EAEko Garraio enpresen estatistikaren metodologia-fitxa


IDENTIFIKAZIOA

Eragiketaren izandapena:

Salgaiak errepidez garraiatzearen estatistika (SEGE)

 Eragiketa-kodea:

 132714 (Euskal Estatistika-Plana)

 Erakunde arduraduna:

 Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

  Gai-eremua:

 Zerbitzu-sektorea

 Maiztasuna:

  Urtekoa

 Eragiketa-mota:

  Tabulazioa

Metodologia datuen jatorriaren arabera:

  Datu estatistikoen erabilera

Garraio Enpresak Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko estatistika-eragiketa ezofiziala da. Estatistika-eragiketa horren xedea garraio sektorearen egitura eta ezaugarri nagusiak ezagutzea da. Eragiketa honek garraio sektorearen enpleguaren eta enpresen bilakaera ezagutzeko aukera ematen digu.

Datu-ustiapena egiteko, informazio-iturri moduan EUSTATeko Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda (JEGID) erabili dugu, eta garraio eta biltegiratze jarduerekin erlazionaturiko enpresa eta establezimenduen datuak landu ditugu (JESN-2009ko H atala, 49-53 mailak).

itzuli

HELBURUAK

Garraio Enpresen helburu orokorra da garraio sektorearen eta garraioaren jarduera lagungarriaren egitura eta ezaugarri nagusiak ezagutzea.


itzuli
 

IKERTUKO DIREN ALDAGAI NAGUSIAK

Tona eta tona kilometroko desplazamendu motaren arabera:

  • Barne-mailan: udalerri barrukoa, udalerri artekoa, eskualde barrukoa, eskualde artekoa.
  • Nazioartekoa: inportazioak, esportazioak, hirugarrenen arteko trafikoa.

Tona eta tona kilometroko zerbitzu motaren arabera:

  • Publikoa
  • Pribatua

Tona eta tona kilometroko salgai motaren arabera:

  • Nekazaritza produktuak eta bizirik dauden animaliak
  • Elikagaiak eta belar-bazka
  • Petrolio-produktuak
  • Gordinean ekoiztutako edo manufakturatutako mineralak eta eraikuntza materialak
  • Makinak, ibilgailuak, manufakturatutako gaiak eta transakzio bereziak
  • Bestelako salgaiak.

itzuli

ERAGIKETAREN ESPARRUA

Populazio-eremua: Eragiketa honen xede den populazio-eremua enpresek eta establezimenduek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoko garraio sektorearen eta garraioaren jarduera lagungarriaren arloan jarduten dutenek.

Kasu guztietan, garraio publikoaren jarduerak hartzen dira kontuan, hau da, ordainketa ekonomiko baten bidez besteren baten kontura egiten direnak ( 16/1987 Legearen 62. artikulua, LOTT Lur Garraioen Antolaketakoa). Alderantziz, ez da jaso garraio pribatuaren inolako jarduerarik.

(JESN-2009) Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren honako talde hauek aukeratu ditugu:

4910 Bidaiarien hirien arteko garraioa trenez

4920 Salgaien garraioa trenez

4931 Bidaiariak garraiatzeko hiriko eta hiri inguruko lurreko garraioa

4932 Taxi bidezko garraioa

4939 Beste inon sailkatu gabeko bidaiarien garraiorako lurreko beste garraio mota batzuk

4941 Salgaien garraioa errepidez

4942 Etxe-aldaketako zerbitzuak

4950 Hodi-sare bidezko garraioa

5010 Bidaiarien itsas garraioa

5020 Salgaien itsas garraioa

5030 Bidaiarien garraioa barruko bide nabigagarrietatik

5110 Bidaiarien aireko garraioa

5121 Salgaien aireko garraioa

5210 Gordailatzea eta biltegiratzea

5221 Lurreko garraioarekin uztartutako jarduerak

5222 Itsas garraioari eta barruko bide nabigagarrietatik egindakoari uztartutako jarduerak

5223 Aireko garraioarekin uztartutako jarduerak

5224 Salgaien manipulazioa

5229 Garraioarekin uztartutako beste jarduera batzuk

5310 Zerbitzu unibertsalaren betebeharraren pean kokatutako posta jarduerak

5320 Beste posta jarduera batzuk

Geografia-eremua: Estatistikaren esparrua Euskal Autonomia Erkidegoa da. Bertan kokatutako tokiko unitate eta establezimendu guztiak hartzen ditu. Beraiekin erlazionatutako unitate juridikoak (enpresak) EAEn edo EAEtik kanpo errotuta egon daitezke.

Denbora-eremua: Urtekoa.

 

itzuli 

KONTZEPTUAK ETA DEFINIZIOAK

EAEko Garraio enpresen estatistikaren definizioak

itzuli

 

ZABALKUNDEA

Argitalpena

Datu babesa:

Lurralde plangintzari, etxebizitzari eta garraioei buruzko eragiketa estatistikoak (id: 385)

Maiztasuna:

Urtekoa

itzuli

Azken aldaketako data: