Osasunaren ikuspegia politika guztietan txertatuz. Ikasgaiak munduan zehar

Argitalpen-data: 

Koordinazio Soziosanitarioko Taldea

Health Foundation

"The Health Foundation”-ek  txosten bat argitaratu du planetako hainbat tokitan osasuna politika guztietan txertatzen den sektore arteko esperientzien txosten bat argitaratzen du, osasunaren gizarte-baldintzatzaile batzuei buruzko esku-hartzeekin hura hobetzeko.

Txostenak bederatzi kasu-azterlan aurkezten ditu, eta informazio baliotsua ematen du politika guztietan osasunaren ikuspegia txertatzeko esperientziari buruz, hainbat testuinguru, sektore eta kudeaketa politikoko mailatan.

Kasuetatik eratortzen da elementu kritikoen multzo bat bereiztea, osasunaren ikuspegia politika guztietan txertatzeko eta iraunarazteko, hala nola:

 • Lidergoa, politika eta aukera politikoko leihoak sortzeko lerrokatzen diren ekitaldiak.
 • Sektore arteko eta gobernu arteko parte-hartzea
 • Ekintza testuinguruan kokatzea, interesa duten alderdi guztien babesa bermatzeko.
 • Komunitatearen parte-hartzea

Halaber, kasuen azterketek oztopo ugari eta konplexuak identifikatzen dituzte osasunaren arloan sektore  arteko aliantzak lortzeko eta mantentzeko. Bederatzi ekimenek dituzten erronka komunen artean, hauek nabarmentzen dira:

 • Pizgarrietan bat ez etortzea, sarien egokitzapenean edo helburuetan huts egitea, osasunarekin zerikusirik ez duten funtsezko eragileen inplikazioa lortzeko.
 • Osasun publikoko eragileen lankidetza behar da laguntzak lortzeko eta politika guztietan osasunaren ikuspegi batek osasunarekin zerikusirik ez duten sektoreentzat onurak ekar ditzakeela azaltzeko.
 • Lehian lehentasunak bat datoz, eta horrek lankidetzarik eza edo lankidetza boluntarista desagertzea ekar dezake lehentasunen aldaketarekin
 • Osasuneko ekitatearen ikuspegia bermatzeko beharra. Arrisku hori askotan antzematen da politika guztietan osasunaren ikuspegia duten ekimenak planifikatzen eta ezartzen direnean; izan ere, batzuetan, osasuna hobetzeko eta osasuneko ekitatea hobetzeko esanahiak nahasten dira.
 • Urteko plangintzako aurrekontu-zikloen esparruan epe luzeko inbertsioak egiteko ezintasuna.
 • Ebaluazio mugatua, etorkizuneko ikaskuntzen oinarrizko ezagutza sortzea ahalbidetuko duten ebaluazio-esparruak garatzeko zailtasuna agerian uzten duena.

Txostenean jasotako esperientzien artean, ondorengoak nabarmendu dituzte:

 • Gizarteratzearen iraunkortasuna Malmön (Suedia). Suediako hiri horretako udal-funtzionarioek osasunaren arloko ekitatea eta hazkunde jasangarria hobetzeko batzorde bat sortzeari ekin diote- hiru dimentsio hauetan: ekonomikoa, gizartea eta ingurumena.
 • Australiako hegoaldean gizarte-bazterketari aurre egitea, desberdintasun sozioekonomiko handiak, gaixotasun kronikoen eta desgaitasunen tasa gero eta handiagoak eta biztanleria indigenaren osasunaren pobretzea lantzeko diseinatutako gobernu-ekimen
 • Osasun-arloko desberdintasunak, Norvegiako gobernua erreformatzeko helburu gisa; izan ere, murrizketa sustatzeko, Osasun Publikoaren Lege integral bat onartu zuen, gobernu-maila guztietako politika guztietan osasun-ikuspegia txertatzeko eta, horrela, sektore guztiek osasun-arloko desberdintasunaren arloan duten erantzukizuna bermatzeko.
 • Obesitatearen tratamendua Kanadako hiri-diseinuaren bidez.
 • Zenbait elikagairentzako karga fiskala, Hungarian osasuna hobetzeko

Gai honi buruz argibide gehiagorik behar izanez gero, kontsultatu: Osasunaren ikuspegia  politika guztietan txertatuz.  Ikasgaiak munduan zehar (leiho berri batean irekitzen da)(“Implementing health in all policies Lessons from around the world (leiho berri batean irekitzen da), The Health Foundation (leiho berri batean irekitzen da)”) txostena 2019).