Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

11. Legealdia (2017-2020)
Inprimatu

Titularra: Sonia Pérez Ezquerra
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)

ORGANIGRAMA
Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sonia Pérez Ezquerra
Komunikazio Zuzendaritza

María Victoria Talavera Pérez

Zerbitzu Zuzendaritza

María Mercedes Fernández Simancas

Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza Isabel Muela López
Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza Gregorio José Zurro Tobajas
Merkataritza Zuzendaritza Juan Emilio Andrades García
EGINTZA ARLOAK

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari:

 • Turismoa.
 • Merkataritza.
 • Kontsumoa.
 • Merkataritza, Industria eta Nabigazioko ganberak.
 • Sailari atxikita dauden edo sailaren mendekoak diren erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 • Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari atxikita daude, sortze-arauetan ezarritako moduan, kide anitzeko organo hauek:

 • Merkataritzako Establezimendu Handien Batzordea.
 • Merkataritzako Aholku Batzordea.
 • Merkataritza Banaketaren Behatokia.
 • Euskadiko Turismo Mahaia.
ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK

Hauek Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari atxikita geratzen dira:

 • Kontsumobide–Euskal Kontsumoko Euskal Institutua erakunde autonomoa, ekainaren 29ko 9/2007 Legeak sortua.
 • Basquetour–Turismoaren Euskal Agentzia–Agencia Vasca de Turismo SA sozietate publikoa.