Kultura eta Hizkuntza Politika

11. Legealdia (2017-2020)
Inprimatu

Titularra: Bingen Zupiria Gorostidi

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)

Tlf.: 945019371 Ext. 19371
Faxa: 945019533

ORGANIGRAMA
Kultura eta Hizkuntza Politika Bingen Zupiria Gorostidi
  Kabinetearen eta Gizarte Hedabideen Zuzendaritza Nekane Zeberio Ganzarain
  Zerbitzu Zuzendaritza Leire Corrales Goti
  Kultura Sailburuordetza José Ángel María Muñoz Otaegi
  Kultura Ondarearen Zuzendaritza Mikel Xabier Aizpuru Murua
  Kultura Sustatzeko Zuzendaritza Aitziber Atorrasagasti Calcedo
  Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza Jon Redondo Lertxundi
  Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza Miren Dobaran Urrutia
  Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza José Ricardo Lozano Santos
  Euskara Sustatzeko Zuzendaritza Estibaliz Alkorta Barragán
  Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza Josune Zabala Alberdi
EGINTZA ARLOAK

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari:

 1. Hizkuntza-politika.
 2. Euskara sustatzea.
 3. Ondare historiko-artistikoa kudeatu eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxibategiak.
 4. Arte- eta kultura-jarduerak eta horien zabalkundea.
 5. Kirolak.
 6. Komunikabide sozialak; irratien emakida eta frekuentzien esleipena.
 7. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK
 1. Kulturaren Euskal Kontseilua
   219/2000 Dekretua , uztailaren 7koa (EHAA 227; 00-11-27)
 2. Euskararen Aholku Batzordea
  132/2000 Dekretua , uztailaren 11koa (EHAA 134; 00-07-13)
  132/2000 Dekretua , uztailaren 11koa (EHAA 142; 00-07-26) (Hutsen zuzenketa)
  179/2002 Dekretua, uztailaren 16koa (EHAA 148; 02-08-07)
 3. Kirolaren Euskal Kontseilua
  14/1998 Legea ,  ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  220/2000 Dekretua, azaroaren 7koa (EHAA 227; 00-11-27)
  12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
 4. Euskadiko Gazte Planaren Zuzendaritza Batzordea 
  239/1999 Dekretua , ekainaren 2koa (EHAA 112; 99-06-15)
  Aldatu egiten da 2. artikulua, 25/2006 Dekretuaren bigarren xedapenaren arabera
 5. Euskal Ikus-entzunezkoaren Erakundearteko Batzordea (EIEB) 
  218/2003 Dekretua , 23 septiembre (EHAA 195; 07-10-03)
 6. Euskadiko Ondare Arkitektoniko Monumentalaren Aholku Batzordea
  284/1990 Dekretua , urriaren 23koa (EHAA 229; 90-11-16)
 7. Euskadiko Arkeologia Ondarearen Aholku Batzordea
  62/1996 Dekretua , martxoaren 26koa(EHAA 67; 03-04-96)
 8. Euskadiko Dokumentu Ondarearen eta Artxiboen Aholku Batzordea
  232/2000 Dekretua ,  azaroaren 21koa (EHAA 235; 00-12-11)
 9. Dokumentazioa Balioesteko eta Aukeratzeko Batzordea (COVASED)
  232/2000 Dekretua ,  azaroaren 21koa(EHAA 235; 00-12-11)  30.1 art
 10. Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea
  14/1998 Legea , ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
   85/2004 Dekretua , maiatzaren 18koa (EHAA 99; 27-05-04)
 11. Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordea
  14/1998 Legea , ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
  94/2004 Dekretua , maiatzaren 25koa (EHAA 108; 04-06-09)
 12. Kirol Justiziako Euskal Batzordea
  14/1998 Legea , ekainaren 11koa (EHAA 118; 98-06-25)
  12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)
 13. Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea
  131/2004 Dekretua , ekainaren 29koa (EHAA 135; 04-07-16)
 14. Euskadiko Museoen Aholku Batzordea
  54/2008 Dekretua , martxoaren 18koa (EHAA 64; 08-04-4)
 15. Euskadiko Liburutegien Aholku Batzordea
  232/2008 Dekretua , abenduaren 30koa (EHAA 12; 09-01-19)
 16. Baliokidetzen Jarraipen Batzordea
  297/2010 Dekretua , azaroaren 9koa (EHAA 219; 10-11-15)
 17. Aholku Batzordea eta Erabilera Terapeutikoko Baimenen Euskal Batzordea (COVAUT)
  12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa (EHAA 126; 12-06-28)

