Ikertzaile Dokotoreentzako Hobekuntzarako doktoretza-ondoko Programarako laguntzak berritzeko 2024-2027 denboraldirako deialdia. BERRIZTAPENAK. IKERKETA OROKORRA.

[POSDOC BERRIZTAPENAK]

Deskribapena


Xedea

1.– Agindu honen bidez, EAEko ezarpen-zentroetan hobekuntzarako programetan izango diren ikertzaile doktoreentzako eta 2024-2027 aldian atzerrira joango diren ikertzaile doktoreentzako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia ezarri nahi dira. Deialdiak landuta ditu honako hauek:

a) 2024-2027 aldirako laguntza berriak ematea.

b) Aurreko deialdian bigarren aldiz berritu ziren laguntzen hirugarren urtealdiko berritzea.

2.– Programaren helburua da ikertzaile-doktoreen ikerketa-hobekuntzako fasea bultzatzea.

Aurrekontuko zuzkidura

772.860,00

Prestazio ekonomikoa

Ordainketa-modua:

Laguntzaren ordainketa zatikatua izango da, eta erakunde kontratatzaileei egingo zaie. Ebazpen bidez emandako laguntza onartu ondoren edo, hala badagokio, Aginduaren 11.1 artikuluan ezarritako epea igaro eta esanbidezko uko-egiterik izan ez bada, bi hilabeteko ordainsaria (lehen ordainketa) ordainduko zaie. Gainerakoa hiru ordainketatan ordainduko da: bata 2025eko martxoan (lau hileko), bestea 2025eko maiatzean (hiru hileko) eta hirugarrena 2025eko urrian (hiru hileko).

Bigarren ordainketa egiteko, beharrezkoa izango da onuradunek kontratua edo, hala badagokio, haren luzapenak aplikazio informatikoaren bidez aurkeztea, agindu honen 9. artikuluaren 2. puntuan ezartzen den bezala.

Ezarpen-zentroek konturako atxikipenak eta diru-sarrerak egingo dituzte ikertzaile doktoreei egiten dizkieten ordainketengatik.

Jarduera uzteagatiko kalte-ordainari dagokion zenbatekoa programaren laugarren urteko azken ordainketan ordainduko zaio erakunde kontratatzaileari.

Nolanahi ere, ez da inolako ordainketarik egingo onuradunak zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez dituen bitartean edo itzulketa-ebazpen baten bidez zordun den bitartean.

Nori dago zuzenduta


Bigarren berritzea eskatzen dutenak

Hirugarren berritzea eskatzen dutenak

Eskakizunak:

 • Laguntza jaso zutenetik aurrera ikerketa-hobekuntzaren alorrean gauzatutako jardueren txostena (hiru orrialde gehienez). Ingelesez idatzitako txostenak ere onartuko dira.
 • EAEko ezarpen-zentroko proiektuaren zuzendariak sinatutako txostena berritzea eskatu duenak egindako ikerketei eta trebakuntza-jarduerei buruz.
 • Ezarpen-zentroaren konpromisoa, bertako lege-ordezkariak sinatua (Ikerketako errektoreordeak, unibertsitateen kasuan), indarreko lan-kontratua beste urtebete luzatzeko.
 • Ikerkuntza-hobekuntzako programari buruzko eguneratze-memoria (2 orrialde gehienez), eskatzaileak 2025ean gauzatu beharreko jarduerak jasota dituena. Memorian adierazita egon behar da ezarpen-zentroarekin, eta hala badagokio, EAEko beste ikerketa-zentro batzuekin zein atzerriko zentroarekin izandako lankidetza-modalitatea.

Betekizunak

 • Bigarrenez berritutako doktoretza osteko laguntzaren onuraduna izatea 2023-2024 ikasturtean, Hezkuntza eta Ikerketako sailburuordearen ebazpenaren arabera, Agindu honek ondorioak dituen egunean.
 • Ikerketa-proiektuko lanerako planean aurreikusitako jardueren aprobetxamendua egiaztatzea, aldeko txosten baten bidez. Hori egiaztatzeko, 35. artikuluan adierazitako agiriak aurkeztuko dira.
 • Ezin izango dira deialdi honetako dirulaguntzen onuradun izan Dirulaguntzen Araubidea arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 13. artikuluan xedatutako egoeraren batean dauden hautagaiak. Arrazoi beragatik, erakunde kontratatzaileak ere ezingo dira erakunde kolaboratzaile izan. Besteak beste, hauek dira egoera horiek:

 • Sozietatearen egoitza EAEn duen unibertsitate batekin, ikerketa-zentro batekin, ikerketa sanitarioko zentro batekin edo Ikerbasque fundazioarekin Espainiako Zientzia,Teknologia eta Berrikuntza Sisteman sartzeko kontratua sinatzen duen ikertzaile doktorea izango da laguntza hauen onuraduna.
 • Onuradunek eskabidea aurkezten dutenean egiaztatu beharko dute baldintzak betetzen dituztela, berariaz aipatutako salbuespenetan izan ezik.
 • Hautapen-prozesutik kanpo geldituko dira eskatutako eskakizunak betetzen ez dituztenak edo betetzen dituztela garaiz eta forma egokian frogatzen ez dutenak.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Hezkuntza > Hezkuntza Sailburua

Ebazten duen erakundea

 • Hezkuntza > Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza

Kontaktu-informazioa


Zuzenean: Herritarrentzako arreta zerbitzua

Tramitazio elektronikoan arazorik baduzu, erabiltzaileentzako arreta zentroaren telefonoa erabili dezakezu: 945 01 68 38

Kodea

0101815

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Ebazpena sei hilabeteko epean eman eta jakinarazi beharko da gehienez ere, deialdi-agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Ez onartzea

Beste tramite batzuk