak garapen ekonomiko inklusibotik

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Using economic development to improve health and reduce health inequalities (The Health Foundation, 2020)

Using economic development to improve health and reduce health inequalities (The Health Foundation, 2020)

Osasunaren aldeko Fundazioak (The Health Foundation) txosten honetan, garapen ekonomikoa sustatzeko gakoak aurkezten ditu, pertsonen osasuna hobetzeko eta Erresuma Batuko biztanleriari eragiten dioten osasun-arloko desberdintasunak murrizteko.

Pertsona guztiek bizitza osasuntsua izateko aukera izan dezaten, osasun-zerbitzuak eskuratzeaz gain, txosten honek zenbait kasu-azterlanetan sakontzen du. Azterlan horiek garapen ekonomiko inklusiboko estrategiak dira, eta onuragarriak izan daitezke herritarren osasunerako eta ongizaterako.

Desberdintasun sozialak funtsezko baldintzatzailea dira pertsonen osasunean eta ongizatean. Horregatik, COVID-19ren inpaktuak gizarte gisa planteatzen digun berreraikuntza ekonomikoaren eszenatokiari erreparatuta, txosten honek etorkizuneko garapen ekonomikoko ekimenen esparruan osasuna, desberdintasunen murrizketa eta biztanleriaren ongizatea barne hartzen dituzten neurriak sustatzeko aukera azpimarratzen du, edozein dela ere bultzatzen den maila, eta etekin ekonomikoak modu ekitatiboagoan banatzeko helburuarekin.

Garapen ekonomiko inklusiborako funtsezko elementuak

Sei dira garapen ekonomiko inklusiboko estrategiak sustatuko dituen ekintza-esparru bat hedatzeko kasuen azterlanetan identifikatutako funtsezko elementuak:

 1. Tokian tokiko arazoen ulermen sakona garatzea, ohiko datu-iturrien eta datu berritzaileen analisi sendoa erabiliz, Eskoziako hazkunde inklusiboaren diagnostiko-tresnari buruzko kasu-azterketan agerian geratzen den bezala. Tresna horrek arlo jakin bateko arazo ekonomikoen eta gizarte-erronken arteko erlazioa aztertzen du.
 2. Tokiko ekonomiei epe luzeko ikuspegiak ematen dizkien lidergoa, ikuspegi horiek pertsonen osasunerako onuragarriak izan daitezen diseinatzen dituena, hala nola Plymouthko Udalak (Erresuma Batua) eta Estatu Batuetako Burlington hiriak epe luzerako planei buruz egindako azterketa.
 3. Herritarrekiko konpromisoa, eta haien beharrei eta itxaropenei buruzko ezagutza erabiltzea, politika ekonomikoaren arloko erabakien lehenespenean parte hartzeko, ekintza komunitarioa sustatzeko moduan, Glasgowen Clyde Gateway birsortze-programari buruzko azterketaren kasuan edo Aucklanden (Zeelanda Berria).
 4. Tokiko aktiboen kapitalizazioak eta tokiko botereen erabilerak modu aktiboagoan, Leeds-en teknologia medikoko aktiboak kapitalizatzeko planifikatzaile ekonomikoek egindako ahaleginei buruzko kasuak erakusten duen bezala.
 5. Osasun publikoaren eta garapen ekonomikoaren arteko harremana sustatzea, bi sektoreen arteko aliantzak sustatzeko, Leeds hiriko eta Eskoziako zenbait gobernu-maila eta -esparrutako garapen ekonomikoari eta osasunari buruzko kasu-azterketan, esaterako.
 6. Pertsonen premia ekonomikoak eta osasun-premiak batera asetzen dituzten zerbitzuak ematea, Finlandiako gazteentzako orientazio integraleko zentroei buruzko kasuan gertatzen den bezala, edo Plymouthen lau ongizate-zentro irekitzea.

Era berean, txostenak azpimarratzen du garrantzitsua dela lau zeharkako irakaspen identifikatzea kasu-azterketetan, garrantzitsuak baitira osasuna hobetzeko eta gizarte-desberdintasunak murrizteko estrategia ekonomiko inklusiboak garatzeko.

