Ekonomia Garapena eta Azpiegitura Sailaren egitura eta funtzioak

11. Legealdia (2016-2019)
Inprimatu

Titularra :Maria Aranzazu Tapia Otaegui

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)

Tlf.: 945018202   Ext. 18202

Egitekoak eta jardun-arloak.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiari dagozkion eskumenen barruan eta Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuaren 7. artikulua garatze aldera (24/2016 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena):

 • a) Industria-politika eta enpresa-lehiakortasuna.
 • b) Berrikuntza eta teknologia.
 • c) Euskal gizartean, informazioaren eta ezagutzaren arloko gizartea sustatu eta garatzea, betiere alde batera utzi gabe administrazio eta gobernu elektronikoaren arloko jarduerak.
 • d) Industria- eta enpresa-nazioartekotzea.
 • e) Energia eta meategiak.
 • f) Eskulangintza sustatzea eta indartzea.
 • g) Nekazaritza eta abeltzaintza sustatzea eta antolatzea.
 • h) Landa-garapena eta haren dibertsifikazio ekonomikoa sustatzea.
 • i) Abeltzaintza eta basoak.
 • j) Ehiza eta arrantza kontinentala.
 • k) Arrantza.
 • l) Nekazaritzako, arrantzako eta elikagaigintzako industriak eta merkaturatzea.
 • m) Basozaintzako lehen transformazioko industriak.
 • n) Nekazaritzako elikagai-politika: nekazaritza-elikagaiak sustatzea, tipifikatzea, horiei jatorri izena ematea eta kalitatea kontrolatzea.
 • o) Mahastizaintza eta enologia.
 • p) Nekazaritzako eta itsasketa eta arrantzako prestakuntza. Nekazaritzako eta itsas arrantzako lanbide-gaikuntza sustatzea.
 • q) Nekazaritza- eta ozeanografia-ikerketa, hargatik eragotzi gabe betetzea Lehendakariaren 24/2016 Dekretuaren 11.1.c) artikuluan ezarritakoa (azaroaren 26ko 24/2016 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).
 • r) Trenbideak.
 • s) Bide-sarea.
 • t) Lurreko, itsasoko, ibaiko eta kable bidezko garraioak.
 • u) Heliportu eta aireportuak.
 • v) Portuak eta itsas gaiak.
 • w) Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
 • x) Legeek eta araudiek emandako gainerako ahalmenak.

Egitura orokorra.

Aurreko artikuluan aipaturiko jardun-arloetako eskumenak baliatzeko, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak egitura orokor hau hartuko du:

A) Organo nagusiak:

 • 1. Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburua.
  • 1.1. Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.
  • 1.2. Zerbitzu Zuzendaritza.
 • 2. Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordetza.
  • 2.1. Teknologia eta Estrategia Zuzendaritza.
  • 2.2. Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.
 • 3. Industria Sailburuordetza.
  • 3.1. Industria Garatzeko Zuzendaritza.
  • 3.2. Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza.
 • 4. Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.
  • 4.1. Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza.
  • 4.2. Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza.
  • 4.3. Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza.
  • 4.4. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza.
 • 5. Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza.
  • 5.1. Garraio Plangintzaren Zuzendaritza.
  • 5.2. Garraio Azpiegituren Zuzendaritza.
  • 5.3. Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza.

B) Lurralde-organoak:

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko lurralde-ordezkaritzak, lurralde-historiko bakoitzekoak.

C) Sektore Publikoa:

 • Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita geratzen dira sektore publikoko honako erakunde hauek:
  • 1. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoak:
  • 1.1. Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco de la Energía. (EEE/EVE).
  • 1.2. Red Ferroviaria Vasca- Euskal Trenbide Sarea.
 • 2. Sozietate publikoak:
  • 2.1. Sociedad para la Transformación Competitiva / Erakaldeta Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI).
  • 2.2. Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV).
  • 2.3. Euskotren Participaciones, S.A.
  • 2.4. Euskadiko Kirol Portua, S.A.
  • 2.5. Zumaiako Kirol Portua, S.A.
  • 2.6. NEIKER, Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea, A.B., Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A.
 • 3. Sektore publikoko fundazioak:
  • 3.1. Fundación HAZI Fundazioa.
  • 3.2. ELIKA Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa- Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria sektore publikoko fundazioa.

