Argitalpen-data: 2017/10/09

Autonomoen PFEZn kengarriak diren hamar gastu

Lanbide.

PFEZn jarduerari lotuta dauden gastuen kenkaria egitea, inolako dudarik gabe,  zergak zuzeneko zenbatespenean  ordaintzen dituen autonomoaren ardurarik behinenetarikoa da. Garrantzitsua da argitzea   gastu horien zerga-kenkaria ez dela jo behar  kostuak aurrezteko era bezala, tratamendu zuzena bermatzen duten beharkizun batzuei lotuta dagoen eskubidea baizik; jarraian baldintza horiek guztiak zehazten dizkizugu, zerga mailan kengarriak diren gastuen zerrenda  zehatzarekin batera.