Segurtasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Segurtasun Saila Euskadi.eus

Egutegiak

DEIALDIA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Hauteskundeetarako deialdia argitaratuko da EHAAn EHAA 28      

HAUTESKUNDE BATZORDEAK

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
LHHB eta EHBaren hasierako eraketa bokal judizialekin H B 31      
Izendatutako pertsonek mahaikide gisa ordezkatzea eskatzen dute, hauteskundeetan hautagaiak izateagatik H B   1-4    
LHAOetan argitaratzea LHHB-en eta EHB-aren osaera. LHAO   5    
Hautagai-zerrendetako ordezkariek batzordekide ez judizialak izendatzeko proposamen bateratua. ALDERDIAK   24 4  
Hala ez bada, bidezkoa da batzordekide ez judizialak LHHBk eta EHBk izendatzea. H B   24 4  

HAUTESKUNDE-ERROLDA ZUZENTZEA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Hauteskunde erroldaren erakustaldia Udaletxeetan eta Kontsuletxeetan UDALA   3-10    
Erreklamazioen aurkezpena Udaletan eta Konsuletxeetan HEBPOaren aurrean HERRITARRAK   3-10    
Hautagai-zerrenden ordezkariek erreklamazioak egitea HEBOPren aurrean, errolda arrazoirik gabe handitzeagatik. ALDERDIAK   3-10    
HEBPOk hautesleen erreklamazioak ebaztea HEBPO   11-13    
Ebazpenen berri emango zaie egin dituztenei, Udalei eta Kontsuletxeei HEBPO   14    
Zuzenketen erakustaldia Udaletxeetan eta Kontsuletxeetan egingo da UDALA   14    
HEBPOren ebazpenen aurkako errekurtsoa Administrazioarekiko auzien Epaitegiaren aurrean HERRITARRAK   15-19    
Epaitegiak errekurtsoen ebazpena ematea EPAIT / AUZIT   20-24    
Epaia jakinaraztea interesatuari, udalari, kontsulatuari eta HEBOPri. EPAIT / AUZIT   20-24    

BARRUTIAK SAILKATZEA HAUTESKUNDE-SAIL ETA MAHAITAN

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Udaletxeetan eta LHAOetan argitaratuko dira atalak, lokalak eta hauteskunde mahaiak LHAO
UDALA
  3    
Hauteskunde-sail, lokal eta mahaien mugapenei buruzko erreklamazioa egitea LHHBren aurrean HERRITARRAK   4-9    
LHHBk erreklamazioak ebaztea LHHB   10-19    
Mahaien eta Lokalen erakustaldia udaletxeetan eta interneten bidez (www.ine.es) UDALA     11-20  

HAUTESKUNDE-MAHAIAK ERATZEA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Udalen zozketa Mahaikideak izendatzeko UDALA   22-26    
Mahaikideen izendapenaren jakinaraztea eta eskuliburuak ematea EHB   23-29    
Mahaikideen aitzakien alegazioak EHBren aurrean Mahaien eraketara ez joateko HERRITARRAK   24 6  
EHBk ebatzi eta jakinaraziko dio lehenengo kide ordezkoari ordezkapena, hala badagokio EHB   25 11  
Mahaikideek EHBri jakinaraztea ezin direla kargua betetzera joan HERRITARRAK     12-17  
EHBri jakinaraztea gerora sortutako ezintasuna aurreko epearen ostean. HERRITARRAK     21 (8ak baino lehen)  

ORDEZKARIAK, ADMINISTRAILEAK, ARTEKARIAK eta AHALDUNAK

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Alderdi politikoek euren ordezkari nagusiak izendatuko dituzte AEHBaren aurrean ALDERDIAK 29 5    
Ordezkari nagusiek hautagai-zerrenden ordezkariak izendatuko dituzte AEHBaren aurrean ALDERDIAK 29 7    
AEHBk LHHBei, euren lurraldetako, hautagai-zerrendetako ordezkarien izenak jakinaraziko dizkie AEHB 30 9    
Hautagai-zerrendetako ordezkariek mandatariak izendatuko dituzte EHBaren aurrean ALDERDIAK 31   14  
Administratzaile orokorren izendapena AEHBren aurrean ALDERDIAK 29 7    
Hautagai-zerrendetako ordezkariek artekariak izendatuko dituzte JEZ 31   18  
EHBk artekariak 3. eta 4. orriak bidaliko dizkiete Mahaiei EHB     21 (8ak baino lehen)  
Ahaldunak izendatzea ALDERDIAK 31   21  