 

ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK
 1. Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea (HABE), administrazio-mailako erakunde autonomoa
 2. Euskal Irrati Telebista zuzenbide pribatuko ente publikoa eta ente honekin lotutako sozietateak-
 3. Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute zuzenbide pribatuko ente publikoa /Basque Institute:  3/2007 Legea, apirilaren 20koa (EHAA  89; 07-05-10)
 4. Euskadiko Liburutegia erakunde autonomo administratiboa: 11/200 Legea, urriaren 25koa (EHAA  222; 07-11-19)
 5. Euskadiko Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoko beste entitate batzuk:
SOZIETATE PUBLIKOAK

Euskadiko Orkestra, S.A. sozietate publikoa: 62/1982 Dekretua, otsailaren 15ekoa (EHAA 41; 82-03-26)  

ERREGISTROAK
 1. Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erregistroa
    7/1990 Legea, uztailaren 3koa (EHAA 157; 90-08-06)
   342/1999 Dekretua, urriaren 5ekoa (EHAA 203; 99-10-22)
 2. Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusia
    7/1990 Legea, uztailaren 3koa (EHAA 157; 90-08-06)
   342/1999 Dekretua, urriaren 5ekoa (EHAA 203; 99-10-22)
 3. Euskal Herriko Gazte Elkarteen Eta Gazteriari Zerbitzuak Eskaintzen Dizkioten Entitateen Zentsu Nagusia
   1986aren urtarrilaren 15eko Agindua (EHAA 13; 86-01-22)
 4. Irratidifusio Enterpresen Errolda
    296/1994 Dekretua, uztailaren 12koa (EHAA 140; 94-07-22)
 5. Jabego Intelektualen Errolda Nagusia
   20/1992 Legea, uztailaren 7koa (BOE 168; 14-07-92)
   R.Decreto 733/1993, maiatzaren 14koa (BOE 142; 15-06-93)
   R.Decreto 733/1993, maiatzaren 14koa (BOE 166; 13-07-93) (Hutsen zuzenketa)
 6. Euskadiko Aterpetxen Erregistro Bateratuan
     1997ko azaroaren 12ko Agindua (EHAA 226; 97-11-25)
     1997ko azaroaren 12ko Agindua (EHAA 234; 97-12-05) (Hutsen zuzenketa)
 7. Euskadiko Kirol Erakundeen Erregistroa
     14/1998 Legea, ekainaren 11koa (EHAA 118; 90-06-25)
 8. Euskaltegien eta Euskararen Autoikaskuntzarako Zentroen Erregistroa
     2003ko abuztuaren 6ko Agindua (EHAA 176; 03-09-10)
     2003ko abuztuaren 14ko Agindua (EHAA 217; 03-11-06)
 9. Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroa
    7/2006 Legea, abenduaren 1eko 8. artikulua (EHAA 239; 06-12-18)
   132/2011 Dekretua, ekainaren 21ekoa, Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko araudia onartu eta museo edo bilduma bat «Euskadiko Museoa» edo «Euskadiko Bilduma» dela onartzeko aitorpena arautzen duena (EHAA 127; 11-07-05).
 10. Euskal Autonomia Erkidegoko Jabetza Intelektualaren Lurralde Erregistroa
  Agindua 2012ko urtarrilaren 9koa, Kulturako sailburuarena, sortzen duena. (EHAA 22; 12-02-20)
 11. Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratua (ETZEB)
  - 222/2012 Dekretua, urriaren 16koa, sortu eta arautzekoa dena (EHAA 232;12-11-30).