Euskadiko ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileen erregistroa

Deskribapena


Ikus-entzunezko komunikazio zerbitzu-emaileentzako izapideak.


Proiektu teknikoa

Irrati-difusioko estazioen (irrati eta telebista) proiektu teknikoak telematikoki aurkezteko izapidea. Jabari publiko erradioelektrikoaren erabilerari buruzko Erregelamendua onartzen duen otsailaren 24ko 123/2017 Errege Dekretua betez, 2020ko ekainaren 2tik aurrera, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztutako proiektuak eta zerbitzuan jartzeko eskaerak ez dira Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzara bidaliko, titularrak edo baimendutako ordezkariak aurkeztu beharko ditu zuzenean arestian aipatutako Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoan.

Nork aurkeztu behar du proiektu teknikoa?

 • FM irratiaren kasuan: lizentziaren titularrak.
 • Tokiko LTDren kasuan: multiplexaren kudeatzaileak.

Zerbitzuan jartzeko eskaera

Irrati-difusio estazioak (irratia eta telebista) zerbitzuan jartzeko eskaerak telematikoki aurkezteko izapidea. Jabari publiko erradioelektrikoaren erabilerari buruzko Erregelamendua onartzen duen otsailaren 24ko 123/2017 Errege Dekretua betez, 2020ko ekainaren 2tik aurrera, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztutako proiektuak eta zerbitzuan jartzeko eskaerak ez dira Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzara bidaliko, titularrak edo baimendutako ordezkariak aurkeztu beharko ditu zuzenean arestian aipatutako Estatu Idazkaritzaren egoitza elektronikoan.

Nork aurkeztu behar du zerbitzuan jartzeko eskaera?

 • FM irratiaren kasuan: lizentziaren titularrak.
 • Tokiko LTDren kasuan: multiplexaren kudeatzaileak.

Zer zerbitzuan jartzeko eskaera mota aurkeztu behar dut?

 • Ordezko ziurtagiriaren bitartez zerbitzuan jartzeko eskaera (PSCS): estazioa ER2, ER4 edo PRA ≤100 W duen ER5 motakoa bada.
 • Ikuskapenaren bitartez egindako zerbitzuan jartzeko eskaera (PSI): estazioa ER1, ER3 edo PRA > 100 W duen ER5 motakoa bada.

Aplikatu beharreko araudiaProiektu teknikoa

Estatuaren araudia 11/2022 Legea, ekainaren 28koa, Telekomunikazioei buruzkoa. Estatuaren araudia 123/2017 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, jabari publiko erradioelektrikoa erabiltzeari buruzko Erregelamendua onartzen duena. Estatuaren araudia 391/2019 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Lurreko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartzen duena eta bigarren dibidendu digitala liberatzeko zenbait alderdi arautzen dituena. Estatuaren araudia 964/2006 Errege Dekretua, irailaren 1ekoa, frekuentzia-modulazioa duten uhin metrikoetako soinudun irrati-difusiorako Plan Tekniko Nazionala onartzen duena. Estatuaren araudia 439/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, Tokiko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartzen duena. Estatuaren araudia 1066/2001 Errege Dekretua, irailaren 28koa, jabari publiko erradioelektrikoa babesteko baldintzak, emisio erradioelektrikoen murrizketak eta emisio erradioelektrikoetatik babesteko osasun-neurriak ezartzen dituen Erregelamendua onartzen duena. Estatuaren araudia 1287/1999 Errege Dekretua, uztailaren 23koa, lurreko soinudun irrati-difusio digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartzen duena. Estatuaren araudia 1273/1992 Errege Dekretua, urriaren 23koa, toki-korporazioek frekuentzia-modulazioa duten uhin metrikoetan irrati-difusio soinudunaren zerbitzu publikoa ustiatzeko emakidak eta maiztasunen esleipena arautzen dituena. Estatuaren araudia CTE/23/2002 Agindua, urtarrilaren 11koa, irrati-komunikazioetako zerbitzu-operadoreek zenbait azterlan eta ziurtagiri aurkezteko baldintzak ezartzen dituena.

Zerbitzuan jartzeko eskaera

Estatuaren araudia 11/2022 Legea, ekainaren 28koa, Telekomunikazioei buruzkoa. Estatuaren araudia 123/2017 Errege Dekretua, otsailaren 24koa, jabari publiko erradioelektrikoa erabiltzeari buruzko Erregelamendua onartzen duena. Estatuaren araudia 1066/2001 Errege Dekretua, irailaren 28koa, jabari publiko erradioelektrikoa babesteko baldintzak, emisio erradioelektrikoen murrizketak eta emisio erradioelektrikoetatik babesteko osasun-neurriak ezartzen dituen Erregelamendua onartzen duena. Estatuaren araudia CTE/23/2002 Agindua, urtarrilaren 11koa, irrati-komunikazioetako zerbitzu-operadoreek zenbait azterlan eta ziurtagiri aurkezteko baldintzak ezartzen dituena. Estatuaren araudia Ebazpena, 2017ko maiatzaren 4koa, zerbitzuan jartzeko baimena eman aurreko ikuskapen teknikoko egintzaren ordezko ziurtagiria behar duten estazio erradioelektriko motak zehazten dituena. Estatuaren araudia Ebazpena, 2017ko uztailaren 28koa, Informazio Gizartearen eta Agenda Digitalaren Estatu Idazkaritzarena, jabari publiko erradioelektrikoa erabiltzen duten estazio zehatzentzat zerbitzuan jartzeko baimenarekin erlazionatutako ereduak onartzen dituena. Estatuaren araudia 391/2019 Errege Dekretua, ekainaren 21ekoa, Lurreko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartzen duena eta bigarren dibidendu digitala liberatzeko zenbait alderdi arautzen dituena. Estatuaren araudia 964/2006 Errege Dekretua, irailaren 1ekoa, frekuentzia-modulazioa duten uhin metrikoetako soinudun irrati-difusiorako Plan Tekniko Nazionala onartzen duena. Estatuaren araudia 439/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, Tokiko Telebista Digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartzen duena. Estatuaren araudia 1287/1999 Errege Dekretua, uztailaren 23koa, lurreko soinudun irrati-difusio digitalaren Plan Tekniko Nazionala onartzen duena. Estatuaren araudia 1273/1992 Errege Dekretua, urriaren 23koa, toki-korporazioek frekuentzia-modulazioa duten uhin metrikoetan irrati-difusio soinudunaren zerbitzu publikoa ustiatzeko emakidak eta maiztasunen esleipena arautzen dituena.

Igorpenen hasieraren jakinarazpena

Erakundeak


Kudeatzen duen erakundea

 • Kultura eta Hizkuntza Politika / Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailburua > Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


Harremanetarako datuak

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritza

Gizarte Hedabideen Zerbitzua 

Telefonoa: 945 01 95 49

Kodea(k)

 • Proiektu teknikoa: 0127008
 • Zerbitzuan jartzeko eskaera: 0127009
 • Igorpenen hasieraren jakinarazpena: 0127006

Proiektu teknikoaren aurkezpena


Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Beste tramite batzuk


Zerbitzuan jartzeko eskaeraren aurkezpena


Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Beste tramite batzuk


Igorpenen hasieraren jakinarazpena


Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. komunikazioa bete,
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi,
 3. komunikazioa sinatu,
 4. bidali komunikazioa eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak hilabetez gordeko ditu zuk emandako datuak. Dena dela, komunikazioa araudiak ezarritako epe barruan aurkeztu beharko duzu.

Beste tramite batzuk