HAUTAGAI-ZERRENDAK

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Hautagai-zerrendetako kide hautaezinen dimisioa aurkeztea LHHBan HERRITARRAK 31 17    
Hauteskunde koalizioak eratu direla jakinaraztea AEHBri edo LHHBei ALDERDIAK 29 7    
Hautagai-zerrendak aurkeztuko zaizkie LHHBei ALDERDIAK   12-17    
Aurkeztutako Hautagai-zerrendak EHAAn argitaratuko dira EHAA   19    
LHHBk hautagai-zerrenden agiriak AEHBri bidaliko dizkiote LHHB   18    
LHHBaren bilera hautagai-zerrenden agiriak aztertzeko LHHB   18    
AEHBaren bilera hautagaiak bikoiztuta dauden edo ez egiaztatzeko eta jakinarazteko AEHB   18-21    
LHHBk ordezkariei jakinaraztea antzemandako edo salatutako irregulartasunak LHHB   20-21    
Irregulartasunak konpontzea ALDERDIAK   22-23    
LHHBk hautagai-zerrendak aldarrikatuko ditu LHHB   24    
EHAAn argitaratuko dira aldarrikatutako hautagai-zerrendak EHAA   25    
Administrazioarekiko Auzien Epaitegian errekurtsoa jartzeko epea ALDERDIAK   26-27    
Errekurtsoaren ebazpen judiziala EPAIT / AUZIT   27-29    
Konstituzio Auzitegiari babesa eskatzea ALDERDIAK   28 1  
Babes-errekurtsoari buruzko ebazpena KA   29 4  
Auzitegi Goreneko Sala Bereziaren aurrean errekurtsoa aurkeztea, hautagai-zerrendak aldarrikatzearen kontra, baldin eta hauteskunde-kanpaina izan bitartean legez kontra utzitako alderdi baten jarduera jarraitu nahi dutela ikusten bada. ALDERDIAK     5-11  
Auzitegi Goreneko Sala Bereziak ebaztea aurreko errekurtsoa EPAIT / AUZIT     5-14  
Konstituzio Auzitegiaren aurreko babes-errekurtsoa jartzea. ALDERDIAK     6-16  
Babes-errekurtsoaren Konstituzio Auzitegiaren ebazpena KA     7-19  

PROPAGANDA ETA HAUTESKUNDE-KANPAINAREN EKINTZAK

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Aurre-kanpaina: Hauteskunde-iragarkien ekintzak hauteskunde-zerrendei debekatzea, karteletan, merkataritzako euskarrietan edo komunikabideetan. ALDERDIAK 28   4  
Udalek EHBri jakinaraziko dizkiete iragarkiak zeintzuk lekutan jar daitezkeen UDALA 29 4    
EHBk ordezkariei jakinaraztea zeintzuk diren kartelak ipintzeko gordetako tokiak. EHB   26    
Udalek EHBei jakinaraztea eta horiek LHHBei zeintzuk diren hauteskunde-kanpainaren ekintzetarako lokal publikoak. UDALA 29 7    
LHAOn argitaratuko da hauteskunde-kanpainaren ekintzetarako lokal eta leku publikoen zerrenda LHAO 29 12    
Hautagai-zerrendetako ordezkariek hauteskunde-kanpainaren ekintzetarako lokal eta leku publikoak erabiltzeko baimena eskatuko diete EHBei. ALDERDIAK 29 27    
EHBek hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraziko diete zeintzuk lokal eta leku publiko erabiltzea dagozkien EHB   28    

HAUTESKUNDE-KANPAINA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Hauteskunde-kanpaina ALDERDIAK     5-19  
Hauteskunde-inkestak argitaratzeko eta zabaltzeko debekua ALDERDIAK     16-20  
Gogoeta eguna HERRITARRAK     20  

DIRU-LAGUNTZAK HAUTESKUNDE-GASTUENGATIK

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Ogasunaren ardura duen Sailaren Agindua, ELHLko diru-laguntzak eta zenbatekoak eguneratzeko. AD. PUB. 29 2    
AEHBri eta LHHBei jakinaraztea administrari nagusiek eta hautagai-zerrendetakoek irekitako kontuaren zenbakia. ALDERDIAK 29 20    
Hauteskundeetarako diru-laguntzen %30en aurrerakina AEHBri eskatzea. ALDERDIAK 18-20      
Ogasunen ardurako sailak Hauteskundeetarako dirulaguntzen 1. aurrerakina ematea AD. PUB. 26 4    

ESPAINIAKO EGOILIARREN POSTA BIDEZKO BOTOA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Posta bidez botoa emateko eskaera HERRITARRAK 28   11  
HEBPOk hautesleei posta bidez bozkatzeko dokumentazioa bidaltzea HEBPO     1-14  
Hautesleek Mahaiari posta bidezko botoa bidaliko diote HERRITARRAK     1-18 (Luzatua)  

ATZERRIAN BIZI DIREN EGOILIARREN BOTOA (EAHE)

