Osasun Saila / Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Arautegia

Inprimatu

26/2022 DEKRETUA, otsailaren 15ekoa, zeinaren bidez onartzen baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, lanbide-heziketa, hizkuntza-irakaskuntzak, arte-irakaskuntzak, musika-irakaskuntzak, kirol-irakaskuntzak, urrutiko hezkuntza eta helduen hezkuntza ematen duten Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetako lanpostuen zerrenda, irakaskuntza horietako lan-legepeko irakasleentzat eta irakasleen kidegoetako funtzionarioentzat gordeta.

Identifikazioa

 • Lurralde-eremua: Autonomiko
 • Arau-maila: Dekretua
 • Organo arau-emailea: Hezkuntza Saila
 • Jadanekotasuna-egoera: Indarrean

Aldizkari ofiziala

 • Aldizkari ofiziala: EHAA (Euskal Herria)
 • Aldizkari-zk.: 44
 • Hurrenkera-zk.: 1023
 • Xedapen-zk.: 26
 • Xedapen-data: 2022/02/15
 • Argitaratze-data: 2022/03/02

Testu legala

Aurkibidea erakutsiAurkibidea ezkutatu

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzko otsailaren 19ko 2/1993 Legearen II. tituluko I. kapituluan honako hauek arautzen dira: irakaskuntzako funtzio publikoaren egitura eta antolaketa, lanpostuen zerrenden figura, betiere haren oinarrizko printzipioak eta hura prestatzeko zaindu beharreko prozedura-bideak zehaztuaz.

Ildo horretan, aipatu legearen 5. artikuluak xedatzen du direlako zerrendek izan behar duten gutxieneko edukia: izena, ikastetxea, ikerketarako eta irakaskuntzari laguntzeko edo ikuskaritza teknikorako zerbitzua, eta, beharrezkoa bada, adskribatuta dagoeneko hezkuntza-administrazioari dagokion lurralde-eremua; jarduteko eskatzen diren betekizunak, zeintzuen artean egon behar duten hizkuntza eta eskakizunak eta derrigortasun-datak; kasu bakoitzari dagokion talde, kidego, eskala edo lan-kategoria; eta, azkenik, funtzionarioentzako gordetako lanpostuei dagokienez, berariazko osagarria eta lanpostuak betetzeko sistema.

Bestalde, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 5. artikuluko h) apartatuarekin bat etorriaz, 4. artikuluko i) apartatuak, batetik, Jaurlaritzari aitortu egiten dio lanpostu-zerrendak onartzeko eskumena, eta, bestetik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari erreserbatzen dio irakasleen lanpostu-zerrendak proposatzeko eskumena.

Lanpostu-zerrendak etengabe eguneratu behar dira, hain justu ere ikasturte aldaketa dela-eta ikastetxeetan sortutako egoera berriei egokitzeko. Hortaz, 2021-2022 ikasturteari dagokion eguneraketa ezarri behar da.

Lanpostu-zerrenda hau prestatzeko, honako hauek errespetatu dira: urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretuan eta uztailaren 23ko 182/2002 Dekretuan ezarritako hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko irizpideak (6/2000 Dekretuaren bidez, uztailaren 23ko 182/2002 Dekretua aldatu zen).

Hezkuntza sailburuaren proposamenez, Euskadiko Eskola Kontseiluak azaldutakoa entzunda, eta Gobernu Kontseiluak, 2022ko otsailaren 15eko bileran, eztabaidatu eta onartu ostean, honako hau

 1. IES Urbi BHItik Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoko lanpostu bat bereizi eta CIFP Bidebieta LHIIan txertatzen da. Hona lanpostua: 玂sasun-prozesuak espezialitatekoa, 2. HE eta derrigortasun-data igarota.

 2. IES Urbi BHItik Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoko lanpostu bat bereizi eta CIFP Bidebieta LHIIan txertatzen da. Hona lanpostua: 玂sasun eta laguntzako prozedurak espezialitatekoa, 2. HE eta derrigortasun-data igarota.

  BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Eranskinetan jasotako lanpostuek esleiturik dute berariazko osagarria, zeina jarraian zehazten den, urteko osoko zenbatekoetan. Zenbateko horiek hilekoetan banatuko dira, zehazki, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 1/2021 Legearen 19. artikuluan arautzen den bezala.

  BOG: Berariazko osagarria, guztira.

  BOO: Berariazko osagarri orokorra.

  DBO: Dedikazio bereziaren osagarria, bigarren eta hirugarren maletetako kapitalizazioetatik datorrena.