D) Organo kolegiatuak:

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailari atxikita daude, beren sortze-arauetan aurreikusitakoaren arabera, kide anitzeko honako organo hauek:

 • 1. Euskadiko Nazioartekotze Batzordea.
 • 2. Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua.
 • 3. Euskadiko Agregakinen Mahaia.
 • 4. Jasangarritasun Energetikoaren Batzordea.
 • 5. Landare Osasunaren Batzorde Tekniko Koordinatzailea.
 • 6. Euskal Autonomia Erkidegoko Bertako Abere-arrazen Kontseilua.
 • 7. Euskadiko Abeltzaintza Arrazen Koordinazio Batzordea.
 • 8. Euskadiko Animalien Elikadurarako Batzordea.
 • 9. Baso Osasuneko Mahaia.
 • 10. Ehiza Trofeoak Homologatzeko Batzordea.
 • 11. Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordea.
 • 12. Landaberri.
 • 13. Landa Garapenerako Kontseilu Aholku-emailea.
 • 14. Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseilua.
 • 15. Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroa.
 • 16. Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordea.
 • 17. Arrantza-arloko Aholku Batzordea.
 • 18. Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorraren Batzordea.
 • 19. Portuen Aholku Kontseiluak.
 • 20. Euskadiko Portu eta Itsas Gaietako Kontsulta Organoa.
 • 21. Euskadiko Garraio Agintaritza.
ORGANO KOLEGIATUAK ET BESTE ADMINISTRAZIO ATALAK
 • Euskadiko Nazioartekotze Kontseilua
  - 156/2010 Dekretua , ekainaren 8koa (EHAA 122; 10-06-28)
 • Industria Segurtasunerako Euskal Kontseilua
   - 8/2004 Legea, azaroaren 12koa (EHAA 228; 04-11-29)
   - 208/2008 Dekretua , abenduaren 9koa (EHAA 245; 08-12-23)
 • Izurri-hilkariei buruzko Arautegia Garatu eta aplikatzeko Batzorde Teknikoa,
  -  1990eko otsailaren 15eko Aginduan arautua
  -  azken hori  2006ko irailaren 12ko Aginduak  aldatua.
 • Arrazen Kontrol Teknikorako Batzordea, martxoaren 4ko 31/2014 Dekretuaren bidez sortua (EHAA 56; 2014-03-21). 
 • Euskadiko Animalien Elikadurarako Batzordea, apirilaren 12ko 90/2005 Dekretuaren bidez sortua (EHAA 100; 05-05-30).
 • Euskadiko Ekoizpen Integraturako Koordinazio Batzordea,
  - otsailaren 13ko 31/2001 Dekretuaren bidez sortua;
  - azken hori  2002ko otsailaren 5eko Aginduaren bidez garatua.
 • Landaberri, apirilaren 8ko 10/1998 Legearen bidez sortua eta ekainaren 2ko 95/1998 Dekretuaren bidez garatua.
 • Landa Garapeneko Kontseilu Aholku-emailea,
  -  apirilaren 8ko 10/1998 Legearen bidez sortua eta
  - ekainaren 2ko 95/1998 Dekretuaren  bidez garatua.
 • Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren abenduaren 29ko 10/2006 Legearen bidez sortua (EHAA 4; 07-01-05).
 • Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseilua,
  - Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren abenduaren 23ko 17/2008 Legearen  bidez sortua (EHAA 250; 08-12-31) eta
  - maiatzaren 24ko 9/2012 Legearen bidez aldatu dena (EHAA 109; 12-06-05).
  44/2012 Dekretua, martxoaren 27koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Kontseiluaren eginkizunak eta barne-araubidea zehazten dituena (EHAA 115; 13-06-12).
 • Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikuntza Foroa,
  - Nekazaritza eta Elikagintza Politikaren abenduaren 23ko 17/2008 Legearen bidez sortua (EHAA 250; 08-12-31) eta
  -  maiatzaren 24ko 9/2012 Legearen bidez aldatu dena (EHAA 109; 12-06-05).
 • Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordea,
  - Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren abenduaren 23ko 17/2008 Legearen bidez sortua (EHAA 250; 08-12-31) eta
  - maiatzaren 24ko 9/2012 Legearen bidez aldatu dena (EHAA 109; 12-06-05)
  44/2012 Dekretua, martxoaren 27koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Politikako Batzordearen eginkizunak eta barne-araubidea zehazten dituena (EHAA 115; 13-06-12).
 • Arrantza-arloko Aholku Batzordea
  45/2012 Dekretua, martxoaren 27koaren bidez, sortzen dena (EHAA 73; 12-04-17) eta hutsen zuzenketa (EHAA 125; 26-06-12).
 • Euskadiko elikagaien artisau-ekoizpenaren Euskal Kontseilua
  126/2012 Dekretua, uztailaren 3koaren bidez sortzen dena (EHAA 148; 12-07-31) eta 43/2014 Dekretua, martxoaren 25ekoaz aldatzen dena.
ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA ERAKUNDE PUBLIKOAK