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Hautesleek botoa eskatzea HEBPOri, inprimaki ofizialaren bidez. HERRITARRAK 28 22    
HEBPOk hauteslearen bizitokiari bidaltzea botoa emateko hauteskunde-agiriak (aldarrikapenari errekurtsorik ez dagoenean). HEBPO   25 1  
HEBPOk hauteslearen bizitokiari bidaltzea botoa emateko hauteskunde-agiriak (aldarrikapenari errekurtsoa dagoenean). HEBPO   25 9  
Hautesleek inskribatutako kontsuletxeko bulegoari bidal diezaiokete posta ziurtatua HERRITARRAK   27 16  
Hautesleek botoa utz dezakete inskribatutako kontsuletxeko hautestontzian. HERRITARRAK     17-19  
Kontsulatuko botoak eta aktak bidaltzea Madrileko MAEC-i (Kanpo Arazoetarako eta Lankidetzarako Ministerioa) AD. PUB.     20  
MAEC-k bidaltzea AEHE botoa LHHBei boto-zenbaketarako AD. PUB.     21-26  

ALDI BATERAKO ATZERRIAN BIZI DIREN EGOILIARREN POSTA BIDEZKO BOTOA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Kontsuletxeetan eskatzea posta bidezko botoa edota “ez-egoiliar” gisa inskribatzea HERRITARRAK 28 22    
HEBPOk hauteslearen bizitokiari bidaltzea botoa emateko hauteskunde-agiriak (aldarrikapenari errekurtsorik ez dagoenean) HEBPO   25 1  
HEBPOk hauteslearen bizitokiari bidaltzea botoa emateko hauteskunde-agiriak (aldarrikapenari errekurtsoa dagoenean) HEBPO   25 9  
Hautesleek Mahaiari posta bidezko botoa bidaliko diote HERRITARRAK   25 17  

BRAILLE BOTOA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Braille botoa emateko agiriak eskatzea HERRITARRAK 28 24    

BOZKETA-EGUNA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
9:00etatik 20:00etara HERRITARRAK     21  

BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA HAUTETSIEN ALDARRIKAPENA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
LHHBk boto-kontaketa orokorra egingo du LHHB     27-31  
Ordezkariek LHHBri erreklamazioak aurkeztea ALDERDIAK     28 1
LHHBk erreklamazioei buruzko ebazpenak emango ditu eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinarazi. LHHB     29 3
LHHBren aurrean errekurtsoa jartzea ALDERDIAK     30 4
LHHBk AEHBri txostena bidaltzea LHHB     31 5
LHHBk ordezkariari ematen dio espedientea bidaltzearen berri eta AEHBren aurrean agertzeko epatzen du. LHHB       1-6
Ordezkariak eta ahaldunak AEHBren aurrean agertzea ALDERDIAK       2-8
AEHBk errekurtsoa ebaztea eta LHHBri bidaltzea hautetsien aldarrikapena egiteko. AEHB       3-9
LHHBk hautetsiak aldarrikatzea LHHB       4-10
Hautetsien izendapena kautelaz eteteko eskatzea Auzitegi Goreneko Sala Bereziaren aurrean ALDERDIAK     21 5
Kautelaz eteteko ebazpena EPAIT / AUZIT     23 7

HAUTESKUNDE-AUZIPIDEA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Hautetsiak aldarrikatzearen aurkako hauteskunde-auzietako errekurtsoa LHHBren aurrean aurkeztea ALDERDIAK       5-13
Espedientea bidaltzea eskumeneko jurisdikzio-organoari (Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia) EPAIT / AUZIT       6-14
Errekurtsogileak agertzea ALDERDIAK       7-16
Ministerio Fiskalari eta alderdiei ematea, alegazioak egin ditzaten EPAIT / AUZIT       8-17
Alegazioak egitea ALDERDIAK       9-21
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak adostea probak onartzea. EPAIT / AUZIT       10-22
Proba (hala egokituz gero) ALDERDIAK       11-25
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaia. EPAIT / AUZIT       12-26
Interesatuei epaia jakinaraztea EPAIT / AUZIT     16-27
AEHBk eta LHHBk emaitzak argitaratzea EHAAetan eta LHAOetan. EHAA / LHAO       11-24

EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERAKETA

EKINTZAK Jarduera Abuztua Iraila Urria Azaroa
Legebiltzarra eratzeko data ALDERDIAK       20

Laburdurak:

AD. PUB. Administrazio Publikoa
AEHB Autonomia-erkidegoko Hauteskunde-batzordea
AEHE Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle-Errolda
ALDERDIAK Alderdi Politikoak
EHAA Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
EHB Eskualdeko Hauteskunde-Batzordea
ELHL Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeen Legea
EPAIT / AUZIT Epaitegia / Auzitegia
H B Hauteskunde Batzordea
HEBPO Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia-ordezkaritza
K A Konstituzio Auzitegia
LHAO Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
LHHB Lurralde Historikoko Hauteskunde-Batzordea
MAEC Atzerri Arazoetako Ministerioa
UDALA Udala
Nabarmenduak
Guías paso a paso Bilatu zeure erroldako inskripzioa Inprimaki elektronikoak
Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza Azken aldaketa 2013/12/26
» Lege informazioa © 2012 - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Igo
Menu orokorra

Cookie-ak

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu bertan bisitarien jarraipena egiteko, erabiltzaileen esperientzia eta errendimendua hobetzeko. Webgune hau erabiltzean, zure gailuan cookie-ak gordetzea baimentzen duzu. 

Cookie-ak