Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzak.

LABURPENA
Titulua:
Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzak.
Xedea:

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzak emateko deialdia arautzea. 

Diru kopurua:

280.000 euros.

Deialdiaren araudia:
 • AGINDUA, 2014ko ekainaren 24koa (1402911 Zk. 122/2014)

  Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzak arautzekoa.

 • AGINDUA, 2014ko uztailaren 29koa (1403427 Zk. 143/2014)

  Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuaren 2014ko uztailaren 29ko Aginduaren bidez, Paisaiarako Ekintza Planak presta ditzaten, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzen eskaerak aurkezteko epea 2014ko abuztuaren 25era arte  luzatu egin da. (2014ko uztailaren 30eko EHAA)

ERAKUNDEAK
Deialdia egiten duen erakundea:
Ingurumena eta Lurralde Politika
Deialdia egiten duen organoa:
Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza
Erakunde erabakigarria:
Administrazio eta Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza
Eusko Jaurlaritza
Ingurumena eta Lurralde Politika
Egitura atal ebazlea:
Administrazio eta Lurralde Plangintzaren Sailburuordetza
Eusko Jaurlaritza
Ingurumena eta Lurralde Politika
Bertan emandako arreta:

Herritarren arretako bulegoak:

 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro de Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)

Jendaurreko ordutegia:

 • Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.
Telefono bidezko arreta:

Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak herritarren eskuetan 012 telefonoa ipintzen du.

 • Telefono bidezko arretarako ordutegia:
  Herritarrei arreta emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzuak etengabeko ordutegia izango du goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte astelehenetik ostiralera arte.
 • Telefono-zenbakia:
  Euskal Autonomia Erkidegotik: 012
  Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpotik: 945 018000
  Atzerritik: 00 34 945 018000
TRAMITAZIOAK
Eskabideak aurkezteko lekua:
Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran V�a, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  And�a, 13
  20003 Donostia-San Sebasti�n, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Itzuli Herritarren arretako bulegoak
 • Bilbo:
  Gran Vía, 85
  48011 Bilbo, (Bizkaia)
 • Donostia:
  Andía, 13
  20003 Donostia-San Sebastián, (Gipuzkoa)
 • Vitoria-Gasteiz (erdialdea):
  Ramiro Maeztu, 10 beheko solairua
  01008 Vitoria-Gasteiz, (Araba)
Jendaurreko ordutegia
Astelehenetik ostiralera goizeko 8etatik arratsaldeko 8ak arte.

Eskaerak aurkezteko beste lekuak:
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 38.4 artiluluan aurreikusita dagoen bitartekoren bat erabiliz
Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzak.

Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzako diru-laguntzak emateko deialdia arautzea

NORI ZUZENDUA
Onuradunak:

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalak.

1.- Erakunde horietako bati diru-laguntza eman eta, hala badagokio, ordaindu ahal izateko, ikusi egin beharko da ea erakunde hori lehendik Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta bere erakunde autonomoek emandako mota bereko laguntza edo diru-laguntza bat itzultzeko edo horrelako batengatik zehapenen bat betetzeko prozedura batean sartuta dagoen, nahitaezko baldintza baita horrelako prozedura guztiak ebatzita uztea.

2.- Ezin izango dituzte Agindu honetan aipatzen diren diru-laguntzak eskuratu diru-laguntza edo laguntza publikorik eskuratu ezina dakarkien zehapen administratibo edo penala duten erakundeek, edo legezko debekuren bat dutenek, tartean dela Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetatik seigarrenean ezarritakoa.

PRESTAZIOA
Dotazioa:

280.000 euros.

Muga:

Pasaiarako ekintza-planak idazteko ordainsarien % 90a diruz lagunduko da, planeko maximoa 30.000 eurokoa delarik, harik eta dagoen aurrekontu-kreditua agortu arte. BEZa eta gainontzeko zergak ez dira sekula lagunduko diruz.

Ordainketa modua:

Kasu bakoitzean emango den diru-laguntza ordainketa bitan pagatu da, honako egutegian:

 • Lehen ordainketa, emandako diru-laguntzaren % 30era artekoa gehienez ere, 2014ko abenduaren 15a baino lehen, honako agiriak aurkeztuak izan badira: 2.2 artikuluak zehazten duen agiria, diagnostikoari buruzkoa, eta pagatutako ordainsariak egiaztatzeko agiriak.
 • Bigarren eta azkena den ordainketa, emandako diru-laguntzaren enparuari dagokiona, 2015eko urriaren 31 baino lehen, baldin eta honako agiriak aurkeztuak izan badira: Pasaiarako Ekintza Plan idatzia, eta pagatutako ordainsariak egiaztatzeko agiriak.
TRAMITEAK
Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko izapidea
"Eskabideko eta dokumentazioaren ekarpeneko" izapideak hasten du prozedura, eta horretarako, pertsona interesdunak eskabideko inprimakia aurkeztu behar du, behar den bezala beteta, eskabideak aurkezteko adierazten den epearen barruan
Dirulaguntza Eskabidea
Dirulaguntza Eskabidea:
Paisaiako Ekintza Planak prestatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Udelentzako diru-languntza eskabidea, agindu honen 2.artikuluan zehaztutakoaren arabera.
Aurrez aurrekoa
Dokumentazioa:
  • Proposamena 2.3 artikuluan zehaztu irizpideei egokitzen dela egiaztatzeko agiria jaso beharko du Proiektuaren Esplikaziozko Memoriak.
  • Pasaiarako Plana prestatzeko prozesuan parte hartzea ziurtatzeko erabilitako metodologia.
  • Ekintza Planaren bideragarritasuna
 • Ziurtagiria, non agertu behar baita eskatu eta, hala badagokio, lortu direla diru-laguntzak, laguntzak edo diru-sarrerak xede bererako, eta, jaso badira, zenbatekoa ere agertu behar da.  Beste diru-laguntzarik eskatu edo eman ez bada, halaxe agertu behar da.

 • Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakunde eskatzaileak ez duela diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio-zehapen edo zehapen penalik, ezta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion lege-debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean jasotako sexu arrazoiengatik bereizkeria egitearengatik sortutakoak barne.

Eskabideak aurkezteko lekua Eskabideak aurkezteko lekua
Dirulaguntzaren izapide arruntak
Izapide arruntak ez dira nahitaezkoak, eta pertsona interesdunak bere espedientearen bizitzan zehar egin ditzake, beraren ekimenez edo administrazioak aukera hori duela jakinarazten dionean.
Atal honetan, egin behar duzun izapide bakoitzerako inprimaki batzuk eskaintzen dizkizugu, betiere pertsona eskatzaileak prozedura aurrez aurreko kanalaren bidez jarraitzea erabaki badu.
Kanal elektronikoa aukeratu bada, ordea, izapide horiek “Nire Kudeaketak” atalaren bidez egingo dira, ziurtagiri elektroniko baten bidez identifikatu ondoren.
Agiriak Aurkeztea
Agiriak Aurkeztea:
Administrazioak eskatutako edota interesdunak berak eman nahi dituen agiriak aurkezteko, interesdunak ondorengo inprimakia aurkeztu beharko du, eransten dituen agiriak adieraziz.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Agiriak Aurkeztea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, administrazioak eskatutako dokumentuak emateko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Atzera Egitea
Atzera Egitea:
Interesdunak eskubidea izango du, bere eskabidea egin ondoren, ebazpena edonoiz eman arte du atzera egiteko. Atzera egin izanak ez dio eragozten interesdunari duen eskubideari eustea. Beraz, nahi badu eskubide horretaz baliatu ahal da beste prozedura batean.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Atzera Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, bere eskaeran atzera egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Laguntza Onartzea
Laguntza Onartzea:
Baldin eta emandako laguntzarekin ados badago, interesdunak ematen zaion inprimakia betez onartu ahalko du. Kasu horretan, onarpena jaso ondoren, laguntza ordaintzeko izapideak betetzeari ekingo dio Administrazioak.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Laguntza onartzea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, emandako laguntza onartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Uko Egitea
Uko Egitea:
Interesdunak prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskubidea izango du, horren ebazpena eman ondoren, baina uko egiten duen interesdunak berari babesten dizkion eskubideak galdu egiten ditu.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Uko Egitea (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, prozedurarekin jarraitzeari edo eskatutako laguntzari uko egiteko eskatzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
Errekurtsoa Gorakoa
Errekurtsoa Gorakoa:
Gorako errekurtsoa helegite administratibo bat da eta haren bidez lortu nahi dena da Administrazioaren organok batek hierarkikoki mendeko duen beste organo batek emandako egintza aztertu eta zuzenbidearen arabera zuzendu dezan.
Aurrez aurrekoa
Formularioak:
Errekurtsoa Gorakoa (Dirulaguntza dokumentua)
Interesdunak bete beharreko inprimakia, gorako errekurtsoa jartzeko.
Eskabideak aurkezteko lekuaEskabideak aurkezteko lekua
DEIALDIAREN EGOERA
Eskabideak aurkezteko epea:
2014/07/01 - 2014/08/25
Aurkezteko epe-muga:

abuztuaren 25ean.

Ebazteko epea:

Hiru hilabete

Isilbidearen ondorioak:
Ezespenezkoak
Ebazpenaren aurkako errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:    Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua; Eusko Jaurlaritza; Ingurumena eta Lurralde Politika.
 • Jartze epea: Hilabete 1.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Ez onartzea.
Isilbideagatik ez onartzeagatiko errekurtsoa:
 • Ebazpenaren aurkako errekurtsoa: Gorako Errekurtsoa
 • Egitura atal ebazlea:  Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua; Eusko Jaurlaritza; Ingurumena eta Lurralde Politika.
 • Jartze epea: 3 hilabete.
 • Ebazteko epea: 3 hilabete.
 • Ebazpen falta: Onartzea.
Ebazpen data:
2014/10/15