  (Ikus .PDF)

  HIRUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Dedikazioa bereziko osagaiaren lehen maila egiaztatu duten irakasleek, gorago adierazi diren zenbatekoez gain, urteko 1.186,36 euroko osagarria jasoko dute.

  Dedikazio bereziko osagaiaren laugarren maila egiaztatu duten irakasleek, karrerako funtzionario direnek, urteko 707,70 euro jasoko dituzte; eta dedikazio bereziko osagaiaren bosgarren maila egiaztatu dutenek urteko 586,46 euro jasoko dituzte; betiere goragoko paragrafoetan adierazi diren zenbatekoen osagarri bigarren xedapen gehigarrian zehaztu bezala banatuko dira aipatu zenbatekoak, hilabeteka.

  LAUGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Irakaskuntza-karrera profesionalaren gaineko negoziaziorik gertatu arte, Bigarren Hezkuntzako pertsonalak honako irakaskuntza eta ikastetxe hauetan tutoretza funtzioak egiteagatik pizgarri ekonomiko osagarria jaso ahal izateak indarrean dirau: Bigarren Hezkuntzako Araubide Orokorrekoa edo Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan eta Helduen Hezkuntzako Ikastetxeetan; eta hori dela-eta, 874,30 euroko zenbatekoa jasotzeko eskubidea sortuko da, zeina bigarren xedapen gehigarrian adierazi bezala banatuko baita, hilabeteka.

  BOSGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Zuzendaritzako funtzioak egiteak berarekin dakar honako honetan ezarritako ordainsariak jasotzeko eskubidea: Unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioentzako ordainsariei buruzko ekainaren 26ko 177/1990 Dekretua. Unibertsitatez kanpoko irakasle publikoen lan-baldintzak arautzeko Akordioaren barruan eguneratuko dira ordainsari horiek, hain justu ere beherago zehaztutako urteko zenbatekoetan, betiere bigarren xedapen gehigarrian adierazi bezala banaturik, hilabeteka.

  Bigarren Hezkuntzako Katedradunen Kidegoa.

  Hizkuntza Eskola Ofizialeko Katedradunen Kidegoa.

  Musikako eta Arte Eszenikoetako Katedradunen Kidegoa.

  Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradunen Kidegoa.

  (Ikus .PDF)

  Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoa.

  (Ikus .PDF)

  Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoa.

  Irakaskuntza Ertainen Institutu Teknikoetako Irakasleen Kidegoa.

  (Ikus .PDF)

  Hizkuntza Eskola Ofizialeko Irakasleen Kidegoa.

  (Ikus .PDF)

  Musikako eta Arte Eszenikoetako Irakasleen Kidegoa.

  Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleen Kidegoa.

  (Ikus .PDF)

  Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan zuzendaritza-karguak betetzen dituzten maisu-maistrak.

  (Ikus .PDF)

  Xedapen gehigarri honetan xedatutakoa ezartzeko, ikastetxe guztietan, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan, Pertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan eta Lanbide Heziketako ikastetxe integratuetan izan ezik, ikastetxeko ikasle-kopurua honela zehaztuko da: zenbat ikasle matrikulatu diren ikastetxean erregimen ofizial, presentzial eta osoko eskaintzan irakasten diren irakaskuntza arautuetan.

  Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan ikastetxeko ikasle-kopurua ikastetxe horretan irakaskuntza ofizialetan matrikulatu direnen kopurua izango da.

  Lanbide Heziketako ikastetxe integratuen kasuan, hasierako prestakuntzan matrikulatutako ikasleen kopuruaren eta enplegurako prestakuntzako ikasleen kopuruaren batuketa hartuko da kontuan. Azken kasu honetan, enplegurako prestakuntza-ikastaroen iraupenaren arabera, ohiko ikasturtearen iraupenari begira, haztatuko da ikasleen kopurua.

  Helduen Hezkuntza Ikastetxeetan gelen kopurua honako hau izango da: prestakuntza arautuen ikasturte hasierako matrikula-datuetan agertzen diren taldeak, bider 1,6 indize-zuzentzailea.

  Pertsona batek bi kargu baditu, osagarri altuena duen karguagatik soilik ordainduko zaio. Era berean, zerbitzuaren beharrak direla eta, irakasle bati zuzendaritzako kargua edo kargu akademikoa eta aldi berean talde bateko tutoretza edo zikloko koordinatzailearen funtzioak esleituz gero, osagarri altuena duenagatik ordainduko zaio soilik: izan karguari dagokion osagarria, izan tutore- edo ziklo-koordinatzailearen funtzioak benetan betetzeagatik dagokion pizgarri ekonomiko gehigarria.

  SEIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Derrigortasun-datarik gabeak edo derrigortasun-data igarota dutenak izan daitezke 1. Hizkuntza Eskakizuna duten lanpostuak, eta derrigortasun-data igarota dute 2. Hizkuntza Eskakizuna duten lanpostu guztiek, dekretu honen eranskinetan jasotako zerrendetan zehazten denez.

  ZAZPIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Bigaren Hezkuntzako Institutuetan lanpostua betetzen duten maisu-maistren lanpostu-mailako osagarria urteko 2.192,26 eurotan gehituko da, Bigarren Hezkuntzako irakasleen lanpostu-mailako osagarriaren zenbatekoarekin berdintzekotan.

  ZORTZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Dekretu honen eranskinetan jasotako zerrendetan agertzen diren lanpostuak betetzeko sistema lekualdatze-lehiaketa arruntarena izango da, berezi gisa sailkatzen diren lanpostuen kasuan izan ezik, berariazko lehiaketaren bidez beteko baitira, eta 獶antzerti Euskadiko Arte Dramatiko eta Dantza Goi Eskolako lanpostuak izan ezik, hurrengo Errege Dekretuaren 6. artikuluan xedatukakoaren arabera beteko baitira: 1364/2010 Errege Dekretua, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan bildutako irakasle kidegoetako langile funtzionarioen arteko estatu mailako lekualdatze-lehiaketak eta haiek bete beharreko lanpostuen beste hornikuntza-prozedura batzuk arautzen dituena.

  BEDERATZIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Atzerriko hizkuntzan eman behar diren espezialitateetako lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, espezialitate egokia izateaz gaian, ondoko dekretuko 2. artikuluan ezarritako titulu, gaitze edo ziurtagiriren bat izan beharko da: 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakas-arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza-gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena eta tituluak eta ziurtagiriak onartzen dituena.

  HAMARGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

 1. Hizkuntza Indartzeko irakasleen lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik baten bat izatea:

  Gaztelania eta Literatura.

  Euskara eta Literatura.

  Geografia eta Historia.

  Latina.

  Greziera.

  Ingelesa.

  Frantsesa.

  Alemana.

  Filosofia.

 2. 獽ultura Klasikoa籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik bat izatea:

  Latina.

  Greziera.

 3. 獵urriculum-aniztasuna, Zientzia- eta matematika-esparrua籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik bat izatea:

  Biologia eta Geologia.

  Fisika eta Kimika.

  Matematika.

  Teknologia.

 4. 獵urriculum-aniztasuna: Hizkuntza- eta gizarte-esparrua籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik bat izatea:

  Gaztelania eta Literatura.

  Euskara eta Literatura.

  Geografia eta Historia.

  Latina.

  Greziera.

  Ingelesa.

  Frantsesa.

  Alemana.

 5. 玃ertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Zientzia- eta teknologia-esparrua籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da honako espezialitate hauetarik bat izatea:

  Biologia eta Geologia.

  Fisika eta Kimika.

  Matematika.

  Teknologia.

  Informatika.

 6. 玃ertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Gizarte-esparrua籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da 獹eografia eta Historia espezialitatea izatea.

 7. 玃ertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Ingelesa)籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da 獻ngelesa espezialitatea izatea.

 1. 玃ertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Frantsesa)籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da 獸rantsesa espezialitatea izatea.

 1. 玃ertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Gaztelera)籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da 獹aztelania eta Literatura espezialitatea izatea.

 2. 玃ertsona Helduen Hezkuntzako ikastetxeetan Komunikazio-esparrua (Euskara)籸en lanpostuetara sartzeko eta haietan jarduteko, beharrezkoa da 獷uskara eta Literatura espezialitatea izatea.

  HAMAIKAGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

  Dekretu honetan xedatutako lanpostu guztietara sartzeko eta haietan jarduteko beharrezkoa da haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteari buruzko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoaren 57.1 artikuluan ezarritakoaren araberako ezezko ziurtagiria.

  AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA

  Administrazio bideari amaiera ematen dion dekretu honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Jaurlaritzaren Kontseiluari, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hileko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

  AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA

  Dekretu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera izango ditu ondorioak.

  Vitoria-Gasteizen, 2022ko otsailaren 15ean.

  Lehendakaria,

  I袸GO URKULLU RENTERIA.

  Hezkuntzako sailburua,

  JOKIN BILDARRATZ SORRON.

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

  (Ikus .PDF)

Gaiarekin lotutako edukiak.


Arauaren historia

Ez dago lotutako edukirik

Eskumenak eta transferentziak

Ez dago lotutako edukirik

Garrantzi juridikoko dokumentazioa

Ez dago lotutako edukirik