- Energiaren Euskal Erakundea (E.E.E./E.V.E.) zuzenbide pribatuko ente publikoa 9/1982 Legea, azaroaren 24koa (EHAA 160; 82-12-16).

SOZIETATE PUBLIKOAK
ERREGISTROAK
 • Eraginkortasun energetikoaren ziurtagirien erregistroa
  -Agindua, 2015eko martxoaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagirien kontrola eta erregistroa arautzen dituena (EHAA 60; 2015-03-30).
 • Euskal autonomia erkidegoko elkarteko industri establezimenduen erregistroak
  16/1992 Dekretua, uztailaren 23koa (BOE 176; 92-07-23)
  5/1996 Dekretua, urtarrilaren 9koa (EHAA 27; 96-02-07)
  Agindua, 1996ko otsailaren 29koa (EHAA 96; 96-05-21)
  141/1996 Dekretua, ekainaren 11koa (EHAA 124; 96-06-28)
  10/2002 Dekretua, urtarrilaren 15ekoa (EHAA 20; 02-01-29)
 • Zientzia eta teknologiako agenteen erregistroa
  -221/2002 Dekretua, urriaren 1ekoa (EHAA 190; 02-10-07)
 • Kontrol-erakundearen erregistroa
  Erabakia , 1997ko uztailaren 1ekoa (EHAA 146; 97-08-01)
 • Metrologia kontroleko erregistroa
  38/2001 Dekretua, otsailaren 27koa (EHAA 50; 01-03-12)
 • Nekazaritzako Elikagaien Industrien Errolda
  - Agindua 1990eko martxoaren 6koa (EHAA 53; 90-03-14)
  - Agindua 1990eko martxoaren 6koa (EHAA 72; 90-04-10)
 • Zurrilkarietako Merkataldegi eta Zerbitzuen Errolda
  - Agindua 1990eko martxoaren 8koa (EHAA 58; 90-03-21)
  - Agindua 1995eko otsailaren 27koa (EHAA 56; 95-03-21)
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orrokorra
  203/2011 Dekretua, irailaren 27koa, antolaketa eta funtzionamendua arautzen duena (EHAA 199; 11-10-19).
 • Euskal Autonomi Erkidegoaren Animalia Biziak Garraiatzeko Erabiltzen Diren Ibilgailuen Errolda
  - Agindua 1994eko urriaren 13koa (EHAA 210; 94-11-04)
 • Euskal Autonomi Erkidegoko Gune Zoologikoen Baimen Errolda Eta Kontrolari Buruzkoa
  - 444/1994 Dekretua, azaroaren 15ekoa (EHAA 240; 94-12-20)
 • Euskal Autonomi Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Profesioarteko Erakundeei Buruzkoa
  - (5. Art.) 2/1996 Legea , maiatzaren 10ekoa (EHAA 104; 96-05-31)
 • Euskal Herriko Nekazaritzako Eraldakuntza-Baltzuen Errolda
  - 53/1983 Dekretua , martxoaren 14koa (EHAA 45; 83-04-15)
 • Euskal Autonomi Erkidegoko Errentamendu Rustikoei Buruzko Errolda Berezia
  - 230/1992 Dekretua , uztailaren 28koa (EHAA 171; 92-09-02)
  - 240/1999 Dekretua , ekainaren 2koa (EHAA 111; 99-06-14)
 • Untzien Errolda
  - (25. Art.) 6/1998 Legea , martxoaren 13koa (EHAA 62; 98-04-01)
 • Arrantza-ontzidien Erregistroa
  - 6/1998 Legea , martxoaren 13koa (EHAA 62; 98-04-01)
 • Matrikula Erregistroa
