Egoitza elektronikoa

Liburuzain Laguntzaileen lan poltsa

2022/06/16 - 2022/06/30
Inprimatu
Arrasate/Mondragón
Gipuzkoa
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Arrasateko Udala
Lehiaketa:
Liburuzain Laguntzaileen lan poltsa
Lanpostua:
Liburutegiko laguntzaile
Mota:
Lan-poltsak
Kontratu-mota:
Bitarteko funtzionarioa
Taldea:
C1
Eginkizunak eta atazak:

Eginkizun esanguratsuenak:

 • Liburutegiko agiriak teknikoki tratatzea, liburutegiak kudeatzeko programa informatikoaren bidez.
 • Jendearen kontsultak eta eskaerak erantzutea.
 • Liburuak maileguan uztea, eta itzultzeko egunen jarraipena egitea eta kontrol sistemak ezartzea. Dokumentuen erreserbak kudeatzea.
 • Telefonozko deiak jaso eta banatzea. Informazioa ematea.               
 • Korrespondentzia jaso eta banatzea, aldizkari berriak erregistratzea.
 • Harreran dauden eta egon daitezkeen beste zerbitzuaz arduratzea; fotokopiagailua eta abar.
 • Fondoa ordenaturik mantentzea.
 • Erabiltzaileen eta agirien estatistikak egitea.
 • Liburutegiko arauak bete daitezen zaintzea.
 • Literaturari buruzko aipamenak irakurtzea, dokumentuak aukeratu, gomendatu eta eroste aldera.
 • Parte hartzea mintegietan.
 • Bazkide berrien txartelak kudeatzea.
 • Liburutegiko materiala zaintzea, eta saiatzea egoera onean egon daitezen eta horiek konpontzen. Tresneria berritu eta erosteko proposatzea.
 • Irakurketa sustatzeko jardueretan laguntzea.
 • Harremanetan jartzea ikastetxeetako arduradunekin, liburutegiko ekintzak zabaltzeko.
 • Bibliografiaren fondoa xahutzen laguntzea.
 • Liburutegiko langileak ordezkatzea beharrezkoa denean. Eta, oro har, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat datozen lanak burutzea.

Eta, oro har, bere kategorian haren arduradun hierarkikoak eskatzen dizkion egiteko guztiak.

Titulazioa:

Goi Batxilergoa, Lanbide Heziketa bigarren mailakoa edo baliokidea den titulu baten jabe izatea, edo titulua lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

Hizkuntza eskakizuna:

Euskarako C1 maila egiaztatzea

Beste baldintza batzuk:

a)    Nazionalitate espainiarra izatea, 5/2015 enplegatu publikoaren oinarrizko estatutu-testu bateratuko 57. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

b)    Hamasei urte beterik izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretiroaren gehieneko adina ez gainditzea.

c)    Goi Batxilergoa, Lanbide Heziketa bigarren mailakoa edo baliokidea den titulu baten jabe izatea, edo titulua lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

Euskarako C1 maila egiaztatzea, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura egokitzekoa den 297/2010 Dekretuan, azaroaren 9koan zehazten den edozein titulurekin. Aipaturiko dekretuaren 3.4. artikuluan ezarritako medioetako edozein balia dezakete, eta horretarako konbalidatuak geratzen dira bertan aipatzen diren euskarako ziurtagiri eta tituluak.      

d)    Diziplina espediente bidez Administrazioko zerbitzutik baztertu ez izana, ez eta funtzio publikoak betetzeko gaitasunik gabe egotea ere.

e)    Ez egotea legezko ezintasun edo bateraezintasun egoeran.

f)    Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, eta dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen gaixotasunik edo akats fisikorik edo psikikorik ez izatea, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, aplikatzearen kalterik gabe.     

g)    Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiria izatea, zeinak egiaztatzen duen interesduna ez dela kondenatua izan, lege organikoan ezarritakoaren arabera.   


Onartzea
Elektronikoa:

 Udal webgune bidez (www.arrasate.eus/herritarren ataria).

Aurrez aurrekoa:
 • Udaleko erregistro orokorrean (BAZ-Arano eta Garcia maisu-maistrak, 8).
 •  39/2015 legeak –Administrazio publikoen prozedura amankomun legeak– 16.4 artikuluan ezarri moduan. 
Deialdia
Gaiak:

 Gaiak.

— Liburutegi publikoa: kontzeptua, funtzioak eta zerbitzuak.

— Euskadiko liburutegiei buruzko legea.

— Funtsen katalogazioa eta sailkapena. ISBD arauak, MARC formatua eta CDU sailkapena.

— Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea.

— Liburutegia eta IKTak.

— Irakurketa sustatzea.

— Literatura unibertsala.

— Euskal literatura.

— Haur eta gazte literatura.

— Euskal haur eta gazte literatura.

 Bibliografia.

— Auxiliar de archivos y bibliotecas: temario general. Sevilla: Siete Editores: Mad, 2016.

— Aldekoa, Iñaki. Euskal literaturaren historia. Donostia: Erein, 2008.

— Blake, Quentin. 1001 libros infantiles que hay que leer antes de crecer. Barcelona: Grijalbo, cop. 2010.

— Christianson, Scott. 100 libros que cambiaron el mundo. Barcelona: Blume, 2019.

— Etxaniz Erle, Xabier, López Gaseni, Jose Manuel. XXI. Mende hasierako haur eta gazte literatura. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, 2011.

— Olaran Múgica, María. ISBD consolidada y MARC 21: manual práctico para catalogadores. Madrid: Arco Libros, 2012.

— Peña Huertas, M.ª José de la. Manual de indización y clasificación: encabezamientos de materia y CDU. Madrid: Estudio de Técnicas Documentales, 2014.

*  Baliabide elektronikoak:

— 11/2007 legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/l/2007/10/
26/11/dof/eus/html/webleg00-contfich/eu/

(Kontsulta-data: 2022-04-12)

— Liburutegi Zerbitzua.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/liburutegi-zerbitzua       

(Kontsulta-data: 2022-04-12)

— MARC21 formatua erregistro bibliografikoetarako. Edizio osoa, 2011ko urria. 2020ko azaroan eguneratua. Jatorrizkoan oinarrituta, 2011ko urria. [Linean]

http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/MARC21_registros-bibliograficos.pdf 

(Kontsulta-data: 2022-04-12)           

— Reglas de catalogación.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/liburua/katalogazio-arauak/

(Kontsulta-data: 2022-04-12)           

— Katalogazioa arauak.

http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/ReglasDeCatalogacion/

(Kontsulta-data: 2022-04-12)

— Sailkapen Hamartar Unibertsala.

https://udcsummary.info/php/index.php?lang=es

(Kontsulta-data: 2022-04-12)

— Arrasateko Udal Biblioteka.

https://www.arrasate.eus/biblioteka

(Kontsulta-data: 2022-04-12)