Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila

Arautegia

Inprimatu

EBAZPENA, 2017ko urtarrilaren 9koa, Ingurumeneko sailburuordearena, zeinaren bidez jendaurrean jartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan sustatzen ari diren zenbait jarduerei dagokien ingurumen-baimen bateratua berrikusteko aurkeztu diren zenbait proiektu.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Ebazpena
 • Organo arau-emailea: Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 6
 • Hurrenkera-zk.: 91
 • Xedapen-zk.: ---
 • Xedapen-data: 2017/01/09
 • Argitaratze-data: 2017/01/10

Gaikako eremua

 • Gaia: Ingurune naturala eta etxebizitza; Ekonomi Jarduerak; Administrazioaren antolamendua; Ogasun eta Ekonomía
 • Azpigaia: Ingurumena; Industria; Gobernua eta herri administrazioa; Hirigintza eta etxebizita; Ekonomia

Testu legala

Ekainaren 11ko 5/2013 Legeak aldatutako Poluzioaren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen xedea da atmosferaren, uraren eta zoruaren poluzioa ekiditea, eta, hau posible ez denean, murriztu eta kontrolatzea. Horrela, poluzioaren prebentzio eta kontrol integratuko sistema bat ezartzen du, ingurumena bere osotasunean babesteko.

Ekainaren 11ko 5/2013 Legeak aldatutako Poluzioaren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak ezarritakoari jarraituz, instalazioen eraikuntzak, muntaiak, ustiaketak edo lekualdaketek, eta baita funtsezko aldaketek ere, ingurumeneko baimen bateratua behar dute, baldin eta lege horren I. eranskinean jasota badaude. Ingurumeneko baimen bateratuaren helburua araua bete behar duten instalazioek bere xedea bete dezaten beharrezkoak diren baldintzak ezartzea da, hain zuen, baimena ematerakoan parte hartu behar duten Herri Administrazio desberdinen lankidetza bermatuko duen eta hiritarren administrazio beharrak arintzen dituen prozedura baten bitartez gauzatuko dena.

Beste alde batetik, legearen 25. artikuluak baimena eguneratzeko baldintzak ezartzen ditu. Horrela, instalazioan burutzen den jarduera nagusiarentzako eskuragarri diren teknologia hoberenen ondorioak argitaratu ostean, lau urteko epemugan eskumena duen administrazioak baimenak baldintza horiek eguneratu direla ziurtatu behar izango du. Beraz, beharrezkoa izanez gero baimeneko baldintza guztiak aldatuko dira bete beharreko eta eskuragarri diren teknika hoberenekin bat egiteko.

2013ko apirilaren 9an, Europar Komisioaren 2013ko martxoaren 26ko Erabakia argitaratu zen Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean. Erabaki horrek eskuragarri diren teknologia hoberenen inguruko ondorioak ezartzen ditu porlana ekoizteko jarduerarako. Erabakia Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/75/UE emisio industrialentzako Zuzentarauak ezarritakoaren arabera garatzen da (2013/163/UE Erabakia).

Ebazpen honen eranskinean agertzen diren enpresak, kokatzen dira eskuragarri diren teknologia hoberenen ondorio dokumentuen aplikazio-eremuan.

Ekainaren 11ko 5/2013 Legeak aldatutako Poluzioaren Prebentziorako eta Kontrolerako uztailaren 1eko 16/2002 Legeak araututakoari jarraituz Euskadiko Autonomia Erkidegoan sustatzen diren ebazpen honen eranskinean agertzen diren jarduerei dagokien ingurumen baimen bateratua berrikusteko aurkeztu diren proiektuak jendaurrean jarri beharra dago.

Hauek ikusirik: 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa; 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, Poluzioa prebenitzeko eta kontrolerakoa, ekainaren 11ko 5/2013 Legeak aldatua; Emisio Industrialaren Erregelamendua onartzen duen eta Poluzioa Prebenitzeko eta Kontrolerako uztailaren 1eko 16/2012 Legea garatzen duen urriaren 18ko 815/2013 Errege Dekretua; 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinen eta kutsatutako lurzoruena; 24/2016 Dekretua, azaroaren 26koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena; 196/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena; 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, eta, oro har eta bereziki, aplikagarri den beste legedia, honako hau

Gaiarekin lotutako edukiak


Arauaren historia (6)

Arauaren historia

Eskumenak eta transferentziak (0)

Ez dago lotutako edukirik.

Garrantzi juridikoko dokumentazioa (0)

Ez dago lotutako edukirik.