  - 6/1998 Legea , martxoaren 13koa (EHAA 62; 98-04-01)
 • Jarduneko Arrantzutziteriaren Zentsua
  - 6/1998 Legea , martxoaren 13koa (EHAA 62; 98-04-01)
 • Artzain Txakurren Inguruan Lehiaketa eta Bestelako Gertakizunak Antolatzen Dituzten Elkarteen Erregistroa
  - Agindua 1999eko abuztuaren 16koa (EHAA 165; 99-08-30)
 • Euskadiko Ekoizpen Integratuaren Operadoreen Erregistroa
  - 31/2001 Dekretua, otsailaren 13koa (EHAA 38; 01-02-22)
  - Agindua 2002ko abuztuaren 6koa (EHAA 170; 02-09-09)
 • Animalia Arrazak Sustatzeko Elkarteen Erregistroa
  - 31/2014 Dekretua, martxoaren 4koa (EHAA 56; 2014-03-21)
 • Animalia Genetikako Laborategien Erregistroa
  -31/2014 Dekretua, martxoaren 4koa (EHAA 56; 2014-03-21)
 • Nekazarien Elkarteen Erregistroa
  13/2004 Dekretua, urtarrilaren 20koa (EHAA 31; 04-02-16)
 • Erle-Ustiategien Erregistroak
  - 33/2004 Dekretua, otsailaren 10koa (EHAA 45; 04-03-05)
 • Eaeko Animaliak Identifikatzeko Erregsitro Orokorra ( Aieo)
  - 101/2004 Dekretua, ekainaren 1ekoa (EHAA 130; 04-07-09)
 • Arrantzaleen kofradien eta kofradien federazioen erregistroei eta komunikazioen araudia
  115/2005 Dekretua, maiatzaren 17koa (EHAA 103; 05-06-02)
 • Euskadiko Erosle Baimenduen Erregistroa-EEBE
  235/2006 Dekretua, azaroaren 21ekoa, esne-tasari buruzkoa (EHAA 52; 07-03-14).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintza Produktuen Kontrol eta Egiaztapenerako Erakundeen Erregistroa
  - 93/2011 Dekretua, maiatzaren 10ekoa (EHAA 137; 11-07-19).
 • Nekazaritza eta Elikadurako Industrien Euskadiko Erregistroa
  - 9/2012 Legea, maiatzaren 24koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako Legea aldatzekoa (EHAA 105; 12-06-05).
 • Artisau-ekoizleen Erregistroa
  - 126/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, Euskadiko elikagaien artisau-ekoizpenari buruzkoa (EHAA 148; 12-07-31).
  - Hutsen zuzenketa, 126/2012 Dekretuarena (EHAA 163;12-08-22).
EGOITZAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILEKO ARABAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Samaniego, 2
01008 Vitoria-Gasteiz
Tfno. 945 017770
Fax 945  017051 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILEKO BIZKAIAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

General Concha, 23
48010 Bilbao
Tfno. 94 4031400
Fax 94 4031445 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILEKO GIPUZKOAKO LURRALDE ORDEZKARITZA

Easo, 10
20006 Donostia-San Sebastián
Tfno. 943 022500
Fax 943 022542

 

Ordutegia:

Astelehenetik ostiralera: 8:30etik 14:00etara