 1. Desberdintasunari aurre egiten dioten taldeen premiak aitortzen dituzten baldintza ekonomikoak sustatzea, esate baterako, Suedian guraso-lizentziagatiko esleipenei buruzko kasu-azterketan edo Burlingtonen lurrak eta etxebizitzak administratzeko ekimenean (Vermont, AEB).
 2. Osasuna eta ongizatea txertatzea arrakasta ekonomikoaren neurketan, Zeelanda Berriaren ongizate-aurrekontuari buruzko kasu-azterketan bezala.
 3. Trantsizio teknologikoen eta krisi ekonomikoei emandako erantzunen kudeaketa aktiboa, ekonomian aldaketa estrukturalak jasan dituzten pertsonei lagunduz, hala nola Leeds Udalaren inklusio digitalerako programari buruzko azterlana edo Saarlanden (Alemania) garatutako tokiko gobernantza-proiektua.
 4. Lan onaren estandarrak eta lan-merkatuan parte-hartze zabala sustatzea, hala nola Suedian kaleratzeari aurre egiten dioten langileei laguntza pertsonalizatua emateari buruzko kasu-azterketan edo "bidezko enplegua" lortzeko ekimenean.

Helburu horrekin, politika-mailako gomendioek, ondorengoa dute ardatz:

 • Politika ekonomikoaren ikuspegia BPGaz harago zabaltzea, politika inklusiboagoak eta estatu-mailan sozialki kohesionatzaileak diren politikak sustatzeko.
 • a Bermatzea COVID-19ri erantzuteko neurriek ez dutela eragiten hezkuntza-lorpenen arteko aldea handitzea, eta horrek etorkizunean dauden desberdintasunak larriagotu ditzakeela.
 • Etengabeko hezkuntzan eta trebetasunen garapenean inbertitzea pandemiaren inpaktu desberdineko testuinguru batean, batez ere enpleguei eta lan-indarrari dagokienez.
 • Garapen ekonomiko ekitatibo eta jasangarriko tokiko eta eskualdeko neurriak sartzea, herrialde osoan eta talde sozioekonomikoen artean aukerak "berdintzean" izandako aurrerapena ebaluatzeko.
 • Hazkunderako pizgarriak bideratzea, garapen iraunkorra lortzen eta kalitate handiko enpleguak hazten lagunduko duten sektoreetarantz, eta, aldi berean, enpleguen kalitate hobea sustatzea, gaizki ordaindutako eta segurtasunik gabeko eginkizunetan diharduten langileentzat.
 • Inbertsio-funts gehiago itzultzea hiriei eta tokiko agintariei, tokiko inbertsio estrategikoek tokiko testuinguruaren gaineko informazio osoa izan dezaten, eta tokiko enpresa-elkarteek ekonomia inklusiboak sortzeko duten gaitasunean eta ahalmenean inbertitzeko.

Ondorioz, ekonomia inklusibotzat jotzen dira gizarte-kohesioa, ekitatea eta parte-hartzea bultzatzen dituztenak; ingurumenaren iraunkortasuna bermatzen dutenak; eta osasuna babesten duten ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko aukera sustatzen dutenak, eta, aldi berean, osasunaren alde egiten ez dutenei sarbidea mugatzen dietenak. Txosten horren arabera, gobernu-erakundeek (maila guztietan) rol garrantzitsua dute egiturazko desberdintasunen inpaktua murrizten duten esku-hartze ekonomikoak sustatzean edo egitean, horrela, finantza-onurez gain, biztanleriaren osasunean eragin onuragarria izan dezaten.Horretarako, estrategia integralak diseinatzea proposatzen da, gobernu mailan, sailen arteko ikuspegiarekin, osasuna eta ongizatea hobetzeko, egiturazko desberdintasun sozial horiek murrizteko ekintzen bidez.

Gai honi buruz Informazio gehiago nahi izanez gero,, kontsulta itzazu argitalpen hau: "Garapen ekonomikoa erabiliz, osasuna hobetzea eta  desberdintasunak murriztea"(Using economic development to improve health and reduce health inequalities (2020), The Health Foundation-ek argitaratutakoa.