Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

EABren Batzorde Osoa

EGITEKO NAGUSIAK

a) Jaurlaritzak eskatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-normalizazioari buruzko gaiak aztertzea eta ikertzea.

b) Euskararen erabilerari buruzko xedapenak ondo ezartzeko behar diren neurriak proposatzea Jaurlaritzari eta dagokien erakundeei.

c) Hizkuntzari loturiko gaietan eskumena duten aginte publikoen jarduera koordinatua bermatzeko neurriak proposatzea.

d) Indarrean dagoen euskara sustatzeko plan nagusiaren garapenari eta betetzeari buruzko txostenak egitea.

e) Batzorde Osoaren nahiz batzorde-atal berezien jarduera-arauak ezartzea. 

f) Euskararen Aholku Batzordearen urteko oroitidazkia onartzea. (Euskararen Aholku Batzordearen Oroitidazkia 2017-2020 (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da))

g) Batzorde-atal bereziek proposamenak eta txostenak eginez gero, horiek aztertzea.

h) Legeek edo erregelamenduek aitortutako beste edozein egiteko. 

OSAERAAGINDUA, 2020ko abenduaren 10ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoaren egungo osaera jakinarazteko dena.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak izendatzen ditu Batzorde Osoko kideak. Gaur egungo osaera honako Agindu honen bidez jakinarazi zen: AGINDUA, 2020ko abenduaren 10ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskararen Aholku Batzordearen Batzorde Osoaren egungo osaera jakinarazteko dena (leiho berri batean irekitzen da).

Hauxe da EABren Batzorde Osoko kideen gaur egungo zerrenda:

 • Lehendakaria: Iñigo Urkullu Renteria, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria. 
 • Lehendakariordea: Bingen Zupiria Gorostidi, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua. 
 • Miren Dobaran Urrutia, Hizkuntza Politikarako sailburuordea. 
 • Mª Begoña Pedrosa Lobat , Hezkuntza sailburuordea.
 • Egoitz Laburu Rodriguez, IVAPeko zuzendari nagusia. 
 • Andres Urrutia Badiola, euskaltzainburua. 
 • Lexuri Ugarte Aretxaga, Euskararen eta Gobernu Irekiaren zuzendaria, Arabako Foru Aldundiaren proposamenez izendatua. 
 • Lorea Bilbao Ibarra , Euskara eta Kulturako Foru diputatua, Bizkaiko Foru Aldundiaren proposamenez izendatua. 
 • Garbiñe Mendizabal Mendizabal, Hizkuntza Berdintasunerako zuzendari nagusia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren proposamenez izendatua. 
 • Txomin Sagarzazu Ancisar, Euskal Udalen Elkarteko ordezkaria (EUDEL). 
 • Miren Segurola Larrañaga, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko ordezkaria (UEMA). 
 • EABren idazkaria: Josune Zabala Alberdi, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria.

Eusko Legebiltzarrak proposaturik izendatuak:

 • Gotzon Egia Goienetxea
 • Maialen Gurrutxaga Uranga
 • Asier Imaz Telleria
 • Xabier Olabarrieta Arnaiz
 • Andoni Unzalu Garaigordobil

Hizkuntza-normalizazioaren prozesuan eragina duten arloetako pertsona ezagunen artetik izendatuak:

 • Kike Amonarriz Gorria
 • Estibaliz Amorrortu Gomez 
 • Irene Arrarats Lizeaga
 • Mikel Arregi Pérez
 • Miren Azkarate Villar 
 • Paul Bilbao Sarria
 • Antton Curutcharry 
 • Maite Goñi Eizmendi
 • Iñaki Martinez de Luna Perez de Arriba
 • Iker Salaberria Urkizu